7

01 22 KETENSAMENWERKING werken die de nodige eisen stelt. Het vraagt beide partijen om strategische keuzes: wat wil een corporatie met haar vastgoed? En als je dat met jouw onderhoudsbedrijf wil invullen, wat heb je dan nodig aan capaciteiten?” Grootste winst Terugkijkend stelt Hans vast dat RGS de bedrijfstak veel heeft gebracht: “Het heeft een enorme ontwikkeling in professionaliteit bij de bedrijven in gang gezet. Het is mooi om te zien dat de bedrijven zich de afgelopen jaren enorm hebben kunnen ontwikkelen en nu een belangrijke plaats innemen in de vastgoedcyclus. Voor de corporaties betekent het financieel voordeel én voortdurende kwaliteitsverbetering omdat alle beschikbare kennis via de stichting continu wordt geactualiseerd, gedeeld en geborgd.” Breder draagvlak Met de komst van Bouwend Nederland en Aedes aan de bestuurstafel breekt voor de stichting RGS een nieuwe fase aan. “Het draagvlak wordt breder, ook financieel. Dat is een goede zaak. Voor OnderhoudNL is het belangrijk om een duidelijke stem namens de bedrijfstak te laten blijven klinken. En Henk weet als directeur van het Bouw- en Techniek Innovatie Centrum BTIC, en nu dus als nieuwe - onafhankelijke - voorzitter goed hoe hij opdrachtgevers en opdrachtnemers samen kan laten smelten.” Mooie basis “Er is enorm veel kennis en informatie bijeengebracht”, aldus Henk Visscher, hoogleraar Woningkwaliteit en Procesinnovatie. “Dat is een mooie basis om het succes van RGS verder te vergroten.” Henk kent de sector onder andere vanuit zijn betrokkenheid bij het BTIC, waar OnderhoudNL ook partner in is. Hij zal als voorzitter onder andere werken aan het in balans brengen van de vertegenwoordiging in het bestuur, de financiering en de organisatie van projecten die de Programmaraad aandraagt. Ontwikkelagenda Henk is blij dat Hans betrokken blijft in de Programmaraad van de stichting. Deze raad stelt jaarlijks een ontwikkelagenda op met projecten om RGS nog verder te ontwikkelen en vernieuwen. “Ik proef de ambitie op dat vlak. Uitdagingen daarvoor zijn er genoeg, denk aan de energietransitie waar de bedrijven een rol in spelen. Aan bedrijven die die ambitie herkennen zou ik willen zeggen: blijf niet langs de zijlijn staan, maar neem deel in alles wat de stichting te bieden heeft.” Heeft u vragen over de stichting RGS of RGS in het algemeen? Stel ze aan Edwin Meeuwsen. Bel 0182-556 123 / 06-53 69 07 50 of stuur een e-mail naar e.meeuwsen@onderhoudnl.nl. Of kijk op www.rgsnl.nl. ONDERHOUDNL 7 Henk Visscher

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication