26

KLIMAAT EN ENERGIETRANSITIE 01 22 CO2 -REDUCTIEKAART LEESWIJZER HET BOUWDEEL DE KERNACTIVITEIT DE MAATREGEL GEBOUWDEEL Het gebouwdeel waar de maatregel zich op richt. ELEMENT Het bouwelement waar de maatregel zich op richt. MAATREGEL Hier wordt de maatregel kort beschreven. BEOOGDE IMPACT CO2-REDUCTIE Hier wordt beschreven welk effect de maatregel heeft op CO2-reductie van het gebouw (indien van toepassing) en hoe de CO2-uitstoot van de materialen beperkt kan worden. CO2 - REDUCTIE VAN MATERIALEN EN ENERGIEBESPARING In deze tabel staat de CO2-emissie van de materialen en de CO2-reductie van het energieverbruik van het gebouw. Deze twee bij elkaar opgeteld resulteert in de netto CO2-reductie van de maatregel, voor de referentie en de twee productvarianten. De onderste rij toont de energiebesparing van het gebouw die gerealiseerd wordt met de maatregel. VOORWAARDEN DUURZAAMHEID R-LADDER CIRCULARITEIT DEZE MAATREGEL SCOORT GOED IN DEZE CIRCULAIRE STRATEGIEËN: Veiligheid De iconen tonen op welke circulaire strategieën deze maatregel zich richt en/of goed scoort. Niet van toepassing Niet van toepassing Gezondheid Toekomstwaarde Hier wordt beschreven of en welke invloed de maatregel heeft op de thema’s Veiligheid, Gezondheid en Toekomstwaarde. Hier wordt beschreven op welke voorwaarden gelet moet worden bij het toepassen van deze maatregel. De figuur toont welke “R-strategieën” bij deze maatregel van toepassing zijn. LW V25022022 VARIANTEN Opties met een lagere CO2-impact ten opzichte van de referentie REFERENTIE VARIANT 1 VARIANT 2 Hier wordt het standaard product (referentie) beschreven die wordt toegepast bij de maatregel en twee varianten met een lagere CO2-uitstoot. CO2 - EMISSIE VAN MATERIALEN 20 25 30 In deze tabel staat de CO2-emissie en de milieu-impact (MKI) van de producten, met daarbij de CO2-reductie die te behalen is bij de twee varianten ten opzichte van de referentie. 10 15 0 5 De grafiek toont de CO2uitstoot van de producten. kg CO2 4 0 2 -2 -4 -6 -8 -10 De grafiek toont de netto CO2-reductie. kg CO2 per m2 per jaar Toon uw impact met de CO2 -reductiekaarten WADDINXVEEN - De wereldwijde CO2 -uitstoot moet omlaag om de klimaatdoelen te halen. Ook van de Nederlandse bouw- en onderhoudssector wordt inzet verwacht. De overheid zal de bedrijven hiertoe verplichten met wet- en regelgeving, maar u kunt ook zelf veel doen. U staat daarin gelukkig niet alleen. OnderhoudNL ondersteunt u vanuit het programma Klimaat en Energietransitie op allerlei manieren. Met hulpmiddelen bijvoorbeeld, zoals de CO2 -reductiekaarten. Daarmee kunt u de CO2 -reductie van uw onderhoudsingrepen concreet maken en benoemen in gesprekken met uw opdrachtgevers. Concreet Met de CO2 -reductiekaarten maakt u het effect van verschillende onderhoudsingrepen concreet. U kunt ermee laten zien wat uw 24 ONDERHOUDNL positieve bijdrage is aan het behalen van de klimaatdoelen. Bovendien leggen we zo de basis voor het verzamelen van waardevolle informatie over de impact en vooruitgang die de hele onderhoudssector op dit terrein boekt. Hoe werkt het? Hiernaast ziet u een voorbeeld van

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication