0

nieuws voor onze vrienden 37e jaargang 3e nummer 2021

Inhoudsopgave Nieuwsblad Kinderboerderij Uden 01 Inhoudsopgave 02 Van de bestuurstafel 04 Nieuwe penningmeester Karien Timmers stelt zich voor 05 Rabo ClubSupport 06 Van de (tijdelijke) beheerders 09 Nieuwe vrijwilligster Cecile van den Elzen stelt zich voor 10 Advertenties 11 Afscheid Gerrit van Berlo 12 Poster 13 Stagiaire Emmely Voss stelt zich voor 14 Voor de kids 16 Adopteren van dieren op de Kinderboerderij 19 Jaarlijkse uitstapje jeugdvrijwilligers 21 Advertenties 22 Jonge zwaantjes op de Kinderboerderij 24 Advertenties 25 Editorial Carrousel Groen 26 Advertenties 28 Informatiepagina Kinderboerderij Uden Colofon 37e jaargang – nummer 3-2021 Het nieuwsblad van Kinderboerderij Uden verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 350 stuks en is bestemd voor donateurs, sponsors, adverteerders, adoptanten, Udense basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, evenals de medewerkers van de Stichting Kinderboerderij Uden en BrabantZorg/Carrousel Groen. Redactie en kopij: Diny Rotteveel (e-mail: secretaris@kbuden.nl ) Drukwerk en omslag: Graphiset B.V. Uden Thijsen Uden 1

Van de bestuurstafel Schreef ik in ons vorige boekje dat we nog optimistisch waren over de plannen die er lagen. We worden door de realiteit van corona ingehaald. Dierendag, Sinterklaas, lampionnenoptocht en de levende kerststal kunnen of konden niet op de gewenste manier doorgaan. Gelukkig zijn we, met de nodige aanpassingen, wel open voor de bezoekers. Onze boerderij is ruim genoeg om onderling de vereiste afstand te kunnen bewaren. Met mondkapje op is een bezoek aan de serre en het toilet toegestaan. Ook kunnen binnen de voerbekers en consumpties gekocht worden. Graag hadden we het anders gezien. Op 14 oktober heeft Thom Beuker, in kleine kring, afscheid genomen als bestuurslid. Zijn gezondheid liet het niet toe dat groots te vieren. Daar had hij wel recht op. De wijze waarop hij ruim 9 jaar de centen van de kinderboerderij beheerd heeft, verdient alle lof. Als goed schatbewaarder heeft hij gezorgd voor een financieel gezonde kinderboerderij. De verantwoorde bedrijfsvoering heeft er toe geleid dat er volop vernieuwingen gerealiseerd zijn. De laatste klus, de grondige vernieuwing van het voerhok, is bijna gereed. Dat we zijn naam gaan verbinden aan die laatste vernieuwing is toch het minste wat we kunnen doen. We hopen oprecht dat Thom in staat zal zijn de officiële opening te verrichten. Bij de overdracht van het penningmeesterschap bleek overduidelijk wat Thom allemaal nog meer deed. Met zijn kenmerkende zorgvuldigheid en accuratesse laat hij een compleet archief voor de kinderboerderij achter. Aan ons de taak om dat compleet te houden. Dat dit niet alleen de taak wordt van de nieuwe penningmeester zal duidelijk zijn. De taakverdeling binnen het bestuur en beheer moet herzien worden om te voorkomen dat onze nieuwe penningmeester de benen neemt. Want gelukkig hebben we iemand bereid gevonden om penningmeester van de kinderboerderij te worden. Karien Timmers is tot het bestuur toegetreden. Verderop in dit nummer stelt ze zich aan jullie voor. Als rasechte Udense zal zij door velen herkend worden. 2

Op dit moment zijn we druk met de voorbereidingen voor kerst. Zoals al gezegd komen er geen lampionnenoptocht en levende kerststal. Maar toch gaan we boerderij ombouwen naar een kerstboerderij. Met bomen, lichtjes en een kerststal, inclusief onze poppen, willen we de kerstsfeer op de boerderij scheppen. Rond 11 december hopen we klaar te zijn met de transformatie en kunnen jullie genieten van onze winterse boerderij. Op 2e kerstdag zullen we open zijn van 13.30 tot 16.30. Ondanks de beperkingen raad ik jullie aan te gaan wandelen en in de route een bezoek aan de kinderboerderij op te nemen. De hernia van onze beheerder Silvie is hardnekkiger dan we dachten. Ze is inmiddels geopereerd. De operatie is gelukt, maar voor zij volledig terugkeert duurt het nog wel even. Gelukkig is Dillie een goed vervanger. Met de steun van Sanne en de andere vrijwilligers is het beheer in goede handen. Bij dit boekje zit zoals gebruikelijk weer een brief waarin wij jullie vragen de donatie voor 2022 over te maken op onze ING-rekening NL31INGB0000540837. Dankzij jullie bijdrage zijn we in staat de Kinderboerderij Uden open te houden. Een kinderboerderij waarop wij, maar ook heel Maashorst trots kan zijn. Wij wensen jullie allen een vrolijke kerst en een gezond (coronavrij) nieuwjaar. Luc van den Brule Interim-voorzitter. 3

Nieuwe penningmeester Karien Timmers stelt zich voor Ik ben 60 jaar geleden geboren in Uden, woon samen met Hans en ben moeder van 2 dochters. Verder heb ik 2 schoonzoons en een geweldige kleinzoon. Toen mijn kinderen klein waren, gingen we regelmatig naar de kinderboerderij. Ze waren helemaal gek op het grote varken dat er destijds woonde. Na 8 jaar Eindhoven kwam ik in 2020 weer in Uden wonen en kan ik met mijn kleinzoon Teije naar de kinderboerderij. Hij geniet er elke keer weer van en ik natuurlijk ook. Hij vindt de varkentjes top en natuurlijk de speeltuin. We hebben de boerderij zien veranderen en groeien. Mijn broer Ton ging er vrijwilligerswerk doen en had de mooiste verhalen; over de dieren en de vrijwilligers sprak hij vol lof en enthousiasme. Vrijwilligerswerk is mij niet onbekend. Ik heb 26 jaar de functie van penningmeester vervuld bij Buurtvereniging De Bloemenwijk en daarvoor in 2009 de vrijwilligerspenning ontvangen. Ik las in het Udens weekblad dat de kinderboerderij op zoek was naar een penningmeester en dacht eigenlijk meteen dat dat misschien wel iets voor mij kon zijn. Ik hoop nog vele jaren een bijdrage te kunnen leveren aan de kinderboerderij, samen met het bestuur en alle vrijwilligers. Met vriendelijke groet, Karien Timmers 4

Rabo ClubSupport Ook dit jaar heeft de Kinderboerderij weer meegedaan aan de jaarlijkse Rabo ClubSupport actie. Van maandag 4 oktober t/m zondag 24 oktober hebben de leden van de Rabobank Uden-Veghel hun stem mogen uitbrengen op hun favoriete club. Onlangs hebben we bericht gekregen van de Rabobank wat de actie voor de Kinderboerderij heeft opgeleverd. Er zijn maar liefst 298 stemmen uitgebracht op de Kinderboerderij en dit heeft het mooie bedrag van € 2.113,57 opgeleverd! We hebben hiermee de derde plaats van de ranglijst bereikt – wederom een heel mooi resultaat waar we erg blij mee zijn! Dit bedrag gaan we besteden aan een verticuteermachine. Als gevolg van corona is er ook dit jaar geen feestelijke bijeenkomst geweest rondom de prijsuitreiking maar voor de Kinderboerderij is het resultaat er niet minder om. Graag willen wij iedereen die een stem heeft uitgebracht op de Kinderboerderij heel hartelijk bedanken en we hopen ook weer volgend jaar op uw stem te mogen rekenen! Diny Rotteveel 5

Van de (tijdelijke) beheerders Vogelgriep Er heerst weer vogelgriep in Nederland. Vogelgriep komt Nederland binnen via trekvogels. Vanaf 26 oktober 2021 zijn wij daardoor op de kinderboerderij ook weer verplicht om ons gevogelte “op te hokken”, zodat wilde vogels minder snel in contact kunnen komen met onze kippen, vogels, eenden, zwanen, etc. De overheid heeft deze maatregel opgelegd om de overdracht van het virus moeilijker te maken en zo de ziekte te bestrijden. Vogelgriep is een dierziekte die voor kippen, kalkoenen, eenden en zwanen gevaarlijk is. 6

Draagtijd van schapen en geiten Sinds 11 oktober 2021 staan er weer bokken weer bij onze vrouwtjes. Daardoor verwachten wij vanaf half maart 2022 weer onze eerste lammetjes. Dwerggeit bok Dit jaar verwachten wij lammetjes van onze dwerggeiten en Nubische geiten en van onze Racka en Ouessant schapen. De draagtijd van schapen en geiten is 5 maanden; dit zijn 150 dagen. 7

Ouessant Ram Helaas is het ons afgelopen jaar niet gelukt om herten kalfjes te krijgen. Ook vanaf 11 oktober staat er bij onze herten ook weer een hertenbok, in de hoop dat we komend jaar weer herten kalfjes krijgen. We houden jullie op de hoogte! Sanne Knoop Assistent beheerder Dillie Manders Activiteiten begeleider Carrouselgroen 8

Nieuwe vrijwilligster Cecile van den Elzen stelt zich voor Hallo allemaal, Sinds afgelopen zomer sta ik 2 zaterdagmiddagen in de kantine, vandaar de vraag of ik mij even kort wil voorstellen. Mijn naam is Cecile van den Elzen, geboren en getogen in Uden. Moeder van 3 kinderen en sinds mei ook trotse oma van een kleinzoon. Ik werk 3 dagen per week als praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk in Heeswijk-Dinther. Waarom ik voor de kinderboerderij heb gekozen is omdat ik zowel dieren als kinderen leuk vind en vooral deze twee samen. Wat ik erg waardeer in de kinderboerderij is dat het laagdrempelig is en dat maakt dat het voor iedereen een leuke middag uit kan zijn. En het is fijn om hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Groet, Cecile 9

10

Afscheid Gerrit van Berlo Op 16 september hebben we in kleine kring op gepaste wijze afscheid genomen van kantinemedewerker Gerrit van Berlo. Gerrit is ongeveer 10 jaar namens IBN op de Kinderboerderij werkzaam geweest in de kantine en heeft menige bezoeker voorzien van een consumptie en veel kinderen van een bekertje voer. Ook heeft hij de serre, kantine en andere ruimtes op de boerderij spic en span gehouden. Hiervoor willen wij Gerrit dan ook heel hartelijk bedanken. Gelukkig blijft Gerrit nog verbonden aan de Kinderboerderij. Hij blijft twee halve dagen per week zijn werkzaamheden als vanouds voortzetten maar dan als vrijwilliger. Daar zijn wij heel blij mee! Het bestuur 11

12

Stagiaire Emmely Voss stelt zich voor Hallo, mijn naam is Emmely, ik ben 21 jaar en ik ben stagiaire op de kinderboerderij. Ik doe de opleiding maatschappelijke zorg en groen. Met deze opleiding leer ik mensen met een beperking te helpen tijdens het werk wat ze doen, maar ook met het helpen in het groeien van hun zelfstandigheid of zelfvertrouwen. Daarnaast leer ik in deze opleiding hoe ik verschillende dieren moet verzorgen en het telen van verschillende groentes in een moestuin. Ik vind de kinderboerderij echt een super leuke stageplek, door de mensen die er werken, maar ook door de variatie aan dieren die ze hier hebben. Ook mag ik veel leren in het begeleiden van de mensen die er werken, het verzorgen van de dieren en hoe het op het bedrijf in zijn werk gaat. Daarnaast leer ik veel van de medewerkers en kunnen zij ook van mij leren. Ik ga met veel plezier hier naar toe en ik zou dit bedrijf ook aanraden aan mensen om er een kijkje te nemen of om er zelf stage te gaan lopen want de kinderboerderij is een super gezellig en leerzaam bedrijf. Groetjes, Emmely 13

14

15

Adopteren van dieren op de Kinderboerderij Iedereen – van jong tot oud – kan een dier op de Kinderboerderij adopteren. In principe kunnen bijna alle dieren worden geadopteerd: schapen, geiten, hertjes, ezels, varkentjes, eekhoorntjes, zwanen, vogels en zelfs kippen. Je mag het door jou geadopteerde dier zelf een naam geven en je krijgt een certificaat met jouw naam en de naam van het geadopteerde dier erop. Bovendien krijg een strippenkaart voor 10 gratis voerbekers. Daarmee kun je telkens als je op de boerderij komt je eigen dier (of andere dieren) voeren. Tevens staan er op een bord op de Kinderboerderij alle dieren met een foto die al geadopteerd zijn en de dieren die nog geadopteerd kunnen worden. Daar kan dus ook jouw naam op komen. Wees er snel bij, want er zijn inmiddels al meer dan 40 dieren geadopteerd! Door het adopteren van een dier draag je een jaar lang bij in de kosten van verzorging en huisvesting. Je kunt als particulier een dier adopteren, maar ook als bedrijf of met je (school)klas. 16

Het adoptiebedrag ligt vast en is per diersoort verschillend (tussen 4 en 10 euro per maand). Op de Kinderboerderij kun je vragen wat een dier kost. Het adoptiebedrag dient per jaar vooraf te worden voldaan. Aan een adoptie kunnen geen rechten worden ontleend. Het geadopteerde dier blijft eigendom van de Stichting Kinderboerderij Uden. Wij bieden alleen dieren en dierenverblijven ter adoptie aan, waarvan wij verwachten dat ze een heel jaar op de Kinderboerderij zullen blijven. Ondanks dit streven kan het voorkomen dat er dieren vanwege ziekte, sterfte, gedragsproblemen of wettelijke maatregelen de Kinderboerderij moeten verlaten. In dat geval wordt er naar een alternatief gezocht. 17

Misschien is adoptie van een dier ook iets voor jou. Het is niet alleen leuk, maar je steunt daarmee ook de Kinderboerderij. Kom eens langs! Het Bestuur 18

Jaarlijkse uitstapje met de jeugdvrijwilligers Na een veel bewogen jaar voor iedereen, konden we dit jaar onze jeugdvrijwilligers gelukkig weer een middagje bowlen aanbieden.De weergoden waren ons goed gezind, dus we zijn lekker op de fiets richting Vrije Teugel gegaan. De twee banen die we hadden gehuurd waren op het laatste moment toch een beetje krap maar gelukkig konden we er nog een extra baan bijhuren. Na aardig wat ballen te hebben gegooid en een hapje en een drankje genuttigd te hebben gingen we weer terug naar de Kinderboerderij. Daar was voorzitter Luc al weer druk in de weer om de jonge hongerige magen te voorzien van overheerlijke pannenkoeken. 19

Met een deelname van dertien van de vijftien actieve jeugdvrijwilligers kijken wij met plezier terug op wederom een zeer geslaagde middag. Paula Kuypers 20

WIJ VERGROTEN ONZE IMPACT is +31 (0)413 264 293 www.thijsen.nu 21

Jonge zwaantjes op de Kinderboerderij In oktober werd het dierenbestand van de Kinderboerderij uitgebreid met de komst van 2 jonge zwaantjes. Moeder zwaan heeft haar taak goed volbracht! Helaas hebben we niet heel lang van dit jonge spul mogen genieten want al snel is het eerste zwaantje overleden en niet lang daarna het tweede. Heel jammer! Hopelijk wordt er volgend voorjaar een nieuwe poging gedaan door vader en moeder zwaan. 22

23

24

CARROUSEL GROEN RICHT ZICH OP DE TALENTEN EN MOGELIJKHEDEN VAN VERSCILLENDE MENSEN Carrousel Groen, onderdeel van Brabantzorg, heeft (werk)plaatsen waar mensen met een ondersteuningsvraag, op basis van talenten en mogelijkheden, een zinvolle dagbesteding kunnen hebben, in de rol van assistent-medewerker en zelf een belangrijke bijdrage leveren aan het vormgeven hiervan. Hier werkt een team assistent-medewerkers, vakvrijwilligers en professionele krachten samen aan een maatschappelijk doel. Wilt U meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk gesprek. Tel. 0486 - 461751 carrousel.groen@brabantzorg.eu www.carrouselgroen.nl 25

26

Oudedijk 54 5409 AD Odiliapeel tel. 0413 - 274 351 info@decountrystore.nl www.decountrystore.nl www.facebook.com/decountrystore 27

Kinderboerderij Uden Artillerieweg 3, 5403 PB Uden Telefoon: 0413-250047 E-mail: info@kbuden.nl Informatiepagina Bankrekening: NL30 INGB 0000 5408 37 en NL26 RABO 0111 3972 00 Stichting Kinderboerderij Uden Bestuur: Voorzitter: Secretaris: Bestuurslid: Beheerder: Website: Luc van den Brule - telefoon 06 – 27 01 31 62 Diny Rotteveel Penningmeester: Karien Timmers Bestuurslid: Paula Kuypers Josta Augenbroe Silvie Theunissen www.kbuden.nl Volg ons op FaceBook! Openingstijden Kinderboerderij Uden: * Maandag t/m vrijdag Zaterdag en zondag zomertijd: 10.00 - 12.00 en 13.30 - 17.00 uur wintertijd: 10.00 – 12.00 en 13.30 - 16.30 uur zomertijd: 13.30 tot 17.00 uur wintertijd: 13.30 tot 16.30 uur *Als gevolg van corona kunnen onze openingstijden wijzigen – houd daarom onze website in de gaten! Tevens geopend op: 2e Paasdag (vanaf 11.00 uur) Hemelvaartsdag (vanaf 13.30 uur) 1e Pinksterdag (vanaf 13.30 uur) 2e Pinksterdag (vanaf 13.30 uur) 2e Kerstdag (vanaf 11.00 uur) Gesloten op: * 1 januari (Nieuwjaarsdag) Carnaval (zondag en maandag) 1e Paasdag 27 april (Koningsdag) 25 december (1e Kerstdag) 28 - telefoon 06 – 17 13 45 69 - telefoon 06 – 10 97 36 63 - telefoon 06 – 46 46 17 55 - telefoon 06 – 22 31 95 78

29

30

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
Home


You need flash player to view this online publication