15

worden gekeken hoe met name een O19 juniorenteam kan worden samengesteld in samenhang met de doorstroming naar de senioren. Criteria die hierbij een rol spelen: • Doel is om een volwaardig O19 juniorenteam samen te stellen; Continuïteit met een volwaardig O19-juniorenteam is van belang voor de aanwas bij de seniorenelftallen. Het belang hiervan wordt door beide verenigingen onderkent. Ook het met dispensatie langer bij de O19-junioren houden van spelers wordt hierin meegewogen. • Doorstroming jeugd naar senioren halverwege het lopende seizoen; Er vindt geen doorstroming van jeugd naar de senioren halverwege (na indeling) het seizoen plaats. Doorgang van juniorenwedstrijden dienen niet in gedrang te komen door krapte bij senioren. Daarnaast wordt van jeugdspelers niet verwacht dat ze twee wedstrijden in een weekend spelen. • Spelerskrapte bij senioren (bij aanvang nieuw seizoen); Wanneer bij één van de seniorenteams, met name de 1e selectie, van de moederverenigingen sprake is van krapte in spelers, om wat voor reden dan ook, kan dit aanleiding zijn om in overleg één of meerdere spelers eerder, zoal dan niet tijdelijk door te laten stromen naar de senioren. Hierbij moet het belang van het behoud van een volwaardig O19 juniorenteam nadrukkelijk worden meegewogen. Een volwaardig O19 juniorenteam bestaat uit 16 á 17 spelers. • Overschot aan O19-junioren; Wanneer er sprake is van een overschot aan O19-junioren bestaat de mogelijkheid om één of enkele spelers vervroegd door te laten stromen naar de senioren. Wel zal er in dit geval gekeken moeten worden naar het aantal spelers in de O17 en zal er afgewogen moeten worden of er gekeken wordt naar leeftijd of talent. • Transfers jeugdspelers; Er wordt vanuit beide voetbalverenigingen niet aan elkaars jeugdspelers gevraagd om bij een van de andere clubs komen te voetballen in de vertegenwoordigde elftallen, bij welke club de jeugdspeler staat ingeschreven die heeft het recht om de speler te vragen voor het vertegenwoordigde elftal om daarin te spelen. Communicatie en overleg Bij het indelen van de jeugdteams, en dan met name de O19-junioren, wordt door de jeugdbesturen contact gelegd met de trainers en afstemming gezocht met de technische commissies van beide moederverenigingen. De knelpunten en mogelijkheden worden daarbij op een rijtje gezet en in constructief overleg wordt naar oplossingen gezocht. De jeugdcommissie maakt een afweging op basis van de hierboven genoemde criteria en na afstemming met de moederverenigingen en heeft de eindverantwoordelijkheid in het bepalen welke spelers doorstromen naar de seniorenteams. 8.3 Meespelen van O19 spelers met de senioren Indien er gedurende het seizoen door krapte en blessures bij de seniorenspelers van O19 gevraagd worden om mee te spelen, gelden de volgende regels: • De trainer/coach van de senioren en/of technische commissie speelt dit altijd via de leider(s) van de O19. • O19 spelers gaan in principe alleen als 13e of 14e speler mee; een O19 speler start dus niet in de basis als er voldoende senioren aanwezig zijn voor het vormen van een elftal, ook gaat hij/zij niet mee als er minimaal 14 senioren beschikbaar zijn. Dit om (over)belasting bij onze jeugdspelers te voorkomen, tijdens de wedstrijden van de O19 wordt er namelijk al veel van het lichaam gevraagd. • De leider van de O19 bepaalt wie er eventueel mee kunnen, in principe gaan de spelers op roulatiebasis mee met de senioren, dit om iedereen gelijke kansen te bieden maar belangrijker om de belasting gedurende het seizoen te beperken. Jeugdbeleidsplan NOK-Bakhuizen Versie 1.0 15

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication