4

Van de bestuurstafel Schreef ik in ons vorige boekje dat we nog optimistisch waren over de plannen die er lagen. We worden door de realiteit van corona ingehaald. Dierendag, Sinterklaas, lampionnenoptocht en de levende kerststal kunnen of konden niet op de gewenste manier doorgaan. Gelukkig zijn we, met de nodige aanpassingen, wel open voor de bezoekers. Onze boerderij is ruim genoeg om onderling de vereiste afstand te kunnen bewaren. Met mondkapje op is een bezoek aan de serre en het toilet toegestaan. Ook kunnen binnen de voerbekers en consumpties gekocht worden. Graag hadden we het anders gezien. Op 14 oktober heeft Thom Beuker, in kleine kring, afscheid genomen als bestuurslid. Zijn gezondheid liet het niet toe dat groots te vieren. Daar had hij wel recht op. De wijze waarop hij ruim 9 jaar de centen van de kinderboerderij beheerd heeft, verdient alle lof. Als goed schatbewaarder heeft hij gezorgd voor een financieel gezonde kinderboerderij. De verantwoorde bedrijfsvoering heeft er toe geleid dat er volop vernieuwingen gerealiseerd zijn. De laatste klus, de grondige vernieuwing van het voerhok, is bijna gereed. Dat we zijn naam gaan verbinden aan die laatste vernieuwing is toch het minste wat we kunnen doen. We hopen oprecht dat Thom in staat zal zijn de officiële opening te verrichten. Bij de overdracht van het penningmeesterschap bleek overduidelijk wat Thom allemaal nog meer deed. Met zijn kenmerkende zorgvuldigheid en accuratesse laat hij een compleet archief voor de kinderboerderij achter. Aan ons de taak om dat compleet te houden. Dat dit niet alleen de taak wordt van de nieuwe penningmeester zal duidelijk zijn. De taakverdeling binnen het bestuur en beheer moet herzien worden om te voorkomen dat onze nieuwe penningmeester de benen neemt. Want gelukkig hebben we iemand bereid gevonden om penningmeester van de kinderboerderij te worden. Karien Timmers is tot het bestuur toegetreden. Verderop in dit nummer stelt ze zich aan jullie voor. Als rasechte Udense zal zij door velen herkend worden. 2

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication