8

ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN 01 20 erom dat de leerling op de goede plek terecht komt en wij het bedrijfsleven goed bedienen”, zegt Hilbert. “We doen dat gezamenlijk, onder de vlag van De Technische, dat is een goede ontwikkeling.” Ook in Eindhoven werken de afdelingen samen. “Het doel is om leerlingen te stimuleren naar de technieksector te komen. Welke richting ze kiezen, zien we later wel.” “Ook onze samenwerking met de Schildersvakopleiding is uitstekend. Als er op school een docent uitvalt door ziekte, wordt dat moeiteloos opgevangen door de instructeur van de Schildersvakopleiding. Met de andere bouwpartners binnen onze onderwijsgroep zetten we techniek in de etalage tijdens doe-dagen, snuffelstages enzovoort. Er is geen sprake van onderlinge concurrentie. Het gaat erom dat we de leerlingen op de goede plek hebben. We bieden ook oriëntatietrajecten techniek aan met extra begeleiding als de doelgroep daar behoefte aan heeft. We moeten hard ons best doen om te zorgen voor een doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo. Gelukkig zitten we maar één deur verwijderd van de vmbo-school hier. Wat ook een uitdaging is, is de groeiende groep jongeren met een behoorlijke rugzak. Denk hierbij aan leerlingen met ADHD of Asperger maar ook aan leerlingen die als vluchteling vanuit een ander land komen, nog niet zolang in Nederland zijn en de (vak)taal nog niet goed beheersen. Met de inzet van zorgmedewerkers die onze docenten ondersteunen hopen we deze groep binnenboord te houden.” Jeanne Nuijten, directeur ROC Tilburg Nieuwkomers De grootste uitdaging voor de scholen ligt in het binnen krijgen van voldoende leerlingen en het werven en opleiden van anderstaligen/nieuwkomers in de sector. Marjo: “Het is over het algemeen moeilijker om niet-Nederlandse ouders, die een kind hebben die graag schilder wil worden, ervan te 8 ONDeRHOUDNL

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication