3

Jaargang 48 nr. 4 Juli 2021. NOK-Nieuws Clubblad van Sport Vereniging Nijemirdum Oudemirdum Kombinatie dat 5 keer per jaar verschijnt. Redaktie: Gerlof Otter Feike Stegenga Advertenties: Feike Stegenga Email: Telefoon: 0514-571764 0514-605677 Telefoon: 0514-605677 feike_stegenga@hotmail.com Redaktieadres: Wissebuurt 21, 8566 JM Nijemirdum. Email: redactienoknieuws@gmail.com Drukwerk door NOK. Heeft er iemand drukwerk van een afdeling en moet er gedrukt worden, mail het dan even naar: nokprinter@hotmail.com De drukker krijgt dan ook bericht dat hij aan het werk moet. Je mag het drukwerk ook in de brievenbus doen bij de voetbalkantine (de Skelp). INHOUDSOPGAVE: Van de voorzitter............................. Activiteiten/Ledenmutatie............... 1. 3. Verjaardagen.................................... 4. Aanmeldingsform............................. 5. Voetbal............................................. 6. Volleybal.......................................... 7. Gymnastiek....................................... 8. Tennis............................................... 13. Inleverdata kopy voor 2021. Nummer Inleveren Verschijnt voor Oktober 6 September 28 september. Januari 29 November 24 December. Klachten bezorging: Feike Stegenga 0514-605677. Website: www.svnok.nl Gymnastiek: Gymnastiek@svnok.nl Voetbal: h.rienstra@ziggo.nl Tennis: svnok.tennis@gmail.com Volleybal: Sjoukjekramer@ziggo.nl Algemeen: h.rienstra@ziggo.nl 2

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication