23

22 Output Met de activiteiten internationaliseren en innoveren heeft LIOF met 228 projecten en cases bedrijven in Limburg ondersteund. De tabel op de volgende pagina geeft een compleet overzicht van de kwantitatieve resultaten -de output- van innoveren en internationaliseren. Internationaliseren: Foreign Investment Development De resultaten op FID over 2022 blijven achter bij de doelstellingen. Geopolitieke omstandigheden –de oorlog in de Oekraïne en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China– leiden er toe dat veel bedrijven hun uitbreidingsplannen afschalen en/of opschorten. Ook de resulterende hogere energieprijzen en de beschikbaarheid en prijzen van grondstoffen leiden tot onzekerheid bij bedrijven. De terugval in aantal projecten is vergelijkbaar met andere Invest in Holland partijen die soms een terugval van ongeveer 60% ondervonden in 2022. De impact van de externe omstandigheden is nog versterkt doordat het NFIA en het IiH-netwerk vrijwel geheel 2022 focus heeft gehad op ontwikkeling en uitrol van de nieuwe acquisitiestrategie ‘from volume to value’. LIOF heeft deze focus al eerder binnen haar Meerjarenplan verlegd van sector naar transitie. De verwachting is dat de resultaten van FID ook in 2023 sterk zullen lijden onder de geopolitieke omstandigheden. Over de periode 2021-2025 van het Meerjarenplan liggen de cumulatieve resultaten desondanks op koers. Als onderdeel van FID hebben we in 2022 meer Investor Relations-gesprekken (IR) gevoerd dan de doelstelling buitenlandse vestigers .Door de terugval bij het aantrekken van nieuwe buitenlandse vestigers, zet LIOF de IRgesprekken in om relaties met hen te onderhouden om hen voor Limburg te behouden. Internationaliseren: International Trade Development LIOF organiseerde het afgelopen jaar vijf uitgaande (handels)missies met veertien deelnemende Limburgse MKB’ers. Dit is meer dan de doelstelling en lijkt deels verklaard te kunnen worden doordat er na de covid-periode relatief meer handelsmissies (kunnen) worden georganiseerd. De missies hebben dan ook geleid tot 90 één-op-eén matchmakings tussen Limburgse MKB’ers en buitenlandse kandidaat-handelspartners boven de doelstelling van 83. Innovatieondersteuning Hier zijn de targets overtroffen. Zeker het aantal gerealiseerde en gefinancierde innovatieprojecten ligt ruim boven het target; 205 tegen 125. Het beschikken over de ontwikkelingsprogramma’s Limburg Herstelt en Versnelt, LimburgToekomstbestendig en LimburgToerisme stelt LIOF in staat veel ondernemers te ondersteunen, ook in het komende jaar. Business development In 2022 heeft LIOF vijftien business cases financieringsgereed opgeleverd met een totaalbedrag van € 29,5 miljoen. Hierdoor is de achterstand uit 2021 op het meerjarige target nog niet ingelopen. Door één financieel uitzonderlijk omvangrijke case overschrijdt het financiële volume van de cases de target wel in ruime mate. Jaarverslag 2022

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication