11

10 verder uitrollen over ons gehele portfolio om ook voor beheercases de sociale en/of milieu impact mee te nemen. In het voorliggend verslag worden beknopte uitwerkingen gepresenteerd van de Impact Pathway van vier financieringscasussen uit het verslagjaar. In deze uitwerking is vermeld de beoogde impact en de aansluiting op de hoofdtransitie. De Impact Pathway is tevens een instrument waarmee we gerichter het gesprek aan kunnen gaan over impact met ondernemers. We willen met de ondernemers aan tafel gaan om te bespreken welke bijdrage zij met hun bedrijf kunnen leveren aan een toekomstbestendige Limburgse economie. Dit alles om samen meer beweging in gang te zetten. Verenigde Naties Sustainable Development Goals als leidraad LIOF richt zich met haar activiteiten op een positieve bijdrage aan de transities die sterk verbonden zijn aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties: gezondheid, duurzame energie, groei en werkgelegenheid, innovatie en circulaire economie. Het eerder opgenomen waardecreatiemodel is tevens leeswijzer van het voorliggend jaarverslag. Jaarverslag 2022

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication