9

02 20 ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN “Wij leiden structureel leerlingen op binnen ons bedrijf: schilders, betonreparateurs en timmerlieden. Gemiddeld is zo’n 20% van ons personeel leerling. Er ligt een taak voor de hele branche om voor voldoende instroom te zorgen. Veel bedrijven leggen de focus op direct rendement van een leerling, maar dat is niet realistisch. Je moet erin investeren, daar hebben wij bewust beleid voor ontwikkeld. We koppelen leerlingen aan vaste leermeesters per discipline. Die hebben allemaal de leermeestertraining gevolgd zodat ze adequaat kunnen handelen. Enthousiasme is hierbij essentieel. De samenwerking met SBB is goed, we doen ook mee aan projecten voor leerlingen uit het speciaal onderwijs. De kunst is daarbij niet uit te gaan van hun beperkingen, maar van hun sterke kanten. Zo hebben wij een autistische jongen in dienst die juist door zijn autisme heel goed in staat is om gedetailleerd werk uit te voeren. We hebben ook twee dove medewerkers, die enorm hun best doen. In ieder tevredenheidsonderzoek springen ze er heel positief uit. Opleiden gaat bij ons ook in coronatijd gewoon door. We nemen de richtlijnen van het RIVM ter harte, benutten het protocol en zorgen voor voorzieningen zodat de medewerkers op een verantwoorde manier hun werk kunnen doen. Dat vind ik de primaire taak van een werkgever. We sturen geen leerlingen naar huis. De leerling is geen wegwerpkwast, we moeten de leerling juist koesteren. Het wordt tijd dat we in de branche anders gaan praten over ons vak. Dat we het meer waarde geven. Het onderhouden van objecten is een enorm interessant vak met uitdagingen en prachtige doorgroeimogelijkheden. We beschermen voor honderden miljarden aan onroerend goed! Daar moet veel meer respect voor komen, zodat jongeren het beroep van onderhoudsprofessional ook als interessant gaan zien bij hun beroepskeuze.” John van der Hoeven, directeur De Groep Resultaatgericht Vastgoedonderhoud ONDeRHOUDNL 9

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication