29

28 Activiteiten per kernteam Participatiefonds. Daarnaast beheert het team startups uit verschillende fondsen, waaronder LBDF en COL. Voor alle teams geldt dat de acquisitie in 2022 is achtergebleven op plan. Dit kan deels worden toegeschreven aan de voortdurende effecten van Covid-19 in de eerste helft van het jaar en de economische impact van de oorlog in Oekraïne, die naast politieke onrust ook hebben bijgedragen aan onzekerheid bij veel bedrijven en een rem op investeringen hebben gezet. Daarnaast is er de afgelopen jaren veel kapitaal beschikbaar gesteld op de investeringsmarkt als gevolg van lage rentetarieven. Dit heeft geleid tot hoge bedrijfswaarderingen en veel privaat risicokapitaal, wat de uitzettingsambitie van LIOF onder druk heeft gezet. Het sentiment op de markt lijkt nu te veranderen door stijgende rentetarieven en inflatie. Zo investeren venture capitalists meer in de bestaande portefeuille en geven informal investors de voorkeur aan investeringen met een lager risicoprofiel. Enerzijds biedt dit mogelijkheden voor investeringen door LIOF, anderzijds wordt het moeilijker om co-investeerders te vinden en exits te realiseren tegen de waarderingen van de afgelopen jaren. Bij beheer ziet LIOF positieve waardeontwikkelingen binnen het portfolio, maar de uitdaging ligt in het realiseren van rendement dat inflatie kan compenseren. Team startups In 2022 lag de focus van het team startups op het opstarten van het LSCF-en de groei van het team. Het team is in ontwikkeling en heeft zich met volle inzet gericht op acquisitieactiviteiten voor zowel het LSCF als het LIOF In 2022 was het team actief betrokken bij de Maastricht University Challenge (MUC), dat studenten van de UM en Zuyd Hogeschool de kans biedt om hun innovatieve ideeën te ontwikkelen en te presenteren. Daarnaast worden ze bij het realiseren van een levensvatbaar businessplan ondersteund door coaches. Een aantal medewerkers is als coach verbonden aan deze challenge en heeft verschillende teams begeleid. LIOF wil zo ondernemend talent bevorderen. In de startup fase lijkt er geen schaarste aan kapitaal. Wel is het vaak lastig om in de vroegste fase “blended finance” te realiseren. De grootste schaarste is talent, vooral ondernemend en technisch talent. Dit brengt voor de startups specifieke uitdagingen met zich mee bij de groei van hun bedrijf. Team scale-ups Het team is gericht op acquisitie van nieuwe investeringen en op waardecreatie en het investeren in uitbreidingen in de bestaande scale-up portefeuille. Het beheer in deze fase is intensief. In de loop van 2022 werd steeds duidelijker dat co-investeerders voorzichtiger werden. Dit heeft tot gevolg gehad dat (uitbreidings-)rondes van bedrijven in gevaar kwamen of werden uitgesteld. Het team heeft in 2022 ingezet op de vorming van een scale-up community door diverse events te organiseren: Scaling Limburg kwam voort vanuit de behoefte van scaleups om samen te werken aan vraagstukken rond opschaling en talent. In juni 2022 was de eerste bijeenkomst. LIOF werkt ook samen ScaleUp Nation waaronder deelname aan het ScaleUp Board programma en de voorbereiding van een evenement gericht op commissarissen van snelgroeiende bedrijven. Team MKB In 2022 heeft het team MKB een aantal succesvolle exits gerealiseerd. LIOF verkocht actief zijn participaties in bedrijven die lang in portfolio zaten of verkocht bedrijven samen met de andere aandeelhouders om een hoog rendement te behalen. Het team streeft ook het komende jaar op deze wijze een evenwichtige opbouw van het portfolio na. Er lijkt momenteel nog steeds een tekort aan reguliere financieringsmogelijkheden voor MKB-bedrijven in transitie te zijn. Daarom heeft team MKB in 2022 de hiervoor beschreven MKB Transitie Lening ontwikkeld en bereidt zich voor op de introductie in 2023 hiervan. Hiermee biedt LIOF passende financieringsmogelijkheden voor MKBbedrijven die een transitie willen maken naar bijvoorbeeld duurzaamheid of digitalisering. De financiële onrust veroorzaakt door de problemen bij banken in de Verenigde Staten en Zwitserland kan leiden tot voorzichtigheid en strengere financieringskaders voor bancaire financiering in het MKB. Op dit moment ziet LIOF nog geen directe effecten in onze portefeuille, maar het blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Jaarverslag 2022

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication