7

02 21 kLImaat voor goede subsidiemaatregelen. “Ik zit aan tafel met RVO, onlangs nog over de subsidieregeling voor de aanschaf van elektrisch materieel, die aanvankelijk alleen voor zwaar materieel bedoeld leek. Om goed op de hoogte te zijn van de wensen en behoeften van de leden op dit terrein, hebben we een vragenlijst mobiliteit en materieel uitgezet. De informatie daaruit gebruiken we in de lobbyactiviteiten en bij de ontwikkeling van producten en diensten.” Ze overlegt ook regelmatig met ketenpartners, zoals Aedes, over de samenwerking. Daarbij zijn thema’s zoals RGS (resultaatgericht samenwerken) en professioneel opdrachtgeverschap onderwerp van gesprek. wat kan er wél? Voor het OnderhoudNL-bestuur is het de uitdaging om ervoor te zorgen dat alle aangesloten lidbedrijven kunnen aanhaken. “We moeten de aandacht goed wegen, zodat de belangen van alle leden worden behartigd en men ermee verder kan”, stelt Ellert. “Aan de leden zou ik willen zeggen: Raak niet gefrustreerd van dingen die niet lukken, bedenk vooral wat er wél kan. Maak daarbij gebruik van de kracht van OnderhoudNL: laat je op het spoor zetten door ideeën van collega-bedrijven, zoek medestanders voor je eigen ideeën. Binnen OnderhoudNL doen we wat je individueel niet voor elkaar krijgt.” Heeft u vragen over klimaat en energietransitie? Stel ze aan Anita van den Berg via 0182-556 121 of stuur een e-mail naar a.vandenberg@onderhoudnl.nl onderhoudnL 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication