2

VoorWoorD 01 20 Nieuwe etalage! A ls dit nummer op uw mat of bureau ligt, is onze ‘etalage’ inmiddels vernieuwd. Ik doel natuurlijk op onze website. Maar dat is tegenwoordig wel ieders ‘voordeur’, ieders etalage nietwaar? En er zijn in Nederland twee miljoen websites, dus evenzovele etalages. Vooruit nog een cijfertje: er zijn maar liefst 80.000 ‘echte digitale etalages’ (webshops). Kortom: de concurrentie speelt zich heel erg digitaal af. Dat realiseren wij ons ook goed en dus hebben we de oude etalage eens flink onder handen genomen. En als u bedenkt dat onze 9 jaar oude website inmiddels uit ruim 10.000 pagina’s bestond, dan snapt u welk karwei op ons afkwam. We hebben de website vooral platter willen maken, toegankelijker en veel meer de etalage van het lidmaatschap. We hanteren zelfs de stelling: alles is openbaar en alles kun je ook (ten dele) bekijken. Leden kunnen met hun inloggegevens uiteraard overal gebruik van maken. Achter de website ‘hangt’ overigens ook een nieuwe ledenadministratie. Hiermee willen wij meer te weten komen over het bezoekgedrag aan de website om daar onze service op te verfijnen. Ook doen we dit om zoekopdrachten en doelgroepadvertenties te optimaliseren (in vakjargon search engine optimalisation en search engine advertising). Hiervoor hebben wij zelfs een specialist in huis, een content marketeer. Hij monitort alle inspanningen, komt met verbeteringen en doet suggesties om nog meer uit onze naamsbekendheid te halen. Resultaatgerichte marketing dus. Heerlijk! Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om het communicatieteam een enorm compliment te geven voor hun tomeloze inzet het afgelopen jaar voor de realisatie van onze nieuwe etalage (zie pagina 28­31 en de achterzijde) en ik wens u er als bezoeker veel voordeel van! Okke Spruijt, Directeur OnderhoudNL 2 onDerhouDnl

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication