25

01 20 veILIg MeT veRF Waarom zijn de VIB’s belangrijk? “Ze zijn belangrijk omdat we er samen voor moeten zorgen dat er veilig wordt gewerkt met de producten. Het gaat om de gezondheid van mensen. In de VIB’s staat aangegeven hoe veilig met de producten kan worden gewerkt en bijvoorbeeld welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn. Het is daarom echt heel belangrijk om die VIB’s door te nemen en de aanwijzingen op te volgen. De producten worden steeds veiliger, er zijn al veel schadelijke stoffen vervangen door een alternatief. Toch kunnen er nog gezondheidsrisico’s zijn. Zo bevat watergedragen verf weliswaar geen chemische oplosmiddelen, maar er zit wel een conserveringsmiddel in om te zorgen dat de verf niet beschimmelt. Een van de conserveringsmiddelen is MIT en deze stof heeft een strengere classificatie gekregen die van toepassing is vanaf 1 mei 2020. Verfproducenten zoeken naarstig naar alternatieven, maar zolang er geen alternatieven zijn, geldt het advies: handschoenen aan.” Zo’n VIB is behoorlijk uitgebreid, dat is toch niet handig in het gebruik? “Dat klopt, de wetgever verplicht ons om er veel informatie in op te nemen om zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten. In onze lobby pleiten we er dan ook voor dat de VIB’s leesbaar en praktisch bruikbaar zijn, anders schieten ze het doel voorbij. Inmiddels hebben we samen met de lijm- en kitindustrie het initiatief genomen voor een eenvoudiger communicatiemiddel: de ‘Safe use of mixtures information’ (SUMI). Hierin staat op twee A4-tjes hoe een schilder/ applicateur zich bij het gebruik van dit soort producten onder specifieke omstandigheden moet beschermen. Een werkgever kan een SUMI gebruiken om een werkplekinstructiekaart te maken. Daarop staat kort omschreven welke maatregelen nodig zijn om veilig en verantwoord met het product te werken.” Wat doet jullie vereniging verder om het de schilders makkelijker te maken? “Zodra we signalen ontvangen dat een stof strenger beoordeeld gaat worden, gaan we aan de slag met innovaties om alternatieven te ontwikkelen. Zo willen we voorkomen dat er een gevaarsymbool op een blik of tube komt. Als dat toch het geval is, stellen wij een veiligheidsinformatieblad op. Daarnaast voeren we een actieve lobby voor heldere informatie door de keten en geven we voorlichting aan de gebruikers van de producten. Ook werken we samen met partijen in de keten om zaken te verbeteren. Ik denk dat er meer van dat soort projecten volgen. Dat is in het belang van de schilders én in het belang van de leveranciers. Immers: wij willen met z’n allen dat er veilig en gezond wordt gewerkt.” Jolanda Neeft, VVVF: ‘Het is echt heel belangrijk om VIB’s door te nemen en de aanwijzingen op te volgen’ ONDeRHOUDNL 25

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication