96

95 8 Economisch rendement License to operate: het stimuleren van een duurzame regionale en Euregionale economie en innovatie: -Duurzame innovaties -Duurzame en verantwoorde investering -Investeringen in de regio -Technologische ontwikkelingen en toegang voor de gemeenschap -Investeringen en onderzoek 9 Naleving wet- en regelgeving Transparant en volledig informeren van relevante belanghebbenden Voldoen aan transparantiebenchmark Naleving van huidige en anticiperen toekomstige wet- en regelgeving en best practices (zoals impact reporting) Conformeren aan niet-verplichte (ethische) kaders (bv. kinderarbeid, moderne slavernij) Naleving Corporate Governance code 2016 Bescherming vertrouwelijke (klant)gegevens / data security of digitale veiligheid 10 Versterken en onderhouden externe netwerken en samenwerking Externe samenwerking extra aandacht geven na Corona en versterkt inzetten op ontsluiten en delen van kennis Structurele samenwerking nastreven met regionale, nationale en euregionale partners, ecosystemen en stakeholders 8 & 9 GRI203-1 16 GRI408-1-a GRI409-1-b GRI414-1-a GRI102-16-a GRI102-17-a GRI206-1 GRI418-1 GRI205-1 17 Eigen parameters: Omschrijving van groep stakeholders Data shiftLimburg (connecties gelegd) Euregionale partners Adviescommissies Aantal externe kennisdeals Aantal cofinancieringen Hoeveelheid georganiseerde netwerkevents 11 LIOF als voorbeeldfunctie Maatschappelijke betrokkenheid LIOF & medewerkers: Intern delen en stimuleren van deelname aan maatschappelijk betroken initiatieven Intern waardborgen en nastreven van gezonde medewerkers Practice what you preach op gebied van energietransitie, gezondheidstransitie, digitalisering, circulair ondernemen, D&I en maatschappelijk verantwoord ondernemen 12 Goed werkgeverschap Waarborgen van werknemer welzijn en veiligheid Duurzame inzetbaarheid Versterken interne sociale cohesie (groei, Corona,…) Ontwikkeling van medewerkers in loopbaan binnen en buiten LIOF 16 GRI306-2-a GRI306-2-b GRI302-1 GRI302-4-a GRI302-3-a 3, 4 & 16 GRI403-6-b GRI403-6-a GRI404-2: a GRI403-1-a GRI403-4-a GRI403-5-a Jaarverslag 2022

97 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication