16

BeLeIDspROgRaMMa 2020–2023 01 20 met stichting Mijn Carrière, de preventieve gezondheidsscans bekend als de PAGO’s en allerlei maatregelen om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen, zijn wat ons betreft nog maar het begin.” Megataak Als het gaat om het eerste onderwerp - Klimaat - wil OnderhoudNL de leden aan het denken zetten over wat er op de bedrijfstak afkomt. ‘Er ligt een ‘mega-taak’ voor de bedrijfstak in de verduurzaming van corporatiewoningen en particulier vastgoed’, zo staat er in het beleidsprogramma.’ Daarbij gaat het niet alleen om technische en financiële zaken, maar ook om een sociale opgave: het vergroenen van de bedrijfsvoering en het aanbod richting opdrachtgevers. “Hoe kun je als schilders- en onderhoudsbedrijf maximaal van deze ontwikkelingen profiteren? Die vraag zou ieder lidbedrijf zich moeten stellen”, aldus de voorzitter. “OnderhoudNL ondersteunt met het maken van keuzes. Zo organiseren we boardroomsessies. We hebben dat zojuist al gedaan voor de leden van de sector Vastgoed, maar willen dit uitbreiden naar de leden van de andere sectoren. Ondernemers kijken daarbij in de spiegel en denken na over hoe zij de kansen van de verduurzaming kunnen pakken. Ondersteunende opleiding en scholing spelen daarin een belangrijke rol. Maar ook lobby, contacten met ketenpartners enzovoort. Zo nemen we als vereniging al deel in allerlei coalities om onze stem te laten horen en om zicht te houden op wat er speelt. Speciaal voor dit programma hebben wij onlangs besloten een beleidsmanager Klimaat & Energietransitie aan te stellen op het verenigingsbureau.” Leven Lang Ontwikkelen Als het om ontwikkelen gaat, is de opgave helder: bijblijven moet, voor elke medewerker is het principe van een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ van belang. De manier waarop je dat kunt doen, verandert. Naast de traditionele manieren van leren komen er nieuwe, meer modulaire opleidingen. In dat kader is OnderhoudNL begonnen met het ontwikkelen van een speciaal branche e-learning platform waarmee medewerkers compacte modules kunnen volgen, op het werk of thuis. Zo’n platform geeft bovendien de mogelijkheid om alle verworven kennis en vaardigheden overzichtelijk op één plek in kaart te brengen. Daarmee wordt niet alleen voor de medewerker, maar ook voor werkgevers duidelijk wat iemand ‘waard’ is. verduursamen Samenwerking in de keten is er met resultaatgericht samenwerken ‘De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een miljardenoperatie die enorme kansen betekent’ 16 ONDeRHOUDNL

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication