4

3 Voorwoord Twee jaar lang drukte de coronapandemie zijn stempel op de wereld. Amper bekomen van de klappen was daar in 2022 de Russische agressie jegens Oekraïne om de mondiale economie in een nieuwe crisis te storten. De energieprijzen gingen door het dak, productie- en transportkosten schoten omhoog en zwengelden een voor de laatste decennia ongekende inflatie aan van méér dan tien procent. Terugkijkend op 2022 -en de twee jaar ervoor- kunnen we stellen dat we al drie jaar in een crisismodus zitten. Een situatie die bij het opstellen van dit jaarverslag, begin 2023, nog geen voltooid verleden tijd is. De oorlog in het oosten woedt onverminderd voort, berichten over een dreigende bankencrisis zoals in 2008 steken de kop op. We hebben de stikstofcrisis zien verergeren, net als de toenemende schaarste van grondstoffen en talent. Geopolitieke ontwikkelingen zorgen voor een toenemende gespannen verhouding met China. Deze spanningen zorgen ook voor een groter belang van economische onafhankelijkheid en cybersecurity. Door al deze crises lijkt de waan van de dag te regeren, het korte-termijn-denken. Bepaald niet het allerbeste recept in een tijd waarin de uitdagingen groot zijn en we de schaarstes moeten oplossen door verder in te zetten op oplossingen voor de maatschappelijke transities voor de lange termijn. De crisis met de grootste lange termijn gevolgen is de klimaatcrisis die ons dwingt om vaart te maken met de transitie naar een circulaire economie en duurzame energiebronnen. We hebben, ook in Limburg, nu al de gevolgen van de klimaatverandering ondervonden: zomers met enorme droogte en overstromingen. De crises maken het belang van volle inzet op het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen en op de transities energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering alleen maar noodzakelijker. LIOF heeft dat steeds meer kunnen doen en gedaan, samen met Limburgse ondernemingen en overheden. Ingezette programma’s op het gebied van de vier transities zijn verder uitgerold. We zien dat bij LIOF in de veelvuldige contacten met bedrijven die een beroep doen op onze leningen en ondersteuningsprogramma’s. Onze teams hebben in 2022 alle zeilen bijgezet om het MKB, startups en scale-ups te helpen bij hun innovaties, bij digitalisering, gezondheid en automatisering en bij stappen op het vlak van circulariteit en duurzaamheid. Het programma Limburg Toekomstbestendig en het nieuwe Limburg Startup Capital Fund zijn daarbij van enorm belang in het ondersteunen van de Limburgse ondernemer. En ondanks de goede beweging en de toenemende bewustwording van het -ook economische- belang van transities, moeten we met zijn allen sneller acteren en moeten we meer in beweging komen! 2022 was ook het jaar waarin het project Einsteintelescoop werd afgetrapt. Een voor Limburg en de euregio gigantisch project waarin we wetenschap en bedrijfsleven bij elkaar brengen, met een dus grote rol voor MKB en startups. Als LIOF zijn we trots dat we hierin een leidende rol vervullen. Financieel sluit LIOF het jaar 2022 af met een positief resultaat van € 10,5 miljoen. Uitstekende cijfers. Operationeel is de organisatie de afgelopen jaren gegroeid en voert meer activiteiten uit met meer medewerkers, eind 2022 zo’n 70. Ook onze rol in de samenwerking met andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen vergt de nodige menskracht. Die we overigens graag inzetten, samenwerking is essentieel. In dat licht spreek ik de hoop uit dat er de komende jaren méér grensoverschrijdende projecten opgepakt kunnen worden. We praten veel over de Euregio, maar het is moeilijk tot concrete resultaten te komen ondanks de potentie en het belang van grensoverschrijdende samenwerking. Een doorkijk naar 2023 is niet eenvoudig. De geopolitieke situatie, de stikstofperikelen, de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt; de onzekerheden zijn talrijk. Als LIOF houden we onverkort vast aan werken aan de transities energie, gezondheid, circulariteit en digitalisering. Omdat we erin geloven en omdat de Limburgse bedrijven daar het meest bij gebaat zijn. Tys van Elk, algemeen directeur Maastricht, 30 mei 2023 Jaarverslag 2022

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication