63

62 Bedrijfslasten 15. Lonen en salarissen, pensioenlasten en overige sociale lasten De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: (bedragen in euro's x 1.000) Salarissen Inleenkrachten Overige personeelskosten Lonen en salarissen Pensioenlasten Overige sociale lasten 2022 2021 4.605 311 1.093 6.009 1.010 676 7.695 De personeelskosten kunnen als volgt worden gesplitst: (bedragen in euro's x 1.000) Personeelskosten Financieringsbedrijf Personeelskosten Ontwikkelingsbedrijf 4.115 24 802 4.941 869 549 6.359 2022 2021 3.645 4.050 2.756 3.603 7.695 Het gemiddeld aantal in de groep werkzame werknemers, berekend op fulltimebasis en uitgesplist naar activiteiten, bedroeg: 2022 Financieringsbedrijf Ontwikkelingsbedrijf 26,4 31,2 57,6 2021 22,5 30,0 52,5 6.359 Jaarverslag 2022

64 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication