87

86 Bijlage 2: Resultatenrekening N.V. LIOF Geconsolideerde resultatenrekening gesplitst per bedrijf Financieringsbedrijf (bedragen in euro’s x 1.000) Netto-omzet Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten Rentelasten en soortgelijke kosten Uitkomst der financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen Ontwikkelingsbedrijf (bedragen in euro’s x 1.000) Netto-omzet Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten Rentelasten en soortgelijke kosten Uitkomst der financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen 2022 - 1.217 1.217 3.645 104 1.278 5.027 21.233 1.699 -8.622 -50 14.260 10.450 - - 10.450 2021 - 1.860 1.860 2.756 98 741 3.595 5.447 3.303 -4.843 -142 3.765 2.030 - - 2.030 2022 5.104 124 5.228 4.050 126 1.052 5.228 - - - - - - - - - 2021 4.431 91 4.522 3.603 131 788 4.522 - - - - - - - - - Jaarverslag 2022

88 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication