0

01 22 2022: VN JAAR VAN HET GLAS leden- en relatiemagazine van koninklijke vereniging OnderhoudNL WAT DOEN WIJ NOU: KETENSAMENWERKING OPLEIDEN ALS SPEERPUNT, FOCUS OP NIEUWE AANWAS TOON UW IMPACT MET DE CO2-REDUCTIEKAARTEN

NIEUWE LEDEN 01 22 Pappot Schilders • Sinds 1980 gevestigd in Amsterdam • Aantal medewerkers: 5 - 12 • Wij werken voor: particulieren, VvE’s en zakelijke opdrachtgevers MMBS • Sinds 2001 gevestigd in Utrecht • Aantal medewerkers: 50 in vaste dienst, circa 30 flexibele krachten • Activiteiten: gevelonderhoud, binnenschilderwerk • Werkgebied: Amsterdam en omgeving • Directeuren (sinds 2017): Odin de Vries en Bernard Stienen • Wij werken voor: particulieren, VvE-beheerders, woningcorporaties en vastgoedonderhoudsbedrijven • Activiteiten: gevelrenovatie en -restauratie, monumentale restauratie, metselwerk nieuwbouw • Werkgebied: de Randstad • Directeur: Mohammed Machouahi Wij zijn lid geworden omdat: “we bezig zijn met het professionaliseren van onze bedrijfsvoering. OnderhoudNL is een sterke speler die namens de leden de communicatie en samenwerking in de keten kan verbeteren. Verder vinden we het belangrijk dat onze belangen als werkgever goed worden behartigd.” OnderhoudNL kan ons helpen met: “onze professionalisering, de aansluiting bij ketenpartners, de branche-RI&E, adviezen en hulpmiddelen om onze procedures te stroomlijnen, personeelskwesties enzovoorts. Waarschijnlijk gaan we gretig gebruik maken van het complete aanbod!” Wij zijn lid geworden omdat: “deze branchevereniging goed bekend staat en de dienstverlening is toegespitst op onze sector en activiteiten. We zijn aan het groeien en ontwikkelen en willen onze dagelijkse praktijk koppelen aan de theoretische onderbouwing die OnderhoudNL biedt.” OnderhoudNL kan ons helpen met: “kennis en adviezen op het gebied van strategische samenwerkingen, RGS en duurzaamheid, bijvoorbeeld via de nieuwsbrieven en trainingen. Ook juridische kwesties leggen we graag voor.” Bent u al langer lid van OnderhoudNL en wilt u ook een keer vertellen wat het lidmaatschap u brengt? Laat het ons weten via l.kortenbout@onderhoudnl.nl. 2 ONDERHOUDNL

01 22 INHOUDSOPGAVE 4 Wat doen wij nou: ketensamenwerking 10 2022: VN Jaar van het glas 14 Infinity Repair: duurzame deelvervanging houten kozijnen 16 Opleiden als speerpunt, focus op nieuwe aanwas 24 Toon uw impact met de CO2 -reductiekaarten 26 Cybercriminaliteit, wel of niet verzekeren? Waar vechten wij voor? De rook van de coronacrisis is nog niet opgetrokken of de volgende crisis dient zich plotseling alweer aan. De inval van Rusland in Oekraïne treft ons macro-economisch in ieder geval wegens het belang van de betrokken grondstoffen. Hout en plaatmaterialen komen grotendeels uit Rusland. Een vijfde van de bomen in de wereld staat in Rusland. Rusland heeft meer bos dan de Amazone. Als dat wegvalt, moet het elders (kunnen) worden opgevangen. Met vertragingen, leveringsproblemen en wellicht opnieuw prijsstijgingen tot gevolg. En wie durft er, met de ogen gericht op die oorlog, dan nog te beginnen over het eventueel achterlopen op de realisatie van het Klimaatakkoord? Natuurlijk gaan we door. Zo hard als we maar kunnen. COLOFON ONDERHOUDNL Redactieadres + advertenties: Coenecoop 5, 2741 PG WADDINXVEEN Postbus 30, 2740 AA WADDINXVEEN 0182-556135 of l.kortenbout@onderhoudnl.nl Oplage: Circa 2.100 stuks worden verzonden naar leden en relaties. Een los abonnement kost € 50,- per jaar. Vormgeving: Mzoem Reclamebureau, Oudewater Opmaak + Druk: Media Center Rotterdam, Rotterdam Redactie: Annemieke Bos, Okke Spruijt en Lydia Kortenbout Beeldmateriaal: Hermen Buurman * Michelle Muus * iStock.com/OnderhoudNL * Octatube * OnderhoudNL Verzekeringen * AFAS ONDERHOUDNL 3 Een blikseminventarisatie onder de leden geeft aan dat we met z’n allen in staat zijn om zo’n 130.000 woningen per jaar te verduurzamen. Als we dat tempo nog 28 jaar volhouden tot 2050, is precies de helft van gebouwd Nederland door onze leden verduurzaamd! Laten we zuinig zijn op wat we hebben, laten we er goed voor zorgen dat het kan worden overgedragen aan de volgende generatie. In de Oekraïne vechten ze daar voor… Okke Spruijt, directeur OnderhoudNL

KETENSAMENWERKING 01 22 Hans van der Krogt draagt voorzitterschap Stichting RGS over: “Er is veel bereikt, nu breekt een nieuwe fase aan” ROTTERDAM – Bij resultaatgericht samenwerken (RGS) kunnen processen vergaand op elkaar worden afgestemd. Dat heeft een positieve impact op de kwaliteit, beheerskosten, doorlooptijden én klanttevredenheid. Het is een andere manier van samenwerken bij vastgoedonderhoud waarmee inmiddels al ruim 20 jaar ervaring is opgedaan. In 2014 is zelfs de Stichting RGS opgericht, die tot doel heeft om deze methode continu te professionaliseren. Hans van der Krogt was zeven jaar lang voorzitter. Hij heeft de voorzittershamer in december vorig jaar overgedragen aan Henk Visscher. 4 ONDERHOUDNL

01 22 KETENSAMENWERKING Wat doen wij nou? In deze rubriek leest u meer over de beleidsthema’s en activiteiten van OnderhoudNL en wat u daar als lid aan heeft. Dit keer een actueel onderwerp binnen het thema Ketensamenwerking: wisseling van de wacht binnen het bestuur van de stichting Resultaatgericht Samenwerken (RGS). ONDERHOUDNL 5

KETENSAMENWERKING 01 22 H ans van der Krogt is één van de ‘founding fathers’ van de RGS-methodiek en kent de lange geschiedenis: “Begin jaren negentig werd een begin gemaakt met kwaliteitszorg in de Nederlandse schilders- en onderhoudsbranche. Bedrijven wilden hun organisatie verder ontwikkelen en professionaliseren. Dat leidde tot een ketengeoriënteerde aanpak, van inspannings- naar resultaatgericht werken met als doel meer continuïteit voor de bedrijfstak.” Mijlpaal Om bedrijven te kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling, zijn 6 ONDERHOUDNL in de afgelopen jaren meerdere trainingen en publicaties ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld het Standaard Prestatiecontract (1997), de Wegwijzer Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (1999), het Handboek Prestatiegericht samenwerken bij Renovatie (2009) en in 2013 de Leidraad Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en Onderhouden. Hans weet nog goed hoe deze Leidraad werd geïntroduceerd: “Dat was tijdens een fantastisch evenement in de Rotterdamse Doelen, met zo’n 1.600 deelnemers. Dit was echt een mijlpaal en hoogtepunt voor OnderhoudNL.” Vorig jaar verscheen de nieuwe, geheel geactualiseerde Leidraad RGS. Kennis en kunde gebundeld Alle activiteiten van de stichting zijn erop gericht om resultaatgericht samenwerken verder te professionaliseren en bevorderen, zodat de kwaliteit en duurzaamheid van vastgoedonderhoud steeds verder toenemen. Daarvoor brengt de stichting kennis en kunde samen van woningcorporaties, vastgoedonderhoudsbedrijven, brancheverenigingen zoals Aedes, Bouwend Nederland en OnderhoudNL en kennis- en onderwijsinstellingen zoals TNO. Pionieren Het RGS-bestuur bestaat uit diverse vertegenwoordigers van opdrachtgevers (namens Aedes) en -nemers (Bouwend Nederland en OnderhoudNL). Hans was sinds de oprichting voorzitter en kijkt terug op een interessante periode: “Het was pionieren. We introduceerden een andere manier van denken en Wat kunt u verwachten van de stichting RGS? • Een onafhankelijk onderzoek naar de meerwaarde van RGS, in samenwerking met de stichting VGO-keur • Een nieuwe KiB normenset • Persoonscertificering voor RGS-functies RGS Procesleider, RGS Planontwikkelaar en RGS Projectleider • Een Praktijkhandleiding RGS, samen met de Leercirkel RGS, Pioneering en PKBN (Praktijknetwerk Ketensamenwerking Bouw Noord Nederland) • Vernieuwde RGS-modelcontracten Hans van der Krogt

01 22 KETENSAMENWERKING werken die de nodige eisen stelt. Het vraagt beide partijen om strategische keuzes: wat wil een corporatie met haar vastgoed? En als je dat met jouw onderhoudsbedrijf wil invullen, wat heb je dan nodig aan capaciteiten?” Grootste winst Terugkijkend stelt Hans vast dat RGS de bedrijfstak veel heeft gebracht: “Het heeft een enorme ontwikkeling in professionaliteit bij de bedrijven in gang gezet. Het is mooi om te zien dat de bedrijven zich de afgelopen jaren enorm hebben kunnen ontwikkelen en nu een belangrijke plaats innemen in de vastgoedcyclus. Voor de corporaties betekent het financieel voordeel én voortdurende kwaliteitsverbetering omdat alle beschikbare kennis via de stichting continu wordt geactualiseerd, gedeeld en geborgd.” Breder draagvlak Met de komst van Bouwend Nederland en Aedes aan de bestuurstafel breekt voor de stichting RGS een nieuwe fase aan. “Het draagvlak wordt breder, ook financieel. Dat is een goede zaak. Voor OnderhoudNL is het belangrijk om een duidelijke stem namens de bedrijfstak te laten blijven klinken. En Henk weet als directeur van het Bouw- en Techniek Innovatie Centrum BTIC, en nu dus als nieuwe - onafhankelijke - voorzitter goed hoe hij opdrachtgevers en opdrachtnemers samen kan laten smelten.” Mooie basis “Er is enorm veel kennis en informatie bijeengebracht”, aldus Henk Visscher, hoogleraar Woningkwaliteit en Procesinnovatie. “Dat is een mooie basis om het succes van RGS verder te vergroten.” Henk kent de sector onder andere vanuit zijn betrokkenheid bij het BTIC, waar OnderhoudNL ook partner in is. Hij zal als voorzitter onder andere werken aan het in balans brengen van de vertegenwoordiging in het bestuur, de financiering en de organisatie van projecten die de Programmaraad aandraagt. Ontwikkelagenda Henk is blij dat Hans betrokken blijft in de Programmaraad van de stichting. Deze raad stelt jaarlijks een ontwikkelagenda op met projecten om RGS nog verder te ontwikkelen en vernieuwen. “Ik proef de ambitie op dat vlak. Uitdagingen daarvoor zijn er genoeg, denk aan de energietransitie waar de bedrijven een rol in spelen. Aan bedrijven die die ambitie herkennen zou ik willen zeggen: blijf niet langs de zijlijn staan, maar neem deel in alles wat de stichting te bieden heeft.” Heeft u vragen over de stichting RGS of RGS in het algemeen? Stel ze aan Edwin Meeuwsen. Bel 0182-556 123 / 06-53 69 07 50 of stuur een e-mail naar e.meeuwsen@onderhoudnl.nl. Of kijk op www.rgsnl.nl. ONDERHOUDNL 7 Henk Visscher

PRODUCTEN EN DIENSTEN 01 22 De tip van Ledenadvies: Toolboxmeetings WADDINXVEEN – Wanneer u contact opneemt met OnderhoudNL voor hulp en ondersteuning, dan is de kans groot dat u onze collega’s van Ledenadvies aan de lijn krijgt. Zij wijzen u graag op onze handige hulpmiddelen, producten of diensten waarvan u misschien nog niet wist dat deze op onze website staan. Zoals bijvoorbeeld onze kant-en-klare toolboxmeetings. 8 ONDERHOUDNL

01 22 PRODUCTEN EN DIENSTEN M edewerkers in onze bedrijfstak werken vaak met producten en materialen die gevaarlijke stoffen bevatten. Als werkgever besteedt u hier aandacht aan in uw RI&E. Het gebruik van oplosmiddelhoudende verf, ofwel Vluchtige organische stoffen (VOS), binnen is sinds 2000 verboden. Tenzij u kunt aantonen dat het technisch niet mogelijk is om een onschadelijk of minder schadelijk alternatief te gebruiken. Dat is zo vastgelegd in het Arbobesluit. U kunt dan ontheffing aanvragen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Het formulier heet: Ontheffingsformulier Gebruik lijmen en verven in binnensituaties. Risico op boete Het gebruiken van een vluchtige stof waarvoor géén ontheffing is verleend kan een boete opleveren van € 9.000. Als werkgever bent u verplicht om uw medewerkers te wijzen op de risico’s van het gebruik van bepaalde producten. Raadpleeg de pagina ‘Werken met gevaarlijke stoffen’ op onze website. Hier vindt u een toolbox en een handout over werken met gevaarlijke stoffen. Naast deze toolbox hebben wij nog tal van andere toolboxen die voor uw medewerkers interessant kunnen zijn. U vindt deze op www.onderhoudnl.nl/toolboxmeetings-veilig-en-gezond-werken. Digitale toolboxmeetings zijn ook te vinden op ons leerplatform MijnVakMijnOntwikkeling.nl. Daar staan overigens niet alleen toolboxmeetings, maar ook honderden e-learnings en instructievideo’s. OnderhoudNL Ledenadvies Of u nu een vraag heeft over cao-lonen, vakantiedagen, arbeidscontracten, persoonlijke beschermingsmiddelen, problemen met opdrachtgevers, kraamverlof of het toe te passen btw-tarief: OnderhoudNL Ledenadvies helpt u verder met gratis eerstelijns (juridisch) advies. Floris Visser en Chi-Ling Chu staan u graag te woord via 088-0188 155. ONDERHOUDNL 9

ONDERHOUDNL GLAS 01 22 Bezoek op 9 juni 2022 tijdens de Glasdag het AFAS Experience Center in Leusden 10 ONDERHOUDNL

01 22 ONDERHOUDNL GLAS 2022: VN Jaar van het Glas WADDINXVEEN - In februari is in Genève, op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties (VN), het Jaar van het Glas van start gegaan. Gedurende dit jaar staat glas in al haar facetten centraal. Wereldwijd vinden er activiteiten plaats zoals congressen, seminars, beurzen en campagnes. Ook OnderhoudNL Glas heeft diverse activiteiten in petto. ONDERHOUDNL 11

ONDERHOUDNL GLAS 01 22 A licia Durán, onderzoeker bij SCIC en voorzitter van het Jaar van het Glas: “Ons doel van het VN Jaar van het Glas is om het verleden, heden en de toekomst van dit transformerende materiaal te vieren in navolging van de doelstellingen van de VN in Agenda 2030.” Meer informatie over de internationale activiteiten is te vinden op www.iyog2022.org. Aandacht voor het materiaal én het vak “Het is een wereldwijde erkenning van glas”, stelt Francesco van Ooijen, voorzitter van OnderhoudNL Glas. “En een mooie aanleiding om glas en de vele toepassingen ervan breed bekend te maken. Niet alleen richting de glasplaatsende leden van OnderhoudNL, maar ook bij andere partners in de vastgoedonderhoudsketen zoals aannemers, architecten enzovoorts. En uiteraard richting zakelijke en particuliere opdrachtgevers.” Naast aandacht voor het materiaal glas, vestigt de sector ook de aandacht op het vak glaszetten en op de opleidingsmogelijkheden die OnderhoudNL biedt voor wie werkt als glaszetter of dat vak wil leren. CO2 -uitstoot Philippe Bastien, de voorzitter van Glass for Europe sprak tijdens de openingsceremonie in Genève in februari. Hij stelde dat vlakglas een Activiteiten OnderhoudNL Glas in 2022 OnderhoudNL Glas zet dit jaar glas en glaszetters op diverse manieren in de schijnwerpers: 1. Promotie van het vak glaszetter met de campagne ‘Word Glaszetter’ (Bekijk de video via de QR-code of ga naar www.wordglaszetter.nl). Leden van OnderhoudNL Glas 12 ONDERHOUDNL kunnen de video met hun eigen logo aanvragen. 2. Bijdrage aan de RTL-documentaire ‘De wereld van Glas’. Deze wordt in april op tv uitgezonden en is daarna ook terug te kijken op Videoland. 3. Drie nieuwe video’s behorende bij de campagne De waarde van Glas. 4. Evenementen: • OnderhoudNL Glas Event tijdens de Glasdag op 9 juni (AFAS Leusden). Leden van OnderhoudNL Glas kunnen kosteloos deelnemen (t.w.v. 195 euro). Meer info & aanmelden: www.glasinbeeld.nl/glasdag/

01 22 ONDERHOUDNL GLAS onvervangbaar materiaal is in gebouwen. “Geen ander materiaal biedt zo’n transparantie, energieefficiëntie, veiligheid en duurzaamheid tegen een betaalbare prijs in de bouwsector.” De vlakglassector levert al netto CO2 -neutrale producten en zoekt naar manieren om haar bijdragen aan de klimaatneutraliteitsdoelstelling van de EU enorm op te schalen. “We willen veel verder en sneller gaan in het zo veel mogelijk terugdringen van de CO2 -uitstoot van de vlakglasproductie”, aldus Philippe Bastien. Zichtbaarheid vergroten In 2021 begon OnderhoudNL al met de campagne ‘De waarde van Glas’. Deze heeft tot doel de zichtbaarheid van het product glas te vergroten en de werkzaamheden van glaszetters meer onder de aandacht te brengen van aan nemers en architecten. Er is op www.onderhoudnl.nl/campagnes/ waardevanglas veel promotiemateriaal beschikbaar dat de lidbedrijven zelf in kunnen zetten. Van Ooijen: “We willen deze partners in de keten al in een vroeg stadium van een bouw- of renovatieproject na laten denken over de waarde van glas. Niet alleen op het gebied van veiligheid en (geluids)isolatie, maar ook als het gaat om design en comfort. De lidbedrijven kunnen zichzelf zo meer zichtbaar maken in de keten.” • OnderhoudNL Glas Event in het najaar, met een rondleiding door een glasfabriek. • Aandacht voor glas tijdens Masters of Maintenance, 2 en 3 november (Hart van Holland, Nijkerk). 5. Promotie van de isolatiewaarde van glas: dankzij lobby van OnderhoudNL zijn de ISDE-subsidies voor 2022 verhoogd. Download de flyer (zie QR-code) om uw opdrachtgevers te informeren. 6. Artikelen in diverse vakbladen, zoals RenovatieTotaal en Glas in Beeld. 7. Promotie mbo-opleiding, trainingen en e-learning voor glaszetters in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen. Wilt u meer informatie over het lidmaatschap van OnderhoudNL Glas? Neem dan contact op met sectormanager Ferdinand Wieman via f.wieman@onderhoudnl.nl. ONDERHOUDNL 13

ONDERHOUDNL PARTNER 01 22 Okke Spruijt, directeur OnderhoudNL (l) en Nico Heijmen, directeur Infinity Repair Nieuwe partner: Infinity Repair Hoogwaardige duurzame deelvervanging van houten kozijnen WADDINXVEEN- Aangetaste houten kozijnen repareren kan op verschillende manieren. Infinity Repair voegt daar een nieuwe, zeer duurzame methode aan toe. Daarmee kunnen onderhoudsbedrijven inspelen op de verwachtingen van opdrachtgevers op het gebied van duurzaamheid en circulariteit én het onderhoud aantoonbaar kostenefficiënt uitvoeren. 14 ONDERHOUDNL

01 22 ONDERHOUDNL PARTNER D e oplossing die Infinity Repair biedt, is speciaal ontwikkeld met het oog op duurzaamheid en circulariteit. Uitgangspunt is dat het bestaande kozijn wordt hergebruikt en aangevuld met een geprefabriceerd deelelement. Alleen de aangetaste of meest kwetsbare gedeelten worden dus verwijderd, zoals de onderdorpel en de stijlstukken. Deze worden vervangen door deelelementen van Accoya®-hout. “Dat is de meest duurzame houtsoort die er bestaat”, vertelt directeur Nico Heijmen. “Deze houtsoort is Cradle-to-Cradle gold- en KOMO-gecertificeerd. Er zit 50 jaar garantie op tegen aantasting door schimmels.” Lange levensduur De gunstige eigenschappen van Accoya-hout verlengen de levensduur van een kozijn met maar liefst veertig jaar. Dat maakt langere onderhoudsintervallen mogelijk. “Denk aan minder coatingverbruik en afval tijdens de levensduur van het kozijn”, vult Heijmen aan. “Op deze manier gaan we dus heel bewust om met de steeds schaarser wordende grondstoffen. En we dragen als sector bij aan een beter milieu voor mens en dier.” De CO2-besparing kan volgens Heijmen oplopen tot 75% bij houten kozijnen en zelfs 450% wanneer wordt vergeleken met kunststof kozijnen. Lagere kosten Vanuit zijn ervaring in de woningbouw en renovatie weet Heijmen maar al te goed dat opdrachtgevers technische oplossingen verwachten die ook zorgen voor lagere kosten. “Door de voordelen van de gebruikte houtsoort en werkwijze kan de Total Cost of Ownership (TCO) over een periode van dertig jaar zo’n 20 tot 50% lager uitvallen.” Totaalsysteem Heijmen spreekt bewust over een ‘totaalsysteem’ als hij het over deze wijze van deelvervanging heeft. Er zit namelijk ook een digitaal aspect aan. Elk deelelement is voorzien van een chip waarmee de reparatiegegevens zoals locatie, datum en verwerker te achterhalen zijn. “Voor de toetsing door instanties als SKG-IKOB en KOMO is zo’n eenduidige registratie handig.” Naast dit ‘tracesysteem’ is ook een digitaal inmeetformulier ontwikkeld. Daarmee kunnen onderhoudsbedrijven eenvoudig hun kozijninventarisatie uitvoeren. “En ze kunnen aantoonbaar maken hoe zij bijdragen aan CO2 -reductie.” Ledenvoordeel Infinity Repair Training De training is een vakinhoudelijke, theoretische cursus die afgesloten wordt met een toets. Bij goed resultaat bent u licentiehouder en kunt u werken met het totaalsysteem. OnderhoudNL-leden krijgen 15% korting per deelnemer op de trainingsdag. Bij zes deelnemers ontvangt u 5% extra korting op het totaalbedrag. Licentie Wie met het systeem aan de slag wil, dient licentiehouder te worden. Daarmee wil het bedrijf waarborgen dat de werkwijze aan de gestelde certificeringen voldoet en overal op dezelfde manier gebeurt. “De licentiehouders hebben allemaal onze training gevolgd en zijn gecertificeerd om de deelreparaties volgens ons systeem uit te voeren en aan te bieden.” Ruim vijftig bouw- en onderhoudsbedrijven in Nederland mogen zich inmiddels licentiehouder noemen. Onder hen ook leden van OnderhoudNL. ONDERHOUDNL 15

EEN LEVEN LANG ONTWIKKELEN 01 22 Opleiden als speerpunt, focus op nieuwe aanwas WADDINXVEEN - De sector Opleidingen binnen OnderhoudNL richt zich specifiek op instroom van voldoende nieuwe vakmensen. Met de Schildersvakopleidingen wordt in 2022 gekeken hoe dit brede palet aan opleidingen voor voldoende instroom kan zorgen. Wat doen we er komend jaar aan om voldoende vakmensen naar onze bedrijfstak te lokken? Alles op een rij van de lagere school tot aan het hbo! Jinc Jinc regelt kennismakingsstages voor kinderen in het basisonderwijs en vmbo. Je kunt namelijk niet vroeg genoeg beginnen om in beeld te komen bij kinderen en hun Wie wint de challenge: Thomas of Lise? Video’s op social media Om kinderen en hun ouders te bereiken, moet je zichtbaar zijn op social media. Ook in 2022 worden zeven verschillende video’s gepost waarin de bekende influencers Thomas Cox en Lise van Wijk verschillende uitdagingen aan gaan. We maken toffe beroepenfilmpjes die u als bedrijf ook weer kunt inzetten. Menukaart vmbo Met onze zogenaamde ‘menukaart’ helpen we vmbo-scholen om 16 ONDERHOUDNL ouders. We gaan kijken in hoeverre samenwerking met Jinc kan helpen om bekendheid voor ons vak te creëren in het basisonderwijs en vmbo.

01 22 EEN LEVEN LANG ONTWIKKELEN TITEL KOMT HIER aandacht voor het onderdeel schilderen in de opleiding te krijgen. Denk aan gastlessen, ondersteuning bij de samen met ons ontwikkelde keuzevakken ‘Schilderen en afwerken van houtachtige en steenachtige ondergronden’, ‘Wandafwerking’ en Onderhoud schilderwerk’, snuffelstages, bijscholing docenten enzovoorts. Doorontwikkeling Schildersvakopleidingen Na de oprichting van de sector Opleidingen in 2016 is de Schildersvakopleiding met 25 lokaties dé opleider in onze bedrijfstak. In 2022 wordt aan verdere doorontwikkeling gewerkt, bijvoorbeeld door informatie uit de administraties met elkaar te kunnen vergelijken. Een leven lang ontwikkelen: MijnVakMijnOntwikkeling De nieuwe 18-jarige medewerker die net zijn diploma ‘schilder’ heeft gehaald, zal zich in zijn loopbaan moeten blijven (bij)scholen. Een leven lang ontwikkelen betekent niet altijd ‘terug naar de schoolbanken’, maar ook gebruik maken van het e-learningplatform MijnVakMijnOntwikkeling. In 2022 en 2023 ontwikkelen we het digitale leerplatform steeds verder. Groep zij-instromers gestart bij Schildersvakopleiding Hengelo ONDERHOUDNL 17

EEN LEVEN LANG ONTWIKKELEN 01 22 Kwaliteitsverbetering opleidingen Afspraken die eind vorig jaar met de Samenwerkingsorganisatie Bedrijfsleven Beroepsonderwijs SBB zijn gemaakt over samenwerking tussen SBB, sector Opleidingen en de Schildersvakopleidingen worden dit jaar verder uitgerold. Ondertekening samenwerking tussen SBB en OnderhoudNL De Schildersvakopleiding als ontmoetingsplek Schildersvakopleidingen ontwikkelen zich tot méér dan alleen de opleider van leerlingen schilderen en de gezel-leerling op niveau 3. Naast opleidingen op niveau 4, zijn zij ook steeds vaker de locatie waar zij samen met OnderhoudNL diverse vakgerichte trainingen aanbieden. En verzorgen zij kortdurende scholingstrajecten voor zij-instromers. De leermeester centraal, ook in 2022 Net als in 2021, staat ook dit jaar in het teken van de leermeester. De doorontwikkelde trainingen Leermeester 3.0 en LeerMASTER worden zowel ‘in company’, als in groepen bij de Schildersvakopleidingen aangeboden. In 2022 wordt de speciale nieuwsbrief voor 18 ONDERHOUDNL leermeesters gelanceerd met ideeën over de begeleiding van leerlingen, waaronder de ‘leermeesterwaaier’. Onboarding van nieuwe leerlingen Jongeren die kiezen voor de opleiding in onze bedrijfstak moeten we koesteren. Begin 2022 is een onboardingdocument gemaakt, dat moet helpen om de leerling zich thuis te laten voelen in onze bedrijfstak. Verbreding opleidingsaanbod Leden van OnderhoudNL ontwikkelen zich steeds verder. De energietransitie, aandacht voor het klimaat én hergebruik van materialen (circulariteit), vragen ook een plek in kennis en kunde. In 2021 is hiervoor al een set trainingen ontwikkeld. In 2022 zullen we elementen hieruit naar de basisberoepsopleiding vertalen. Beste leerbedrijf en beste leermeester Ook in 2022 organiseren we weer deze verkiezingen. Doel is om

01 22 EEN LEVEN LANG ONTWIKKELEN aandacht te geven aan opleidingsbedrijven en leermeesters die net dat stapje extra zetten om leerlingen in onze bedrijfstak zich thuis te laten voelen en zich te ontwikkelen tot vakman of vakvrouw. Vak MTS-sen Met CIBAP en Nimeto werkt OnderhoudNL aan: - Flexibilisering van de opleiding Schilder (ook samen met twee Schildersvakopleidingen). - Vastgoedadviseur & Projectmanager niveau 4, 4 jaar, BOL (dagopleiding). - Ondernemer niveau 4, 1 jaar, BBL: Nimeto gaat deze opleiding en de opleiding Regisseur Vastgoedonderhoud op verzoek van OnderhoudNL weer in zuid Nederland aanbieden in 2022. - Regisseur Vastgoedonderhoud: Een opleiding voor aankomende calculatoren, werkvoorbereiders, projectbegeleiders en uitvoerders, niveau 4, 2 of 3 jaar in de BBL - Specialist Restauratie en Decoratie niveau 4, 3 of 4 jaar, BOL (dagopleiding) - Technisch Adviseren Vastgoed 12 bijeenkomsten, derde leerweg. Hbo Gekeken wordt of naast de minor ‘Asset management in the built environment’ die wordt aangeboden op de Hogescholen Utrecht, Arnhem en Den Haag, ook op andere manieren studenten in het hbo kunnen kennismaken met onze bedrijfstak. ONDERHOUDNL 19

PENSIOENDIALOOG 01 22 Jong en oud spaart mee aan een goed pensioen ’T HARDE - BPF Schilders spant zich in om alle werkenden in de sector een goed pensioen te bieden. Meer dan 32.0001) deelnemers leggen daarvoor maandelijks een deel van hun inkomen in. Onder hen ook leerling-schilders, zoals de achttienjarige Michael Klein. Hoewel zijn pensioenleeftijd nog ver weg is, gaat hij er graag over in gesprek met Willem Jan Boot. Willem Jan is sinds kort werknemersvoorzitter van het bestuur van BPF Schilders. 20 ONDERHOUDNL

01 22 PENSIOENDIALOOG ONDERHOUDNL 21

PENSIOENDIALOOG 01 22 aanvullende pensioenverzekering, die op vrijwillige basis kan worden afgesloten.” Michael: “Kan ik dat ergens zien, hoeveel ik maandelijks kwijt ben aan mijn pensioen?” Willem Jan: “Ja, dat staat op je loonstrook, onder de term ‘pensioenpremie’. Daar staat een bedrag dat jij zelf inlegt vanuit je loon. Daarnaast legt je werkgever een bedrag in voor jou. Jullie doen dus allebei de helft. Jouw aandeel wordt automatisch ingehouden op je brutosalaris. Jouw werkgever draagt de totale premie af aan BPF Schilders. Over een deel van je salaris bouw je trouwens geen pensioen op. Dat heet de AOWfranchise. Die hanteren we omdat je op je pensioengerechtigde leeftijd over dit deel AOW ontvangt. De franchise is jaarlijks ruim 15.000 euro, dus dat is per maand ongeveer 1.200 euro. Alleen over het bedrag dat je meer verdient dan die 1.200 euro, betaal je pensioenpremie aan BPF Schilders.” Michael: “Ik zit in het derde jaar van de Schildersvakopleiding en vind het fijn om dingen mooi en strak te maken. Ik werk bij Pruis Schilderwerken, waar ik het prima naar mijn zin heb. We zijn nu bezig met onderhoudswerk aan 267 appartementen in Veenendaal. Daar leer ik heel veel van. Van mijn pensioen weet ik niet veel, dat duurt nog heel lang. Hoe zit dat eigenlijk in elkaar?” Willem Jan: “Pensioen in Nederland bestaat uit drie delen: het eerste is de AOW. Dat is de pensioenuitkering die iedereen van de overheid ontvangt op zijn AOWleeftijd. Het tweede is het pensioen via de werkgever. Daarvoor zetten jij en je werkgever elke maand wat opzij voor later. De schilders- en vastgoedonderhoudsbranche heeft daarvoor een eigen regeling. BPF Schilders voert deze uit. Het derde is een eventuele individuele 22 ONDERHOUDNL Willem Jan: “Vanaf je zestiende doe je verplicht mee aan de pensioenregeling. Zou jij ook pensioen opbouwen als het niet verplicht was?” Michael: “Dat denk ik wel, sparen is altijd slim. Ik heb wat geld belegd in bitcoins, maar dat heeft nog niet veel opgeleverd.” Willem Jan: “Het mooie van de pensioenregeling is dat je samen spaart voor later. BPF Schilders spant zich ervoor in dat er voor iedereen die met pensioen gaat een goed inkomen is. Uiteindelijk zul je vanaf je pensioenleeftijd totdat je overlijdt zo’n 70% van je gemiddelde loon als pensioen ontvangen. Tenminste, als je circa 40 jaar hebt deelgenomen in onze pensioenregeling. Dat is dan inclusief AOW.” Michael: “En als ik arbeidsongeschikt raak?” Willem Jan: “Dan gaat de pensioenopbouw door. Je Michael Klein

Willem Jan Boot 01 22 PENSIOENDIALOOG blijft deelnemer, maar hoeft geen premie meer te betalen.” Michael: “En wat als ik kom te overlijden?” Willem Jan: “Dan heeft jouw partner recht op partnerpensioen. Voor je kinderen is er wezenpensioen.” Michael: “Jullie moeten wel heel veel geld hebben, om al die pensioenen te kunnen betalen. Hoeveel is dat eigenlijk?” Willem Jan: “Eind vorig jaar hadden we ruim 9 miljard euro belegd vermogen. De premies die de deelnemers en hun werkgevers afdragen, beleggen we voor de lange termijn en we spreiden de risico’s. Zo behalen we goede resultaten. Het rendement was in 2021 10%, dat is dus veel meer dan op een gewone spaarrekening.” Michael: “Waar beleggen jullie in?” Willem Jan: “We hebben onder andere aandelen en obligaties in allerlei bedrijven, wereldwijd. In grote bedrijven zoals Apple bijvoorbeeld, maar ook in veel kleine. Zo spreiden we de risico’s. Steeds maken we daarbij zorgvuldige keuzes. We willen zorgen voor een goede oude dag, maar ook bijdragen aan een gezonde, leefbare wereld. Zaken als milieu en duurzaamheid, mensenrechten en goed ondernemingsbestuur, wegen we allemaal mee. We beleggen bijvoorbeeld niet in ondernemingen die clustermunitie maken, of in bedrijven met kinderarbeid. Niet al het geld zit in aandelen, we verstrekken ook leningen aan landen Michael Klein: “Ik wist niet dat het vermogen van BPF Schilders zo groot was!” ONDERHOUDNL 23 waar we dan rente op ontvangen. Ook daarbij geldt dat we niet zomaar in elk land investeren.” Michael: “Ik ben een hoop wijzer geworden. Waar vind ik meer informatie? Willem Jan: “Kijk eens op www.bpfschilders.nl, daar vind je informatie over jouw pensioen in allerlei situaties, filmpjes met uitleg en antwoorden op veelgestelde vragen. En praat er vooral ook over met je collega’s en je werkgever.”

KLIMAAT EN ENERGIETRANSITIE 01 22 CO2 -REDUCTIEKAART LEESWIJZER HET BOUWDEEL DE KERNACTIVITEIT DE MAATREGEL GEBOUWDEEL Het gebouwdeel waar de maatregel zich op richt. ELEMENT Het bouwelement waar de maatregel zich op richt. MAATREGEL Hier wordt de maatregel kort beschreven. BEOOGDE IMPACT CO2-REDUCTIE Hier wordt beschreven welk effect de maatregel heeft op CO2-reductie van het gebouw (indien van toepassing) en hoe de CO2-uitstoot van de materialen beperkt kan worden. CO2 - REDUCTIE VAN MATERIALEN EN ENERGIEBESPARING In deze tabel staat de CO2-emissie van de materialen en de CO2-reductie van het energieverbruik van het gebouw. Deze twee bij elkaar opgeteld resulteert in de netto CO2-reductie van de maatregel, voor de referentie en de twee productvarianten. De onderste rij toont de energiebesparing van het gebouw die gerealiseerd wordt met de maatregel. VOORWAARDEN DUURZAAMHEID R-LADDER CIRCULARITEIT DEZE MAATREGEL SCOORT GOED IN DEZE CIRCULAIRE STRATEGIEËN: Veiligheid De iconen tonen op welke circulaire strategieën deze maatregel zich richt en/of goed scoort. Niet van toepassing Niet van toepassing Gezondheid Toekomstwaarde Hier wordt beschreven of en welke invloed de maatregel heeft op de thema’s Veiligheid, Gezondheid en Toekomstwaarde. Hier wordt beschreven op welke voorwaarden gelet moet worden bij het toepassen van deze maatregel. De figuur toont welke “R-strategieën” bij deze maatregel van toepassing zijn. LW V25022022 VARIANTEN Opties met een lagere CO2-impact ten opzichte van de referentie REFERENTIE VARIANT 1 VARIANT 2 Hier wordt het standaard product (referentie) beschreven die wordt toegepast bij de maatregel en twee varianten met een lagere CO2-uitstoot. CO2 - EMISSIE VAN MATERIALEN 20 25 30 In deze tabel staat de CO2-emissie en de milieu-impact (MKI) van de producten, met daarbij de CO2-reductie die te behalen is bij de twee varianten ten opzichte van de referentie. 10 15 0 5 De grafiek toont de CO2uitstoot van de producten. kg CO2 4 0 2 -2 -4 -6 -8 -10 De grafiek toont de netto CO2-reductie. kg CO2 per m2 per jaar Toon uw impact met de CO2 -reductiekaarten WADDINXVEEN - De wereldwijde CO2 -uitstoot moet omlaag om de klimaatdoelen te halen. Ook van de Nederlandse bouw- en onderhoudssector wordt inzet verwacht. De overheid zal de bedrijven hiertoe verplichten met wet- en regelgeving, maar u kunt ook zelf veel doen. U staat daarin gelukkig niet alleen. OnderhoudNL ondersteunt u vanuit het programma Klimaat en Energietransitie op allerlei manieren. Met hulpmiddelen bijvoorbeeld, zoals de CO2 -reductiekaarten. Daarmee kunt u de CO2 -reductie van uw onderhoudsingrepen concreet maken en benoemen in gesprekken met uw opdrachtgevers. Concreet Met de CO2 -reductiekaarten maakt u het effect van verschillende onderhoudsingrepen concreet. U kunt ermee laten zien wat uw 24 ONDERHOUDNL positieve bijdrage is aan het behalen van de klimaatdoelen. Bovendien leggen we zo de basis voor het verzamelen van waardevolle informatie over de impact en vooruitgang die de hele onderhoudssector op dit terrein boekt. Hoe werkt het? Hiernaast ziet u een voorbeeld van

01 22 KLIMAAT EN ENERGIETRANSITIE een CO2-reductiekaart. In dit CO2 -REDUCTIEKAART voorbeeld gaat het over het naisoleren van een vloer. Daarvoor kan EPS vloerisolatie worden gebruikt (referentie). Er zijn echter alternatieven die minder CO2 uitstoten, variant 1 en 2. In de bovenste tabel is te zien wat de milieu-impact is met de CO2 - emissies en laten we zien hoeveel beter deze varianten het doen. In de tabel daaronder staat de netto CO2 -reductie die te behalen valt. Omdat een betere isolatie ook het energieverbruik van het gebouw vermindert, leidt ook dat tot lagere CO2 -uitstoot. Die is ook meegerekend. Strategieën Verder geeft de kaart inzicht in de verschillende aspecten van circulair bouwen waarop de betreffende maatregel goed scoort. Dit is gebaseerd op de 5 strategieën van circulair bouwen en onderhouden: 1. Benut het beschikbare 2. Gebruik hernieuwbaar 3. Minimaliseer milieu-impact 4. Creëer voorwaarden voor lange levensduur 5. Creëer voorwaarden voor toekomstige cycli Gebruik de kaarten OnderhoudNL werkt aan CO2 reductiekaarten voor de belangrijkste onderhoudsingrepen. Deze zijn vanaf april beschikbaar, met een uitgebreide toelichting. Voor bedrijven die zich verder willen verdiepen in duurzaam onderhoud en het gebruik van onder andere deze tool, organiseert OnderhoudNL binnenkort een masterclass. Gebruik de kaarten in CO2 -REDUCTIEKAART GEVELS REPAREREN/VERVANGEN VERVANGEN VAN GEVELBEPLATING GEBOUWDEEL Omhulling. ELEMENT Gevelbeplating. MAATREGEL Het vervangen van de gevelbeplating. BEOOGDE IMPACT CO2-REDUCTIE Kies biobased materialen of materialen met een lage productgebonden CO2-uitstoot. Overweeg of hergebruik van bestaande gevelplaten mogelijk is op basis van beschikbaarheid en technische kwaliteit. VARIANTEN Opties met een lagere CO2-impact ten opzichte van de referentie REFERENTIE EPS vloerisolatie VARIANT 1 IsoBouw EPS 200 SE VARIANT 2 EPS bodemparel (DAWO) uw gesprekken met opdrachtgevers! Wij zijn benieuwd hoe u het gebruik van deze kaarten ervaart en of u nog behoefte heeft aan andere kaarten. Laat dit weten aan Anita van den Berg via a.vandenberg@onderhoudnl.nl. VLOEREN NA-ISOLEREN ISOLEREN BESTAANDE SITUATIE GEBOUWDEEL Omhulling. ELEMENT Vloerisolatie. MAATREGEL Het na-isoleren van kelder-, of begane grondvloeren. BEOOGDE IMPACT CO2-REDUCTIE Een betere isolatie vermindert het gebouwgebonden energieverbruik en leidt tot een lagere CO2-uitstoot. Een betere keuze van isolatiemateriaal leidt tot minder CO2-uitstoot bij de productie van de materialen. VARIANTEN Opties met een lagere CO2-impact ten opzichte van de referentie REFERENTIE EPS vloerisolatie VARIANT 1 IsoBouw EPS 200 SE VARIANT 2 EPS bodemparel (DAWO) CO2 - EMISSIE VAN MATERIALEN (per m2 per jaar) REFERENTIE CO2-emissie (kg CO2) MKI (Milieu Kosten Indicator) (€) CO2-reductie (t.o.v. referentie) (%) 26,73 € 2,06 - CO2 - REDUCTIE VAN MATERIALEN CO2-emissie materialen (kg CO2) CO2-reductie energie (kg CO2) CO2-reductie netto (kg CO2) Energiebesparing (m3 gas) 1,07 7,54 6,47 4 VARIANT 1 20,13 € 1,49 25% VARIANT 2 20 25 30 11,57 € 0,89 57% 10 15 0 5 kg CO2 EN ENERGIEBESPARING (per m2 per jaar) 0,81 7,54 6,73 0,46 7,54 7,07 4 0 2 -2 -4 -6 -8 -10 R-LADDER CIRCULARITEIT DEZE MAATREGEL SCOORT GOED IN DEZE CIRCULAIRE STRATEGIEËN: Veiligheid Gezondheid Minimaliseer Milieuimpact Lange Levensduur Toekomstige Cycli Toekomstwaarde Niet van toepassing Niet van toepassing VOORWAARDEN DUURZAAMHEID Neem in de bepaling van het energieverbruik en CO2-impact ook de mogelijke koellast in de zomer mee. 001-V25022022 kg CO2 per m2 per jaar CO2 - EMISSIE VAN MATERIALEN (per m2 per jaar) REFERENTIE CO2-emissie (kg CO2) MKI (Milieu Kosten Indicator) (€) CO2-reductie (t.o.v. referentie) (%) CO2 - REDUCTIE VAN MATERIALEN 26,47 € 4,00 VARIANT 1 5,76 € 3,00 78% VARIANT 2 20 25 30 2,11 € 0,17 92% 10 15 0 5 kg CO2 EN ENERGIEBESPARING Niet van toepassing. Deze maatregel heeft geen invloed op het energieverbruik van het gebouw. R-LADDER CIRCULARITEIT DEZE MAATREGEL SCOORT GOED IN DEZE CIRCULAIRE STRATEGIEËN: Veiligheid Gezondheid - Benut het beschikbare Minimaliseer Milieuimpact Lange Levensduur Toekomstige Cycli Toekomstwaarde Niet van toepassing Niet van toepassing VOORWAARDEN DUURZAAMHEID Kies mogelijk voor gerecycelde materialen of restmateriaal uit andere productieprocessen. Kies voor duurzaam geproduceerd hout, het liefst met een keurmerk zoals FSC. 006-V25022022 ONDERHOUDNL 25 R0 REFUSE R1 RETHINK R2 REDUSE R3 REUSE R4 REPAIR R5 REFURBISH R6 REMANUFACTURE R7 REPURPOSE R8 RECYCLE R9 RECOVER R0 REFUSE R1 RETHINK R2 REDUSE R3 REUSE R4 REPAIR R5 REFURBISH R6 REMANUFACTURE R7 REPURPOSE R8 RECYCLE R9 RECOVER

ONDERHOUDNL VERZEKERINGEN 01 22 Bijna 300 cyberaanvallen per week. Wel of niet verzekeren? CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Is uw bedrijf één van de 107.300 bedrijven die in 2022 gehackt wordt? Cybercriminaliteit komt steeds vaker voor én neemt verschillende vormen aan. Planning, inkoop, offertes en het contact met opdrachtgevers: digitaal is alles kwetsbaar. Wat als de activiteiten van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) kwijt zijn of de gegevens van uw klanten op straat komen te liggen? Weet u dan wat u moet doen? 26 ONDERHOUDNL

01 22 ONDERHOUDNL VERZEKERINGEN 20% van de ondernemers heeft wel eens een cyberaanval gehad. Een stuk meer dan de 10% die ooit een fysieke inbraak heeft gehad. En daar waar in algemene zin de offline criminaliteit langzaam daalt, neemt de online criminaliteit toe en is dit ook vast onderdeel geworden in de opsporing door de politie. Ondanks dat deze trends schrikbarend zijn, zien veel ondernemers het online risico niet. Vooral omdat het niet tastbaar is. Zo beschermt u uw online omgeving Toch krijgen Nederlandse bedrijven per week 294 cyberaanvallen te verwerken. Het is dus belangrijk om op een goede manier aan preventie te doen om deze aanvallen af te slaan. Een paar tips: • Beveilig uw computer goed en zorg dat u de updates op tijd downloadt en installeert • Bedenk lastige wachtwoorden (met cijfers, letters en tekens) en het liefst een wachtzin (Criminelenk0menerh13rniet1n!). • Open geen vreemde bijlagen, ook niet van bekenden (bel bij twijfel de afzender om te verifiëren) • Maak dagelijks back-ups waarmee u het gehele systeem in één keer terug kunt zetten • Klik niet zomaar op onbekende hyperlinks Wat als er toch online ingebroken wordt? Preventie is belangrijk, maar helaas kunt u het cyberrisico nooit volledig uitsluiten. Wij adviseren daarom om een cyberverzekering af te sluiten. Mocht er dan digitaal ingebroken worden, dan staat u er niet alleen voor. Met één telefoontje wordt u geholpen bij het verdere proces. Denk aan het snel herstellen van uw bestanden, maar ook aan financiële tegemoetkoming als u inkomsten misloopt. Meer weten over de ins, outs en kosten van cyberverzekering? Bekijk onderhoudverzekeringen.nl/cyber of neem contact met ons op via 010-288 45 40 of info@onderhoudnlverzekeringen.nl. Stuk goedkoper dan kosten cyberaanval Een cyberverzekering kan anno 2022 eigenlijk niet meer ontbreken in uw verzekeringsportefeuille. Voor ondernemingen met een omzet van € 100.000,- is de premie voor een cyberverzekering vanaf € 35,- per maand. Dat is een stuk goedkoper dan de gemiddelde kosten die een cyberaanval voor mkb’ers met zich meebrengt: die bedragen namelijk € 74.000,-. ONDERHOUDNL 27

Rijtuigenloods Amersfoort DAG ONDER NEMERS 2022 11 MEI 14.30 tot 20.30 uur THEMA: HET GENERATIEBEDRIJF: FAMILIEBEDRIJF VERDUURZAAMD Met actuele inspiratiesessies en veel ruimte voor social talks 1e grote ledenontmoeting live sinds maart 2020! m.m.v. Familiebedrijven Boels en Van Mossel OnderhoudNL.nl/ondernemersdag2022

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
Home


You need flash player to view this online publication