12

voordragen bij het HB- deze beslist of deze erelid kan worden ja of nee. • Piet Rienstra op 3 december doen we mee aan de energie test via de KNVB. zij komen kijken hoe we energie kunnen besparen en geven kosteloos advies en willen eventueel ook wel helpen met aanvragen van subsidie ed hiervoor is overleg geweest in het HB en er is besloten om mee te doen. 12. Huldiging vrijwilligers, ook dit jaar zijn er weer personen die 15/20 of 25 jaar aaneengesloten als vrijwilliger actief bij Nok zijn. Zij ontvangen een speld met de daarbij behorende oorkonde Coördinatie van deze database zit bij vrijwilligerscommissie. Brons 15 jaar is er voor; Andre Schotanus; in 2004 begonnen als jeugdleider en stond daarna ook al snel achter de bar inde Skelp. Vanaf 2011 tot 2017 bestuurslid bij de voetbal bij de jeugd een aantal Zilver 20 jaar is er voor Simon Smink 20 jaar bij Nok en al die jaren volop bezig met de afd voetbal in diverse functies bij de afd jeugd. Wie hier op zaterdag komt ziet op de de tv aan met de actuele standen uitslagen ect dit is door Simon opgestart. Momenteel leider bij de O-7 en de JO-6 bij de kabouters en in de activiteiten commissie van de jeugd daarnaast actief bij de senioren met name het tweede elftal. Goud 25 jaar en lid van verdienste; Rinke Baukema: Vanaf 1994 onafgebroken bezig bij Nok in deze periode eerst secretaris daarna voorzitter geweest van het hoofdbestuur, namens het HB ook in de vrijwilligers commissie deelgenomen is gestopt in 2011 als voorzitter maar altijd actief gebleven als scheidsrechter dit doet hij nu nog steeds net als vrijwilliger achter de bar in de Skelp. Durkje Gijzen; Jaren achtereen bij de tennis actief, daarnaast als afgevaardigde in het HB in april 2011 gestopt in het bestuur maar door alle klusjes had ze het ws nog drukker dan daarvoor. Van 2008 tot vorig jaar was Durkje ook een kantine vrijwilligster en heeft ze van 2014 t/m 2018 weer een periode deelgenomen in het tennis bestuur. Nu gestopt maar nog wel in de vrijwilligers commissie van de afd tennis. Dan als laatste 2 dames die volgens hun werkzaamheden een tweeling hadden kunnen zijn Baukje Hoekstra en Sietske Stegenga laatst genoemde is wegens gezondheidsredenen niet aanwezig. Maar zal het speldje en certificaat thuisbezorgd krijgen. Zij zijn beide een vaste waarde als bar medewerksters in de Skelp, altijd enthousiast en vrolijk aanwezig. Daarnaast zijn ze ook altijd bij het vouwen en nieten van het Noknieuws present. Voor iedereen geldt nogmaals; Gefeliciteerd en we hopen nog lang van jullie diensten gebruik te kunnen maken. 13. Sluiting Jappie Stegenga bedankt het DB voor de inzet en vraagt even applaus Daarna sluit Joop de vergadering, rond 21.30 uur na allereerst een bedankje aan Jannie en Okje te geven voor de geweldige bediening. Allen bedankt voor jullie inbreng, voor nu of straks wel thuis. Gezien de cijfers mogen we vast wel een consumptie van de penningmeester. jaren als wedstrijdsecretaris actief geweest en daarbij ook afgevaardigde in het HB bestuur voor een periode van 6 jaar. Nu nog steeds actief in de Skelp en vlaggenist bij de A junioren. Akkoord voorzitter akkoord secretaris 9

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication