28

CORONaCRIsIs 02 20 Schilders Gerrit-Jan van den Berg, voorzitter sector Schilders: “In onze sector is de stemming redelijk positief. Hier en daar werden opdrachten aanvankelijk geannuleerd maar deze zijn toch weer teruggekomen. Ook zijn er projecten naar voren gehaald. Opdrachtgevers zien dat we werken volgens het protocol met de richtlijnen en dat schept vertrouwen. Ook bij ouderen mogen we doorwerken. We kunnen goed uit de voeten met het protocol en ik merk dat ook de zichtbaarheid van onze branche wordt gewaardeerd waaraan OnderhoudNL heeft gewerkt met de campagne #onderhoudkandoor. Hoe het er op de langere termijn uit gaat zien, is de vraag. Maar een dosis gezond verstand helpt om in deze crisis te anticiperen op de ontwikkelingen.” Restauratieschilders Hans Wolters, voorzitter sector Restauratieschilders: “In de restauratiesector hebben er naar mijn idee nauwelijks projecten stilgelegen de afgelopen maanden. Na wat verhoogd ziekteverzuim heeft het zich vrij snel weer genormaliseerd. Als ondernemers zijn we voortdurend bezig om continuïteit en voorspelbaarheid te creëren, ook in het belang van onze medewerkers. In deze periode zien we dat goede samenwerkingsrelaties met opdrachtgevers hun waarde bewijzen. Branche-breed hebben we daarbij enorm geluk gehad met het mooie voorjaar, waardoor we overal buiten goed door konden gaan. Op de middellange termijn zullen de bedrijven in onze sector effect ondervinden, zoals de hele economie geraakt wordt door deze crisis. Een deel van de opdrachtgevers in onze sector, zoals musea, heeft hun verdienmodel vrijwel geheel zien stilvallen. Zij genereren inkomsten van betalende bezoekers, het is de vraag wanneer dat weer op het niveau komt van voor deze periode. Deze opdrachtgevers maken vaak ook gebruik van subsidieregelingen en giften. Het is lastig in te schatten hoe dat zich gaat ontwikkelen, maar ik schat in dat ze voorzichtig worden met investeren in onderhoud.” 28 ONDeRHOUDNL

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication