65

64 Bezoldiging bestuurders N.V. LIOF past vrijwillig de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ("WNT") toe voor wat betreft de maximale bezoldiging en publicatie van de bezoldiging van de directie en toezichthouders. N.V. LIOF valt niet onder de WNT. De bezoldiging van de bestuurder kan als volgt worden gespecificeerd (presentatie zoals voor WNT gebruikelijk is): (bedragen in euro's x 1.000) Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn (1) T.van Elk 2022 180 7 23 2021 176 7 22 Toegepast WNT maximum: 210 216 (1) Betreft het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie. Bezoldiging toezichthouders en investeringscommissie Naast het toezichthoudende orgaan, de Raad van Commissarissen ("RvC"), is er met ingang van mei 2018 ook een Investeringscommissie ("IC"). Leden van beide organen ontvangen alleen een vaste vergoeding. De bezoldiging van de leden van beide organen kan als volgt worden gespecificeerd: (bedragen in euro's x 1.000) De vergoeding voor de Raad van Commissarissen (2022: gem. 3 personen; 2021: gem. 3 personen) De vergoeding voor de Investeringscommissie (2022: 6 personen; 2021: 3 personen) 2022 2021 205 209 40 42 61 47 101 89 Jaarverslag 2022

66 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication