3

Inhoudsopgave Nieuwsblad Kinderboerderij Uden 01 Inhoudsopgave 02 Van de bestuurstafel 04 Nieuwe penningmeester Karien Timmers stelt zich voor 05 Rabo ClubSupport 06 Van de (tijdelijke) beheerders 09 Nieuwe vrijwilligster Cecile van den Elzen stelt zich voor 10 Advertenties 11 Afscheid Gerrit van Berlo 12 Poster 13 Stagiaire Emmely Voss stelt zich voor 14 Voor de kids 16 Adopteren van dieren op de Kinderboerderij 19 Jaarlijkse uitstapje jeugdvrijwilligers 21 Advertenties 22 Jonge zwaantjes op de Kinderboerderij 24 Advertenties 25 Editorial Carrousel Groen 26 Advertenties 28 Informatiepagina Kinderboerderij Uden Colofon 37e jaargang – nummer 3-2021 Het nieuwsblad van Kinderboerderij Uden verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 350 stuks en is bestemd voor donateurs, sponsors, adverteerders, adoptanten, Udense basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, evenals de medewerkers van de Stichting Kinderboerderij Uden en BrabantZorg/Carrousel Groen. Redactie en kopij: Diny Rotteveel (e-mail: secretaris@kbuden.nl ) Drukwerk en omslag: Graphiset B.V. Uden Thijsen Uden 1

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication