8

Jaarplanning De voetbalkadercoach zal zich in het begin van het seizoen buigen over de jaarplanning; wanneer worden bijeenkomsten georganiseerd, inplannen van scholingsbehoeften, acties vanuit het jeugdbeleidsplan, wanneer vinden beoordelingsmomenten plaats, etc. Verzorgen van scholingen/bijeenkomsten Tenminste driemaal per seizoen organiseert de voetbalkadercoach bijeenkomsten met het kader (zie ook paragraaf 5.8: bijeenkomsten met kader): • Voor de start van het seizoen: kick-off nieuw seizoen • Halverwege het seizoen: evaluatie en kennisdeling • Einde van het seizoen: terugblik op het seizoen en alvast vooruitkijken naar het nieuwe seizoen Verder is de voetbalkadercoach verantwoordelijk voor inventarisatie scholingsbehoeften van het voetbalkader, het organiseren van praktijksessies op het veld (aftrapmodule), sessies positieve coaching/ de vier inzichten van trainerschap en overige kennissessies. Begeleiding kader De voetbalkadercoach verzorgt begeleidingsmomenten op het veld, waarbij er vooraf met de trainer wordt gesproken over doelstellingen, er geobserveerd zal worden tijdens het geven van de training en er na afloop tips en tops worden uitgewisseld. 5.6 Hoe werven we kader We proberen oudere jeugdspelers te betrekken bij het jeugdvoetbal. Bevorderen dat ze opgroeien met het geven van training en het (mede)leiden van een jeugdteam. Uitstralen dat het leuk is om bij NOK/Bakhuizen te voetballen bevordert niet alleen de binding van spelers maar vergemakkelijkt het ook om kader te vinden en te behouden. Daarbij is het belangrijk dat het organisatorisch allemaal goed is geregeld. Daarnaast willen we stimuleren dat senioren voetballers een rol bij het jeugdvoetbal spelen als trainer, spelbegeleider/juniorenscheidsrechter of als leider. Met name selectiespelers worden door jonge voetbal(st)ers gezien als grote voorbeelden en kan de sportdeelname bevorderen. 5.7 Wat gaan we doen aan deskundigheidsbevordering Jeugdtrainers worden in de gelegenheid gesteld om de cursus pupillentrainer of juniorentrainer bij de KNVB te volgen. We streven ernaar om trainers zelf op te leiden met als doel eens per 3 jaar een nieuwe trainer met diploma. Voor leiders wordt de gelegenheid geboden om de cursus jeugdvoetballeider te volgen. De kosten hiervan worden door de club gedragen, hier kunnen voorwaarden aan zitten. Opleiden van trainers vinden we belangrijk, we streven er daarom naar dat er elke drie jaar een trainer een diploma haalt. We hebben het hier over de volgende opleidingen: • UEFA-C Youth (O19) • Juniorentrainer (O13 t/m O17) • Pupillentrainer of module pupillentrainer (O07 t/m O12) • Opleiding binnen de club (OBC), onder begeleiding van de voetbalkadercoach en met ondersteuning van de Rinus app/trainingswijze Daarnaast organiseren we elk seizoen (praktijk)bijeenkomsten waarbij we specifieke onderwerpen aan de orde laten komen en bieden we e-learnings aan. Jeugdbeleidsplan NOK-Bakhuizen Versie 1.0 8

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication