41

02 20 ONDeRHOUDNL gaRaNTIe OnderhoudNL garantie en vve’s OnderhoudNL Garantie heeft een samenwerking VvE Belang, de belangenbehartiger van appartementseigenaren. Met deze samenwerking willen de partijen de VvE’s zo veel mogelijk zekerheid bieden als het gaat om kwaliteit, het nakomen van afspraken, garanties, aansprakelijkheid, continuïteit en betrouwbaarheid. Om de VvE’s extra zekerheid te bieden over de kwaliteit van het uitgevoerde werk is onder meer het VvE-belanglabel ontwikkeld. Dit label kan alleen worden behaald door leden van OnderhoudNL Garantie, die daarmee VvE-Labelbedrijf zijn. Meer weten over werken voor VvE’s? Lees de special die OnderhoudNL hierover heeft ontwikkeld. Deze is te downloaden via OnderhoudNL.nl/vve-special “Een uitkomst”, zegt Kees Oomen, directeur van VvE Belang. “We kregen er de afgelopen tijd veel vragen over van onze aangesloten VvE’s. In de eerste plaats omdat VvE’s binnen een bepaalde tijd na afloop van het boekjaar in een ledenvergadering de jaarrekening moeten vaststellen. Daarnaast moeten ook besluiten over het onderhoud en het vaststellen van de bijdrage aan het reservefonds kunnen doorgaan. Omdat het houden van fysieke vergaderingen nog niet mogelijk is, zijn we blij dat VvE’s nu wel digitaal een ALV kunnen houden. Juridisch was dat namelijk niet mogelijk. Ook kunnen leden schriftelijk beslissen over onderhoud. Kleine VvE’s kunnen nog wel buiten de vergadering om besluiten nemen, maar bij grotere is dat lastiger.” positief VvE Belang ontvangt positieve reacties van VvE’s en VvE-beheerders over deze mogelijkheid. “Ze kunnen nu gewoon doorgaan met wat nodig is. Onze jurist heeft een webinar verzorgd met uitleg over de voorwaarden voor digitaal vergaderen. Daar was veel belangstelling voor.” Tijdelijk Behalve digitaal vergaderen kunnen VvE’s hun ALV ook met maximaal zes maanden uitstellen. De tijdelijke wet geldt voorlopig tot 1 september 2020. Zo nodig kan deze daarna telkens met twee maanden worden verlengd. Voor enkele onderdelen geldt terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020. ONDeRHOUDNL 41

42 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication