35

01 20 peNsIOeN Mark: “Ik begrijp je punt en we staan zeker open voor zaken die de sector en de deelnemers kunnen helpen. Hypotheekverstrekking is echter lastig. Dan moeten we commerciële tarieven hanteren omdat we niet een kleine groep schilders kunnen bevoordelen ten opzichte van alle deelnemers. Immers, een rentekorting voor de één gaat ten koste van het beleggingsresultaat van iedereen. Er wordt wel in hypotheken belegd, maar deze hypotheken zijn beschikbaar voor de hele markt. Dit doen we vanwege de aantrekkelijke rendementen die daar te behalen zijn. We investeren ook in Nederlands onroerend goed, dat dan door OnderhoudNL-bedrijven kan worden onderhouden. Dat is een prettig idee.” Gian: “Hebben de deelnemers invloed op het beleggingsbeleid?” Mark: “We stellen ze regelmatig vragen, bijvoorbeeld of ze het belangrijk vinden dat we duurzaam beleggen. Over het algemeen antwoordt men dan positief, maar op de vervolgvraag ‘Stel dat het u rendement kost?’ is het antwoord minder eenduidig. Interessant is dat bedrijven die een duurzaam beleid voeren, het vaak beter doen. Als bestuur hebben we de verantwoordelijkheid om goed om te gaan met het geld dat we beschikbaar hebben. We hebben met veel stakeholders te maken, niet alleen de deelnemers, ook de samen leving.” ONDeRHOUDNL 35

36 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication