2

Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 1.2 1.3 2.2 AANLEIDING VAN DIT BELEIDSPLAN DOELSTELLINGEN SAMENWERKING SCOPE VAN HET DOCUMENT 2. MISSIE EN VISIE 2.1 MISSIE VISIE 3. DOELSTELLING BELEIDSPLAN 3.1 KERNWAARDEN 4. ORGANISATIE 4.1 4.2 ORGANOGRAM AFSPRAKEN 4.2.1 TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN 4.2.2 SPORTIEVE AFSPRAKEN 4.2.3 BELEID 4.3 COMMUNICATIE 4.3.1 OVERLEGSTRUCTUUR 4.3.2 INFORMATIEVOORZIENING 5. KADER 5.1 WAT VERSTAAN WE ONDER KADER 5.2 WAT HEBBEN WE NODIG 5.3 WAT VRAGEN WE VAN TRAINERS 5.4 WAT VRAGEN WE VAN COACHES/LEIDERS 5.5 WAT VRAGEN WE VAN EEN VOETBALKADERCOACH 5.6 HOE WERVEN WE KADER 5.7 WAT GAAN WE DOEN AAN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 5.8 BIJEENKOMSTEN MET KADER 6. VOETBAL AANBOD 6.1 6.2 6.3 6.4 7.2 VELDVOETBAL ZAALVOETBAL TOERNOOIEN OVERIG 7. VOETBALLEN BIJ NOK-BAKHUIZEN 7.1 ALGEMEEN VISIE OP LEREN VOETBALLEN 7.2.1 DOELSTELLINGEN PER LEEFTIJDSCATEGORIE 7.2.2 TEAMTAKEN EN SUBDOELSTELLINGEN 7.2.3 VOETBALTECHNISCHE VAARDIGHEDEN 7.2.4 ALLES MET DE BAL EN WEDSTRIJD ECHT TRAINEN 7.2.5 TRAININGSMETHODIEK 7.2.6 FYSIEKE CONDITIE 7.3 LEREN VOETBALLEN PER LEEFTIJDSCATEGORIE 7.3.1 LEEFTIJDSSPECIFIEKE KENMERKEN 7.3.2 O06 T/M O12-PUPILLEN 7.3.3 O13 T/M O16-JUNIOREN 7.3.4 O17 T/M O19-JUNIOREN 8. SELECTIEBELEID EN DOORSTROMING 8.1 8.2 SELECTIEBELEID JEUGDTEAMS NOK-BAKHUIZEN DOORSTROMING NAAR SENIOREN 8.3 MEESPELEN VAN O19 SPELERS MET DE SENIOREN 9. AFSLUITING BIJLAGE 1 – DOELSTELLINGEN PER LEEFTIJDSCATEGORIE BIJLAGE 2 – SHEETS PER LEEFTIJDSCATEGORIE 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 14 15 16 17 18

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication