35

02 20 peNsIOeNDIaLOOg Jos: “Wel jammer dat de leerlingen in de vakopleiding tegenwoordig al direct pensioenpremie moeten afdragen, terwijl ze nog niet eens weten of ze wel in de branche blijven.” Jochem: “Juist vanaf jonge leeftijd deelnemen is belangrijk om aan het einde van je loopbaan een volwaardig pensioen te hebben. Ze betalen trouwens slechts een klein deel van de premie, de rest doet de werkgever. Dat zien jongeren niet op hun loonstrook.” Jos: “Tijdens deze coronacrisis hoor je veel berichten over de lagere dekkingsgraden bij de pensioenfondsen. Wat betekent dit voor de deelnemers?” Jochem: “De pensioenfondsen hadden het al moeilijk. De rekenrente is al enige tijd historisch laag en dat zal voorlopig zo blijven. Met deze rente rekenen we uit wat we nodig hebben om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. De dekkingsgraad staat onder druk. Tot nu toe werd dat deels gecompenseerd door goede beleggingsresultaten. Momenteel staan de beurzen echter ook onder druk. Gepensioneerden merken dat (nog) niet in hun portemonnee en we hopen dat dat ook niet hoeft. De buffers die we nu aanhouden zijn namelijk heel hoog. Los daarvan richten we de portefeuille zo in dat het risico breed gespreid is. Het zijn allemaal langetermijnbeleggingen, BPF Schilders reageert niet op de waan van de dag, daar is goed over nagedacht. Het grote voordeel van ons collectieve pensioenstelsel is dat zowel jong als oud deelneemt. Daardoor kunnen we de risico’s spreiden over een lange periode. Met zo’n brede basis hebben we tijd om te herstellen. Aan het einde van dit jaar bekijken we of we de pensioenen moeten verlagen, maar dat is een uiterst middel.” Jos: “Hoe bereidt BPF Schilders zich voor op het nieuwe Pensioenakkoord?” Jochem: “We blijven continu volgen welke kant het opgaat en laten verschillende scenario’s berekenen voor wat er mogelijk komt. We praten met de sociale partners die de regeling bepalen en met PGGM over wat de veranderingen voor de uitvoering betekenen. Ik hoop dat Jos Hania de knoop binnenkort eindelijk wordt doorgehakt. In de discussie gaan stemmen op over het toelaten van iets meer onzekerheid in het stelsel, zodat je het pensioen iets meer kunt laten meebewegen met de economische situatie.” Opmerking van de redactie: aangezien dit gesprek eerder plaatsvond, wordt wellicht de meest actuele stand over het Pensioenakkoord niet weergegeven. Uiteraard volgt BPF Schilders, zoals ook gezegd in het interview, de ontwikkelingen en zal het nieuwe informatie delen zodra dit kan. ONDeRHOUDNL 35

36 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication