18

17 Vitaliteit Goed werkgeverschap staat hoog in het vaandel van LIOF. Vitaliteit is daarmee onlosmakelijk verbonden en gaat breder dan de fysieke gezondheid van medewerkers. Het jaar 2022 werd bij LIOF uitgeroepen als het jaar van de vitaliteit. Er is in dit kader een aantal workshops gehouden rondom thema’s als gezonde voeding, bewegen, werkdruk, werkstress en slaap. Tweejaarlijks wordt een periodiek medisch onderzoek aangeboden aan medewerkers. Om verandering te bewerkstelligen worden vitaliteitscoaches ingezet. Maar onze verantwoordelijkheid als werkgever gaat verder. Vanwege de energiecrisis en de impact hiervan op veel Nederlandse huishoudens is bij LIOF besloten om de medewerkers de mogelijkheid te bieden om indien nodig gebruik te maken van een budgetcoach. Voor alle acties geldt dat LIOF slechts faciliterend kan, wil en mag optreden. De verantwoordelijkheid blijft primair bij de medewerker liggen. In lijn met de landelijke trend ervaart LIOF helaas ook dat medewerkers het moeilijk vinden een gezonde balans tussen werk en privé te vinden en te houden. De werkdruk wordt als hoog ervaren, thuiswerken vervaagt de grens tussen vrije tijd en werk. Dit leidt tot meer ziekteverzuim. Ook de resultaten van het in 2022 gehouden Medewerkersbelevingsonderzoek bevestigen dit beeld. De resultaten van dit onderzoek zijn intern besproken, de oorzaken zijn geïdentificeerd en in overleg met de OR wordt actie ondernomen. Om medewerkers te ondersteunen worden diverse interventies gehouden in 2023. Eén van de acties is een slaaponderzoek door een expert op dit gebied, gekoppeld aan individuele coaching, indien noodzakelijk. De collectieve acties gaan samen met intensieve persoonlijke begeleiding en alertheid. Vertrouwenspersonen LIOF streeft naar integriteit en ethisch handelen in alle activiteiten. We stimuleren een open en eerlijke cultuur binnen de organisatie. Onderdeel hiervan zijn twee vertrouwenspersonen binnen LIOF. Uit de rapportage van de vertrouwenspersonen blijkt dat er in 2022 geen beroep op hen is gedaan. Hoewel er geen meldingen zijn geweest wil LIOF in 2023 een gedragscode Integriteit instellen. Dit zal onderdeel van het cultuurtraject in 2023 zijn dat integriteit als een van de centrale onderwerpen heeft, naast D&I en de maatschappelijke impact die de organisatie en de individuele medewerker wil en kan maken. SDG Pioneer United Nations In 2021 zijn we na een uitvoerige selectie toegelaten tot het SDG Pioneer United Nations programma. Dit driejarige project doen we in samenwerking met het Belgische VoKa (KvK Belgisch Limburg). Onze organisatie wordt gedurende deze periode langs de lat van de zeventien SDG’s gelegd en elk jaar opnieuw beoordeeld op de succesvolle implementatie van een actieplan dat bestaat uit 30 acties gedurende die drie jaar. De acties in het actieplan hebben als doel om zowel op het gebied van beleid als van uitvoering veranderingen te verwezenlijken in de organisatie. In juni 2022 ontving LIOF het eerste certificaat bij het behalen van het eerste deel uit het actieplan. 2023 is het tweede jaar van dit traject. Natuurlijk kapitaal: voorbeeldfunctie LIOF De directe milieu-impact van LIOF als dienstverlener is beperkt. Sinds december 2017 huurt LIOF kantoorruimte in Maastricht en Venlo. Binnen deze omgeving werkt LIOF milieubewust onder meer via automatische klimaatbeheersing, papierreductie door volledig digitaal te werken, afvalscheiding en het werken met flexplekken. Ook zal het bedrijfswagenpark binnen twee jaar volledig uit elektrisch aangedreven wagens bestaan. Dit is overigens ook deel van het SDG Pioneer programma dat LIOF uitrolt. Natuurlijk kapitaal wordt ook gevormd door natuurlijke ecosystemen die een stroom van waardevolle producten en diensten voortbrengen, nu en in de toekomst. Natuurlijk kapitaal is niet van invloed op direct gebruik door LIOF maar wel indirect door onze inzet op de transities en in het bijzonder de transitie circulariteit. Samen met ondernemers kijkt LIOF naar de inzet en het belang van circulaire verdienmodellen en korte ketens. En LIOF ontsluit het ecosysteem waar relevant voor de ondernemer. Jaarverslag 2022

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication