0

Maart 2022

Z ALGEMEEN HOOFDBESTUUR Voorzitter Penningm. Secretaris Bestuurslid Bestuurslid J. de Vries P. Rienstra B. Stegenga-Klijnstra F. Stegenga S. Gijzen-Deinum Afgev.voetbal Tj. de Vries M. vd Weij Afgev.volleyb. S. Kramer-Rienstra Afgev.gym. Afgev.tennis Bij toerbeurt Nijemirdum Nijemirdum Oudemirdum Balk Nijemirdum Oudemirdum Nijemirdum Oudemirdum Oudemirdum Vrijwilliger coördinator: J.de Vries. Tel De Skelp 0514-571916 Mailadres SV NOK: info@svnok.nl TEL. 571956 571714 571884 605677 571496 571785 0610655254 1

Fin ter Kunststof Kozijnen Finster kunststof kozijnen Kwalitatief hoogwaardige kunststof producten tegen aantrekkelijke prijzen en door ons zelf gemonteerd is de beste typering van Finster Kunststof Kozijnen. J. Schotanuswei 40 8567 LB Oudemirdum 0514 - 745 001 Kozijnen • deuren • SerreS • Schuifpuien • dAKKApeLLen • GeveLbeKLedinG

Jaargang 49 nr. 3 NOK-Nieuws Clubblad van Sport Vereniging Nijemirdum Oudemirdum Kombinatie dat 5 keer per jaar verschijnt. Redaktie: Gerlof Otter Feike Stegenga Advertenties: Feike Stegenga Email: Telefoon: 0514-571764 0514-605677 Telefoon: 0514-605677 feike_stegenga@hotmail.com Redaktieadres: Wissebuurt 21, 8566 JM Nijemirdum. Email: redactienoknieuws@gmail.com Drukwerk door NOK. Heeft er iemand drukwerk van een afdeling en moet er gedrukt worden, mail het dan even naar: nokprinter@hotmail.com De drukker krijgt dan ook bericht dat hij aan het werk moet. Je mag het drukwerk ook in de brievenbus doen bij de voetbalkantine (de Skelp). Klachten bezorging: Feike Stegenga 0514-605677. Website: www.svnok.nl Gymnastiek: Gymnastiek@svnok.nl Voetbal: Tennis: voetbal@svnok.nl tennis@svnok.nl Volleybal: volleybal@svnok.nl Algemeen: info@svnok.nl Nummer Inleveren Verschijnt voor . Mei Juli 04 april 20 juni 30 april. 13 juli. Oktober 05 september 28 september. Januari 28 november 24 december. Maart 2022. INHOUDSOPGAVE: Van de voorzitter............................. 1. Activiteiten/Ledenmutatie................ 3. Verjaardagen.................................... 4. Aanmeldingsform............................. 5. Voetbal............................................. 6. Volleybal.......................................... 8. Gymnastiek...................................... 9. Tennis............................................... 11. Inleverdata kopy voor 2022. 2

SV NOK Activiteitenkalender De thuiswedstrijden van de 1e teams en de dorpsactiviteiten van SV NOK. Maart en april 2022. Inleveren kopij: 4 april 2022. SV NOK Email: redactienoknieuws@gmail.com Afdeling Voetbal. Afdeling Volleybal. April: Kledingactie. Afdeling Gymnastiek. 19 maart: Onderlinge wedstrijden. 23 april: Groep spring wedstrijd. 10 juni: Uitvoering. 14, 15, 16 en 17 juni: Avond 4 daagse. 17 september: Sportdag. Afdeling Tennis 20 maart: Lentetoernooi 13 april: Ledenvergadering. LEDENMUTATIES. VOETBAL: Aanmeldingen: Geen. Afmeldingen: VOLLEYBAL: Aanmeldingen: Geen. Afmeldingen: GYMNASTIEK: Aanmeldingen: Afmeldingen: TENNIS: Aanmeldingen: Afmeldingen: M. Neyndorff, R. Veltman, J. Bandstra. Uitslag kleurplaat Winnaar: Ellen Schilstra. Geen. Geen. R. v/d Berg, C. Brouwers, E. Brouwers. Geen. Geen. Van Heemstra Strjitte 17, Balk. Leeftijd 6 jaar. 3

M A A R T V E R J A A R D A G E N A P R I L 01 Mariska de Vries 02 Emma Wortman 03 Kerst Gijzen Kevin Schouten 05 Wieger Hospes Marten Zoethout 08 Gerald Bos Lis Stieding 09 Willem Tiede Hospes 11 Jan Rienstra 12 Esmee Rienstra 13 Robert Betsema 14 Patricio Zecchin 15 Marieke Feenstra Marieke Andela 17 Rop Kappe Anneke Stadt Laura Williams 19 Sietske Swart 20 Jan de Groot Nynke Hielkema Jens Bandstra Reinder Visser 21 Anthony Z. Hoek Inne Boersma 22 Sander van der Veen 23 Sjoukje Smink Wietze Prins Attie Stoffelsma José Andela 24 Henk Akkerman Klaas Witteveen Ingrid Vellinga Lolke Hotsma 27 Fenna Rienstra 29 Lotte Smink 30 Douwe Wortman Michael vd Weij 31 Johnny Bosma 01 Wander Bruinsma Ria Ofringa 03 Sep Rienstra 04 Douwe Jaarsma Sietske Tiemersma Erik Zuyderhoff 05 Jan Oostendorp Else Beuckens Johan Wijnja 06 Fedde Visser 08 Douwe Rienstra 09 Erja Simone Hylkema 11 Pieter Kramer Ellen Schilstra Rik de Jong 12 Thirza Walstra 15 Noa van der Wey Joke Schilstra 18 Sjoerd Postma 19 Jan Akkerman Sandra Stegenga 20 Mirthe Bandstra Arjen Faber Djimmer Schra Iris Bosma 21 Atte Stegenga Sybrich Beuckens Martina Boltjes 23 Roan de Vries 24 Linde Klompsma Julie Scheffer 26 Ulko Gosma 27 Feikje Draaijer-Rienstra Martine Mulder 28 Gian de Goede 29 Walte Veldman 30 Baukje Swart 4

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP EN / OF VRIJWILLIGER Naam en Voornaam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Mobiel E-mail adres M / V : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. Wordt lid en / of vrijwilliger van de afdeling : SV NOK Gymnastiek : □ Vrijwilliger : □ Steps □ Gymnastiek □ Vrijwilliger Tennis Voetbal : □ Lid □ Vrijwilliger : □ Lid Legimitatie vanaf 16 jaar verplicht. Paspoort / ID kaart / Rijbewijs Nummer …………………………….. □ Vrijwilliger Volleybal : □ Wedstrijd lid □ Recreatie lid 50+ Voor alle afdelingen geldt een keer per jaar is er een actie waarbij een ieder aan mee doet. Dit formulier inleveren via de website,(www.svnok.nl) of via de secretaris van de betreffende afdeling. 5 □ Fit en fun □ M.b.v.o. □ Dance

Vinkebuorren 1 8563AR Wijckel Telefoon: (0514) 60 5555

AFDELING VOETBAL Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid B. Rienstra B. Swart T. de Vries W. Veldman P. Kramer Vrijwilligers coördinatoren: Senioren: Baukje Swart Jeugd: 0622660894 Anthonia Eppinga 0645844595 De tweede seizoenshelft is inmiddels weer van start gegaan met trainingen en oefenwedstrijden. Daarnaast kunnen de competitie wedstijden ook weer gespeeld worden. Laten we hopen op een mooi en succesvol tweede seizoenshelft voor onze teams. Simon Smink en Pee de Graaf hebben aangegeven om aan het eind van het seizoen te stoppen met hun functie als trainer/coach. Als bestuur vinden we het jammer dat Simon en Pee het besluit genomen hebben. Op 8 januari hebben we een erg mooi en leuke puzzelrit gehad en aansluitend in de avond een gezellige online pubquiz. Het was de eerste editie van deze dag, die absoluut geslaagd is. Er deden zo’n 36 teams mee. Het bestuur. Nijemirdum 0610129205 Nijemirdum 0622660894 J. Brandenburg Nijemirdum 0638501491 Oudemirdum 0628198953 Nijemirdum 0683798309 Oudemirdum 0613732593 J.P. Rienstra Oudemirdum 0631553975 6

De Burde 6 F 8574 TG Bakhuizen Info@kuipersbakhuizen.nl

7

AFDELING VOLLEYBAL Voorzitter Penningmeester Bestuurslid G. Van der Veen E. Hylkema S. Kramer R. Bovee H. Westra E. Hylkema Nijemirdum 06-57985984 Oudemirdum 06-40198529 Nijemirdum 0514-571785 Oudemirdum 06-13112704. Oudemirdum 06-83440240 Oudemirdum 06-40198529 Scheidsrechter contactpersoon: P. Stegenga Oudem 0514-571280 Vrijwilligerscoordinator: A. de Vries Oudem 06-29576297 KLEDINGACTIE Twee maal per jaar hebben we een kledingactie van volleybal. Dit is in April en Oktober. Kunt of wilt u de kleding niet zolang bewaren dan kunt u deze afgeven bij Oudemirdum: Jan Kuipers, Jan Schotanusweg 26 of Nijemirdum: Yke van der Wal, Lyklamawei 75 Wilt u andere informatie bel: Sjoukje Kramer, tel.0514-571785 We zijn weer los! En wat is dat fijn. Helaas worden er nog flink wat wedstrijden afgezegd door te weinig spelers, hopelijk wordt dit snel weer beter. Mocht je nou door quarantaine etc niet kunnen spelen, meld het dan op tijd. Dan kan er gezocht worden naar vervanging en als dat niet lukt, de wedstrijd verzet worden. Het seizoen loopt dit jaar waarschijnlijk wat langer door door de vele wedstrijden die verzet moeten worden. We hopen dat het gaat lukken om alle wedstrijden te spelen, maar daar is nu nog geen zekerheid over te geven. En dan nog mooi nieuws: Meisjes A is kampioen geworden tijdens de eerste competitie van dit seizoen! Knap gedaan meiden! De dames zijn inmiddels in het zonnetje gezet met medailles en bloemen. Op naar de volgende uitdaging! De kledingactie vindt zoals gewoonlijk weer plaats in april, de precieze datum volgt nog. In het volleybalbestuur hebben we afscheid genomen van Kees Draaijer en Esther Hylkema draait sinds een aantal vergaderingen mee. We willen Kees hartelijk bedanken voor zijn inzet, gelukkig blijft hij nog aan als materiaalman. We zijn erg blij dat we Esther hebben mogen verwelkomen in ons bestuur. Veel succes de komende tijd Esther! Hartelijke groet, Het volleybalbestuur 8

• kleine zelf sturende teams van (wijk)verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Gaasterland Morra • verpleging en verzorging thuis met de verpleegtechnische zorg die nodig is. • nauwe samenwerking met huisartsen, ergotherapeut, fysiotherapeut en oefentherapeut. • in samenwerking met het sociale wijkteam kunnen we zorgen voor huishoudelijke hulp, begeleiding en dag verzorging. • zorg op maat, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt en omgeving. • zorg rond de laatste levensfase, indien nodig ook nachtzorg. “Ouderwetse thuiszorg in een modern jasje” Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06-5367 5488 Borgermanstraat 7 8561 BK Balk mail: gaasterland2@buurtzorgnederland.com www.buurtzorgnederland.com

AFDELING GYMNASTIEK Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid Bestuurslid M. vd Weij T. Muizelaar E. Jagersma F. Draayer K Bobrzak Oudemirdum 0610655254 Oudemirdum 0618349977 Nijemirdum 0614976360 Nijemirdum 0620710701 Oudemirdum 0651550674 Vrijwilligers coördinator: Feikje Draaijer. Hallo allemaal, hier weer wat nieuws vanuit de gymnastiek: Januari 2022 zijn we alweer, Gelukkig mochten we na 14 januari weer los met alle gymnastiek groepen en op de tijden die we gewend waren. Al onze leden waren weer van de partij, blij dat ze weer konden sporten. Bij elke les missen er wel leden door corona (quarantaine) en dat zal best nog een aantal weken zo blijven. Maar dat mag de pret niet drukken. 29 januari ging onze gymnastiek instuif helaas niet door, we konden het niet maken om met 9 verenigingen in 1 sporthal samen te gymmen ,veel heen en weer geloop, veel hulpen en leerkrachten die aanwezig moesten zijn. Deze sportdag is verschoven naar 17 september, verdere informatie volgt na de zomer vakantie. Freerunning is voorlopig niet meer mogelijk bij NOK, we kunnen geen leiding vinden. De Dance groep wil er graag wat leden bij, lijkt het je wat? kom dan proberen op donderdag avond van 19.15 tot 20.00 uur. Inloop 19.00 uur. 2x gratis In mei is er een wedstrijd waar ze aan mee doen 19 maart zijn er onderlinge wedstrijden in de sporthal te Oudemirdum, dit is vanaf groep 3, Juf Feikje is met velen aan het oefenen, uitnodiging voor meedoen ja of nee volgt zeer binnenkort, waarschijnlijk wordt het zonder publiek, we wachten de pers conferentie af, u/jij hoort van ons over hoe en wat. Het plezier staat voorop maar ook wordt er gestreden om brons , zilver of goud, iedereen die meedoet krijgt een medaille. Als leiding hebben we er veel zin in. 23 april is er een groep spring wedstrijd, daar doet misschien een heel klein groepje aan mee, dat weten we nog niet helemaal. 10 juni is er een uitvoering, later volgt de informatie 9

WANDELSCHOENEN Ruime keus Hoog en laag model DE BOER SCHOENEN EN SPORT KOUDUM - BALK

14 – 15- 16- 17 juni de avondvierdaagse Dus noteren: 19 maart---- 23 april---- 10 juni----14,15,16,17 juni a.v.d------17 september Peutergym is van 15.00 uur tot 15.45 uur op donderdagmiddag Kom gerust langs met uw peuter, het mag al vanaf 2 ½ jaar (iets jonger mag ook) Kleutergym en groep 3 van 15.45 uur tot 16.45. Groep 4,5,6 van 16.45 uur tot 17.45 uur Groep 7,8 en ouder van 17.45 uur tot 18.45 uur Turngroep is in Oudega op maandag van 18.00 tot 19.00 uur Voor overleg kun je altijd terecht bij juf Feikje. Kunt u/jij een keer niet naar de les, dan heel graag afbericht bij juf feikje 0620710701 Steps en Fit&Fun , Deze groepen draaien ook lekker, en goed in beweging, lijkt het je leuk om eens te proberen? Kom dan gewoon langs op woensdagavond van 19.15 tot 20.15 is de steps Fit&Fun is van 20.30 tot 21.30 uur , sport en spel alles komt aan bod. MBVJO en MBVO is op donderdagmorgen van 09.15 tot 10.15 uur,deze groep is goed ter been en doet ook vele variaties wat sport betreft, ook zijn we wel eens buiten aan het sporten. De tweede groep is van 11.30 tot 12.30 uur, stoelgym wordt er gezegd wat is dat nou!!!! maar ze zitten allang niet meer een uur op die stoel, nee de laatste 20 minuten wordt er gekegeld en fanatiek maar met veel plezier. Ook hebben we wel eens een hoepel les of iets met ballen, volop in beweging dus, en voor wie het even niet lukt om te staan of lopen , die gaat zitten en doet dan zo volop mee. Gymnastiek pakjes: De gympakjes die we nu nog hebben zijn soms verwassen en grauw en grijs, Nu zijn we op zoek naar nieuwe pakjes, de oudere jeugd wil graag mouwloze pakjes Als de nieuwe er zijn komt er wel een was voorschrift bij, we willen graag de kleuren erin houden, we houden jullie op de hoogte. Wisten jullie dat we alweer 10 jaar gebruik maken van de nieuwe sporthal , helaas konden we dat niet vieren afgelopen december vanwege……………………………….. Op facebook en/of nok website kunt u ook alles vinden over wat gymnastiek NOK betreft Suikerbroodactie In maart hebben we weer onze jaarlijkse suikerbrood aktie. Elk lid graag weer 5 verkopen (maximaal 10 per gezin). Maar natuurlijk mag u er meer verkopen. Informatie volgt nog Vragen ???????????????? Trek aan de bel bij 1 van het bestuur of bij juf Feikje. We maken een mooi seizoen van 2022-2023 ,sportief, gezellig, creatief 10

AFDELING TENNIS Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid T. Bosma R. De Goede R. Kappé P. de Laat Oudemirdum 0514-571804 Oudemirdum 06-15005238 Oudemirdum 0514-856292 Oudemirdum 06-55688599 Vrijwilligers coördinator: D. Gijzen 0514-571254. Even kennismaken….ik ben Dorien de Koning, ik ben 61 jaaren ik ben in september 2016 in Oudemirdum komen wonen vanuit de stad Groningen. Mijn moeder Thea Borgman (86) woont hier al 38 jaar en mijn man Jan en ik zijn bij haar ingetrokken om wat op haar te letten en haar te helpen.Ik heb in Heerenveen op de middelbare school gezeten toen mijn ouders in Echten woonden, dus ik versta het Fries. Spreken is wel moeilijk…ik probeer het af en toe,…maar nee…nog niet…misschien ooit. Ik volleybal in Bakhuizen Dames 2 en heb het hier erg naar mijn zin. Jan en ik wonen hier met veel plezier. Heerlijk om hier in Gaasterland te fietsen en te varen, er zijn geweldige Café’s en eetgelegenheden. Wij hebben een zeiljachtje in Balk liggen. Tennissen ben ik in 2017 mee gestart, en heb toen 3 zomers steeds 10 lessen gehad. Ik werd helemaal enthousiast! Als ik niet meer kan volleyballen kan ik altijd nog blijven tennissen t Mijn andere passie is mijn zwemschool. Ik had al 3 locaties met personeel erin en daar heb ik er in 2016 nog eentje bij geopend in Koudum, omdat ik niet alleen aan mijn bureau kan zitten t. Zwemschool Dorien verzorgt zwemlessenvoor ABC en meer in Hotel Galamadammen (als het weer open gaat) te KOUDUM, in Groningen, Haren en Scharmer (Harkstede) aan kinderen vanaf 3 jaar. Ik heb een leuk team in dienst. De zwemschool is in 1995 geopend. De eerste locatie was Haren (net onder Groningen). Ik geef zelf nog steeds met veel plezier les. Elk kind is weer een nieuw individu, kinderen verrassen me steeds weer. Het is geweldig om ze zwemmen te leren! 11

Doarpshûs Nijemardum Op zoek naar een leuke locatie voor een feestje of gewoon een gezellige avond? Dan kunt u bij het dorpshuis terecht! Ook voor vergaderingen en verenigingsleven is dorpshuis Nijemirdum het juiste adres. Voor inlichtingen bel of mail naar: 0 5 1 4 - 5 7 1 4 2 8 Info@dorpshuisnijemirdum.nl www.dorpshuisnijemirdum.nl

Oproep voor deelname aan Tossavond Voor zover nog niet bij iedereen bekend is er elke donderdag vanaf 19.30 een tossavond. Iedereen van onze tennisvereniging is welkom op deze avond zonder verplichtingen. Vanaf half acht is er eerst gratis een kopje koffie of thee. Daarna worden dubbels gevormd en er wordt rekening gehouden met speelsterkte. Als je soms kunt en niet om half acht dan kun je alsnog worden ingedeeld. Het doel is om een leuke, ontspannen, sportieve en vooral sociale ontmoeting te hebben met andere tennisleden. We hopen dat je met dit bericht ook enthousiast wordt en dat we je af en toe op de donderdagavond ontmoeten. Na afloop is de kantine open voor een drankje en een gezellige nababbel. Wil je meer weten neem dan contact op met Dorien. Haar tel.nr. is 0681688573 of dorien@zwemschooldorien.nl Bestuur TV NOK Lentetoernooi en ledenvergadering 20 maart en 13 april Zoals jullie als leden de laatste jaren van ons gewend zijn starten we elk jaar na de gebruikelijke ledenvergadering met ons starttoernooi in juni. Door corona is er de afgelopen tijd te vaak een streep gehaald door de verschillende activiteiten. We willen daarom veel eerder met het starttoernooi beginnen. De naam van het toernooi is ook veranderd en heet voortaan het lentetoernooi. Het toernooi staat gepland op zondag 20 maart. Indien gewenst kunnen we in de maand juni als het goed weer is opnieuw een vervolgtoernooi organiseren bij voldoende deelname. Jullie krijgen allemaal nog nader bericht over het toernooi en noteer 20 maart alvast in je agenda. En als je dan toch de agenda voor je hebt liggen kun je gelijk de datum noteren voor onze ledenvergadering. Dit zal zijn op woensdag 13 april. De agenda voor de ledenvergadering zal in maart naar jullie worden verzonden. Het bestuur 12

Het idee is dat dromen een kans krijgen. Rabobank is een bank van de Nederlandse sport. We brengen sporters en supporters bijelkaar. We maken succes mogelijk door de top en het talent structureel te ondersteunen. En natuurlijk zijn we fanatiek aanhanger van de recreatieve en de jeugdsport bij u in de buurt. Zo helpen we talent om te scoren en om hun dromen te verwezenlijken. Want succes begint bij de start. Dat is het idee. Rabobank sponsort ook uw vereniging. Rabobank. Een bank met ideeën. www.rabobank.nl/sneek-zwf

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
Home


You need flash player to view this online publication