3

Inhoudsopgave Nieuwsblad Kinderboerderij Uden 01 Inhoudsopgave 02 Van de bestuurstafel 03 Van de penningmeester 05 In Memoriam Gerrit Kuypers 07 Noud Wijdeven stelt zich voor 08 Corona en de Kinderboerderij 10 Van de beheerder 13 Advertenties 14 Voor de kids 16 Mini-Keukenhofje op de Kinderboerderij 17 P O C K 19 Donatie 2021 20 Kalfje op de Kinderboerderij 21 NLdoet actie 22 Dwerggeitjes geboren op de Kinderboerderij 23 Louis de Vries stelt zich voor 24 Advertenties 25 Editorial Carrousel Groen 26 Advertenties 28 Informatiepagina Kinderboerderij Uden Colofon 37e jaargang – nummer 1-2021 Het nieuwsblad van Kinderboerderij Uden verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 350 stuks en is bestemd voor donateurs, sponsors, adverteerders, adoptanten, Udense basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, evenals de medewerkers van de Stichting Kinderboerderij Uden en BrabantZorg/Carrousel Groen. Redactie en kopij: Diny Rotteveel (e-mail: secretaris@kbuden.nl ) Drukwerk en omslag: Graphiset B.V. Uden 1

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication