0

02 21 Wat doen Wij nou? VeRduuRZaMinG VeRSneLLen leden- en relatiemagazine van koninklijke vereniging onderhoudnL In 2021 staat de Leermeester centraaL schouten ZekerheId: VerZekerIngspartner mega-contract met ZerVIces

nIeuwe Leden 02 21 Welkom nieuwe leden! De afgelopen tijd heeft OnderhoudNL weer een aantal nieuwe lidbedrijven mogen verwelkomen. We belden er een paar voor een nadere kennismaking. B&R Groep B.V. • Actief sinds 2009, sinds 2014 gevestigd in Zaltbommel • Aantal medewerkers: 60 (inclusief inhuur) • Diensten: stralen, schilderen, airless spuiten van objecten in de (petrochemische) industrie zoals tank(liner)s en silo’s. Conserveren van kunstwerken. Daarnaast kleine tot middelgrote (ver)bouwwerkzaamheden. • Werkgebied: Benelux en deel van Duitsland • Directeur/eigenaar: Hermi Pootjes Ik ben lid geworden omdat: “ik goed geholpen ben toen ik een vraag had over het juist toepassen van de cao. En omdat ik ook in de toekomst graag vertrouw op een deskundige vraagbaak.” OnderhoudNL kan mij helpen met: “aanvullende informatie over bijvoorbeeld veilig werken volgens de wet- en regelgeving. Extra voorlichting op dat vlak is altijd welkom.” Van den Akker Glaszetters BV • Sinds 1981 gevestigd in Helmond • Aantal medewerkers: 6 • Wij werken voor: verzekeraars, woningbouwverenigingen en particulieren • Activiteiten: glaszetten • Werkgebied: regio Helmond en Eindhoven en een stukje van Noord-Limburg • Directeur: Alex van Gemert Wij zijn lid geworden omdat: “de aansluiting bij een branche vereniging je sterker en betrouwbaarder doet overkomen bij opdrachtgevers.” OnderhoudNL kan ons helpen met: “wet- en regelgeving op het gebied van personeel en plaatsingsvoorschriften voor het zetten van glas.” 2 onderhoudnL

02 21 weLkom 4 Wat doen wij nou: verduurzaming versnellen 12 Schouten Zekerheid nieuwe verzekeringspartner 16 Samenwerking met Zervices 20 Meestersgilde nieuwe OnderhoudNL Partner 22 Hoe brengen we pensioen dichter bij jongeren? 26 De leermeester centraal met nieuwe trainingen COLOFON ONDERHOUDNL Redactieadres + advertenties: Coenecoop 5, 2741 PG WADDINXVEEN Postbus 30, 2740 AA WADDINXVEEN 0182-556135 of l.kortenbout@onderhoudnl.nl Oplage: Circa 2.100 stuks worden verzonden naar leden en relaties. Een los abonnement kost € 50,- per jaar. Vormgeving: Opmaak + Druk: Redactie: Beeldmateriaal: Mzoem Reclamebureau, Oudewater Twigt GrafiMedia, Rotterdam Annemieke Bos, Okke Spruijt en Lydia Kortenbout Annet Delfgaauw * AWVN onderhoudnL 3 Van werk naar werk Via MKB-Nederland en VNO-NCW, heb ik onze input geleverd aan de delegaties die met Mariëtte Hamer spreken over onder andere het vast-flex vraagstuk, plan Borstlap, WAB én van Werk naar Werk. Ons Baan-naar-Baanplan is een schot in de roos. Er is kans dat er nog een omvangrijkere werk-naarwerk begeleiding voor werkgevers beschikbaar komt als alternatief naast een vaststellingsovereenkomst (VSO) en het UWV ter beëindiging van een dienstverband. Dit is nog prematuur en hangt uiteraard af van welke coalitie er gaat komen onder de handen van diezelfde Mariëtte Hamer. Daarnaast liggen er constructieve voorstellen op tafel voor zzp’ers in onze sector, zodat we niet over één kam worden geschoren met de Deliveroo’s en PostNL’en van deze wereld. OnderhoudNL mag zich in deze tijd prijzen met ondernemende sectorbesturen en hoofdbestuur. Dank aan iedereen. Henk den Boer, voorzitter

kLImaat 02 21 Wat doen wÍj nou? In de rubriek ‘Wat doe jÍj nou?’ lieten we de afgelopen jaren medewerkers aan het woord met betrekkelijk nieuwe functies in de bedrijfstak. Dit jaar richten we de blik op OnderhoudNL: wat doen wÍj nou? En wat hebben onze leden hieraan? Aan de hand van de vier beleids thema’s arbeidsverhoudingen, klimaat, ketensamen werking en ontwikkeling krijgt u daar meer zicht op. Het tweede deel van deze serie gaat over het thema klimaat. Ellert Janssen Anita van den Berg 4 onderhoudnL

01 21 kLImaat Programmamanager Klimaat & Energietransitie Anita van den Berg: ‘Er liggen enorme kansen voor OnderhoudNLlidbedrijven’ ROTTERDAM - Nederland wordt duurzaam, klimaatbestendig en circulair. In het Klimaatakkoord zijn daar harde afspraken over gemaakt. De bouw – waaronder ook de vastgoedonderhoudssector – speelt daarin een belangrijke rol. OnderhoudNL ondersteunt haar leden om de kansen die deze mega-opgave biedt, zo goed mogelijk te benutten. O nderhoudNL helpt haar leden om met hun aanbod in te spelen op de groeiende vraag vanuit de markt naar duurzame methoden en oplossingen. Steeds meer opdrachtgevers zijn zich immers bewust van de impact van hun keuzes op mens en milieu. Daarnaast helpt OnderhoudNL bij het vergroenen van de eigen bedrijfsvoering van lidbedrijven. onderhoudnL 5

kLImaat 02 21 dé verduurzamers van nederland “Klimaat is voor onze sector een belangrijk thema, want van oudsher zijn wij dé verduurzamers van het vastgoed”, stelt Ellert Janssen. Hij is in het OnderhoudNL-bestuur aanspreekpunt voor klimaat. “Laten we die positie dan ook claimen.” ruim 50 actiepunten Anita van den Berg is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma Klimaat & Energietransitie. Een programma dat momenteel ruim 50 actiepunten telt. Met tools voor specifieke OnderhoudNL-sectoren en activiteiten voor alle leden. Van belangenbehartiging en lobby tot onderzoek, ketensamenwerking, opleiding en training. “Een heel vol programma, dat we gefaseerd uitvoeren, ook afgestemd op naderende wet- en regelgeving.” slimmer, sneller, beter Samenwerken is heel belangrijk bij dit programma, weet Ellert: “Opdrachtgevers verwachten van ons dat we dingen slimmer, sneller en beter doen. Daarvoor moeten we kennis en ervaring bundelen, leren van elkaar en participeren in nieuwe ontwikkelingen.” OnderhoudNL zorgt voor een breed pakket aan opleidingen en trainingen, onder andere op het gebied van energieprestatie, bouwfysica, BENG enzovoorts. marktkansen De focus van het programma ligt op het verbeteren van de marktkansen voor de leden. Denk aan particulieren die aan de slag willen met energiebesparing en isolatie, aan opdrachtgevers die willen bijdragen aan CO2 -reductie en wat kunt u zoal verwachten? • Training BENG, Bouwfysica, Energiecoach en EP-W inclusief eendaagse vooropleidingen Bouwkunde en Installatietechniek • Rekentool duurzaam energie besparen • KPI’s en bepalingsmethode voor CO2 -emissie en circulariteit • Een regeling Renovatieversneller die is aangepast aan de wensen en werkwijze (RGS) van onderhoudsbedrijven • Een programma dat u up-to-date kennis aanreikt over ontwikkelingen in de markt • Webinar over Milieulabel Schilderproject • Factsheet over duurzame verf • Opleidingsmodule over de milieu-impact van schilderen voor de Schildersvakopleiding • Kennissessie over duurzame mobiliteit en materieel • Kennissessie over subsidies emissieloze bestelauto en emissieloos materieel • Voorlichting over de emissieloze bouwplaats • Voorlichting over relevante subsidies voor uw klanten (o.a. ISDE) • Lobby om subsidies aan te passen aan de wensen van de onderhoudssector • Informatie over relevante wet- en regelgeving van de overheid Lobby Anita behartigt de belangen van de branche in de lobby, bijvoorbeeld 6 onderhoudnL circulariteit en aan VvE’s die zich graag laten adviseren over verduurzamingsmogelijkheden en een gedegen onderhoudsplan. Ook bij corporaties zijn er enorme kansen: “In 2050 moeten er ruim 2,5 miljoen huurwoningen CO2 - neutraal zijn”, legt Anita uit. Om de lidbedrijven in dat proces goed te ondersteunen en de sector voor het voetlicht te brengen bij ketenpartners, heeft OnderhoudNL zich onder andere aangesloten bij de Renovatieversneller. Dit is een overheidsprogramma dat de verduurzaming van de enorme corporatievoorraad moet aanjagen.

02 21 kLImaat voor goede subsidiemaatregelen. “Ik zit aan tafel met RVO, onlangs nog over de subsidieregeling voor de aanschaf van elektrisch materieel, die aanvankelijk alleen voor zwaar materieel bedoeld leek. Om goed op de hoogte te zijn van de wensen en behoeften van de leden op dit terrein, hebben we een vragenlijst mobiliteit en materieel uitgezet. De informatie daaruit gebruiken we in de lobbyactiviteiten en bij de ontwikkeling van producten en diensten.” Ze overlegt ook regelmatig met ketenpartners, zoals Aedes, over de samenwerking. Daarbij zijn thema’s zoals RGS (resultaatgericht samenwerken) en professioneel opdrachtgeverschap onderwerp van gesprek. wat kan er wél? Voor het OnderhoudNL-bestuur is het de uitdaging om ervoor te zorgen dat alle aangesloten lidbedrijven kunnen aanhaken. “We moeten de aandacht goed wegen, zodat de belangen van alle leden worden behartigd en men ermee verder kan”, stelt Ellert. “Aan de leden zou ik willen zeggen: Raak niet gefrustreerd van dingen die niet lukken, bedenk vooral wat er wél kan. Maak daarbij gebruik van de kracht van OnderhoudNL: laat je op het spoor zetten door ideeën van collega-bedrijven, zoek medestanders voor je eigen ideeën. Binnen OnderhoudNL doen we wat je individueel niet voor elkaar krijgt.” Heeft u vragen over klimaat en energietransitie? Stel ze aan Anita van den Berg via 0182-556 121 of stuur een e-mail naar a.vandenberg@onderhoudnl.nl onderhoudnL 7

Zorgeloos zzp’ers inhuren. Kan dat? Zzp’ers inhuren zonder zorgen kan absoluut. Er zijn echter wel spelregels om rekening mee te houden. Meestersgilde kent de regels. Wij informeren en adviseren u tot in detail en nemen compleet het werk uit handen door alle noodzakelijke documenten te verzorgen! Gratis e-Book Voorkomen dat uw zzp’ers als werknemer worden aangemerkt? In ons e-Book Zorgeloos zzp’ers inzetten zonder risico leggen wij haarfijn uit welke stappen u kunt ondernemen om dit te voorkomen. De belangrijkste punten: vooraf de gewenste arbeidsrelatie goed vastleggen en tijdens de uitvoering van de opdracht regelmatig evalueren. 085 - 48 309 81 www.meestersgilde.nl Meer weten? Download ons gratis e-Book via meestersgilde.nl/ebook

02 21 producten en dIensten De tip van Ledenadvies: factsheet Wet Arbeid en Zorg WADDINXVEEN – Wanneer u contact opneemt met OnderhoudNL voor hulp en ondersteuning, dan is de kans groot dat u onze collega’s van Ledenadvies aan de lijn krijgt. Zij wijzen u graag op onze handige hulpmiddelen, producten of diensten waarvan u misschien nog niet wist dat deze op onze website staan. Zoals dit keer onze factsheet Wet Arbeid en Zorg. I n deze nieuwe factsheet hebben wij de verschillende wettelijke verlofvormen die vallen onder de Wet Arbeid en Zorg (Wazo) overzichtelijk voor u op een rijtje gezet. Iets anders regelen Soms kunnen medewerkers verlof krijgen voor gebeurtenissen die niet in de Wazo zijn geregeld: dit noemen we bijzonder of buitengewoon verlof. Deze verlofregelingen zijn opgenomen in de cao. Dat geldt ook voor de CAO SAG. Zo biedt onze cao in aanvulling op de Wazo het recht op onbetaald verlof voor een huwelijk (2 dagen) en een huwelijksfeest (1 dag). OnderhoudNL Ledenadvies helpt u graag verder met gratis eerstelijns (juridisch) advies. Bel Floris Visser en Chi-Ling Chu via 088-0188 155. download de factsheet In de Cao SAG staat ook dat uw medewerker in afwijking van de Wazo géén recht heeft op loondoorbetaling over perioden van calamiteiten- en kort verzuimverlof. Denk aan het thuisblijven voor de loodgieter of afwezigheid om een ziek kind op te halen uit de opvang. De tip van Ledenadvies: raadpleeg altijd de Cao SAG voor details óf download onze nieuwe handige factsheet. Kijk op: www.onderhoudnl.nl/verlof. onderhoudnL 9

ondernemIngsorganIsatIe 02 21 Op weg naar een ondernemingsorganisatie Wat vinden medewerkers belangrijk? WADDINXVEEN - OnderhoudNL is op weg om een vereniging te worden voor de ondernemer en álle medewerkers in het bedrijf: de ondernemingsorganisatie. Dat gebeurt in dialoog met de lidbedrijven en hun medewerkers. Na meerdere sessies met werkgevers richt de aandacht zich nu op die medewerkers: wat vinden zij belangrijk als het gaat om de relatie met hun werkgever en arbeidsvoorwaarden? OnderhoudNL organiseert daarvoor bijeenkomsten én zet een nieuwe online tool in. H et is de bedoeling om de medewerkers te bevragen op vier thema’s. Deze zijn namelijk als ‘rode draad’ uit de dialoogsessies met de ondernemers gekomen: 1. Het imago van de sector (de verbinding met de buitenwereld) 2. De verhouding tussen werkgever en medewerkers 3. Opleiding en Ontwikkeling 4. Arbeidsvoorwaarden 10 onderhoudnL Verplaats je naar 2025 Per thema zal aan de medewerkers gevraagd worden wat er bij hen leeft. Dat gebeurt aan de hand van een toekomstbeeld dat OnderhoudNL-voorzitter Henk den Boer schetst. “Verplaats je in 2025: de branche is dan de duurzame en innovatieve sector waaraan we nu bouwen. Werkgevers stellen hun medewerkers beter in staat om hun werk en privéleven te combineren. En medewerkers nemen de verantwoordelijkheid om zichzelf te blijven ontwikkelen.” Wat spreekt de medewerkers in dit toekomstbeeld aan? En welke aanvullingen hebben zij? Juryrapport beste werkgever Net als aan de werkgevers wordt ook aan medewerkers een juryrapport gevraagd van de bedrijfstak als beste werkgever van Nederland in 2025. Wat staat daar dan in? En wat moeten we doen om zo’n

02 21 ondernemIngsorganIsatIe beoordeling werkelijkheid te laten worden? Van werkgevers heeft dit een schat aan suggesties opgeleverd, die allemaal zijn ondergebracht binnen de vier thema’s. De verdere uitwerking ervan wordt opgepakt door het hoofdbestuur, het bureau en de verschillende commissies van OnderhoudNL. Voorkeuren De dialoogsessie met medewerkers, of meerdere sessies al naar gelang de animo, is momenteel in voorbereiding. Het idee is om hierbij ook de werkgevers te betrekken, zij kunnen hun medewerkers namelijk stimuleren om deel te nemen aan de sessies. Daarnaast wordt een online tool ingezet om zoveel mogelijk werkgevers en medewerkers te bevragen. De tool helpt om te inventariseren wat zij belangrijk vinden en waarderen in hun arbeidsvoorwaarden, werk en werkomgeving. Het invullen van de enquête duurt slechts enkele minuten en is nog leuk om te doen ook. Door onderwerpen zoals ‘salaris’, ‘opleiding’ ‘doorgroeimogelijkheden’ te rangschikken, worden alle voorkeuren overzichtelijk in beeld gebracht. Deze vormen dan weer belangrijke informatie voor het cao-overleg. resultaten Met de online tool kunnen allerlei thema’s dus op een eenvoudige manier worden gerangschikt. De De online tool om werkgevers en werknemers op een leuke manier te bevragen over allerlei thema’s resultaten brengen helder in beeld wat medewerkers belangrijk vinden. Ook specifieke voorkeuren zijn weer te geven. Zo kan zichtbaar worden gemaakt wat bijvoorbeeld medewerkers tot 35 jaar belangrijk vinden, vergeleken met medewerkers tussen de 35 en 50 jaar. Of wat werkgevers versus medewerkers in de branche belangrijk vinden. Dit helpt OnderhoudNL om een arbeids voorwaardenbeleid te ontwikkelen dat zeer gericht is toegesneden op de wensen van werkgevers en medewerkers in de bedrijfstak. onderhoudnL 11

onderhoudnL partners 02 21 Schouten Zekerheid nieuwe verzekeringspartner ‘Continuïteit en rust voor de ondernemer’ CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Stormschade, ongevallen, ziekteverzuim en arbeids ongeschiktheid, phishing-mails, datalekken... als ondernemer loopt u allerlei risico’s. Gelukkig zijn er tal van preventiemaatregelen die u kunt nemen en verzekeringen waarmee u risico’s grotendeels afdekt. Als lid van OnderhoudNL kunt u gebruik maken van een compleet verzekeringspakket dat is toegespitst op uw bedrijf. Sinds 1 april werkt OnderhoudNL daarvoor samen met verzekeringsmakelaar Schouten Zekerheid, onder de naam OnderhoudNL Verzekeringen. 12 onderhoudnL

Eric Kreft 02 21 onderhoudnL partners onderhoudnL 13

onderhoudnL partners 02 21 Lydia Huiskes C ontinuïteit en rust voor de ondernemer, dat zijn de uitgangspunten van de dienstverlening die Schouten Zekerheid u als lid van OnderhoudNL biedt. “Ondernemers hebben al genoeg aan hun hoofd”, stelt Eric Kreft. Hij is commercieel directeur bij Schouten Zekerheid. “Ze moeten zich geen zorgen hoeven maken over de risico’s die ze lopen. Daarom helpen wij bij het in kaart brengen van die risico’s en de (verzekerings)oplossingen hiervoor.” cybercriminaliteit Actueel zijn de digitale risico’s die bedrijven lopen door aanvallen van cybercriminelen. In 2019 is het aantal incidenten verdubbeld en in de eerste helft van 2020 – de start van de pandemie – nogmaals. Kreft vreest voor de cijfers van dit jaar. “Elk bedrijf werkt wel met een digitaal boekhoud- of administratiesysteem. Vanuit kantoor of tegenwoordig vanuit huis. Hoe veilig zijn de 14 onderhoudnL verbindingen? Welke gegevens gaan er dagelijks onbeveiligd over en weer? Veel werkgevers hebben er weinig inzicht in. Cybercriminelen worden steeds slimmer in hun technieken, en met succes. De schades zijn enorm: gemiddeld € 184.000 per bedrijf, zo blijkt uit onderzoek. We brengen dit risico dan ook bij al onze klanten onder de aandacht en OnderhoudNL Verzekeringen biedt een collectieve cyberverzekering. Daarnaast maken we bedrijven bewust van de online veiligheid binnen hun bedrijf en eventuele trainingen voor medewerkers.” Ziekteverzuim Een ander belangrijk thema is verzuim. Nog voor de zomer lanceert OnderhoudNL Verzekeringen speciaal voor OnderhoudNL-leden een compleet verzuimpakket inclusief arbodienst en gratis verzuimregisseur voor ondersteuning in

02 21 ONDERHOUDNL PARTNERS Eric Kreft: ‘We werken aan échte zekerheid voor iedereen’ verzuim begeleiding. Hiervoor is een apart loket geopend: www.onderhoudnlverzuim.nl. Preventie Schouten Zekerheid is er niet alleen voor het afdekken van de risico’s, het familiebedrijf ondersteunt ook bij het voorkomen van schade. Kreft: “We helpen de ondernemer met adviezen en tips om risico’s in te schatten en te beperken. We ontwikkelen campagnes om bewustwording te vergroten, dragen onze kennis over via webinars en gaan graag persoonlijk het gesprek aan om maatwerk te leveren. Zo werken we aan échte zekerheid voor iedereen.” Risicomanagement De afgelopen 34 jaar was Wütrich de verzekeringspartner van OnderhoudNL. Aan die samenwerking kwam in goed overleg een einde. “We merkten dat we aan een andere partner toe waren”, licht directeur Okke Spruijt toe. “De verzekeringswereld verandert en ook in de onderhoudssector spelen ontwikkelingen waardoor verzekeraars in beweging moeten komen. Aan veel bedrijven in onze branche worden andere eisen gesteld. Corporaties bijvoorbeeld, opereren meer vanuit de kosten (Total Cost of Ownership), ook waar het gaat om het uitbesteden van onderhoud en beheer van vastgoed. Welke financiële risico’s loop je daarmee? Wat betekent dat voor de financiële slagkracht van je bedrijf? Dat bepaalt tenslotte de continuïteit. Schouten Zekerheid heeft bewezen daarbij van waarde te zijn.” “Dat is fijn om te horen”, antwoordt Kreft. “Onze adviseurs zijn thuis in risicomanagement en gaan het gesprek aan met de ondernemer om te bekijken waar de risico’s liggen en wat dan een passende oplossing is.” Klankbord OnderhoudNL heeft de keuze voor een andere verzekeringspartner goed overwogen. Spruijt: “We kennen Schouten Zekerheid sinds 2015, toen we samen een collectieve ongevallenverzekering introduceerden voor onze leden. Het is een betrouwbaar, gezond familiebedrijf dat voor meer brancheorganisaties – onder andere ook in de bouwsector – werkt. De actieve houding en branchegerichte aanpak spreekt ons zeer aan in dit Rotterdamse bedrijf. We hebben er alle vertrouwen in dat ze voor elke sector onder de paraplu van OnderhoudNL een passend aanbod hebben. Dat volgen en beoordelen we ook nauwgezet met een verzekeringscommissie van leden die fungeert als klankbord.” Meer weten? Kijk op www.onderhoudnlverzekeringen.nl of bel adviseur Lydia Huiskes van OnderhoudNL Verzekeringen op 06-463 203 52. U kunt haar ook een e-mail sturen: lydia.huiskes@schoutenzekerheid.nl. ONDERHOUDNL 15

onderhoudnL garantIe 02 21 Zervices koppelt OnderhoudNL Garantie aan miljoenenpubliek WADDINXVEEN - De diensten van de schilders- en onderhoudsbedrijven van OnderhoudNL Garantie worden binnenkort bij miljoenen consumenten onder de aandacht gebracht. OnderhoudNL Garantie heeft namelijk een exclusieve overeenkomst gesloten met Zervices. Dit bedrijf biedt een online platform voor de schilders branche op websites van onder andere Centraal Beheer. Consumenten kunnen zo in enkele muisklikken de totaaloplossing krijgen voor onbezorgd schilderwerk. 16 onderhoudnL

Michael Nijenhuis (l) en Ramon Cohen de Lara (r) van Zervices 02 21 onderhoudnL garantIe onderhoudnL 17

onderhoudnL garantIe 02 21 Z ervices heeft afspraken met grote verzekeraars zoals Achmea en andere grote consumenten organisaties om via hun communicatiekanalen de OnderhoudNL Garantieleden te profileren. Klanten van deze organisaties kunnen door deze koppeling makkelijk binnen een paar minuten een offerte opvragen voor schilderwerk. Na het invullen van de gegevens volgt direct een voorlopige offerte. Het systeem koppelt vervolgens de juiste professionele vakman van OnderhoudNL Garantie aan de betreffende woning. duidelijkheid en kwaliteit Zervices doet meer dan het bij elkaar brengen van consument en vakman. Het regelt ook het gehele proces achter het schilderwerk, voor beide partijen. Zo wordt de vakman ondersteund in verkoop en marketing, planning, communicatie met de consument, inkoop van materialen, facturatie, incasso en administratie. “Het is een win-winsituatie”, aldus CEO Michael Nijenhuis. “De consument is verzekerd van duidelijkheid en kwaliteit, tijdens én na de opdracht. De vakman krijgt kwalitatief mooie opdrachten, tegen een goed tarief en wordt geholpen in de bedrijfsvoering en groei van de organisatie.” 18 onderhoudnL onder ogen bij breed publiek Voorzitter van OnderhoudNL Garantie Gerrit-Jan van den Berg ziet het platform als een waardevolle aanvulling op de dienstverlening van OnderhoudNL. “Consumenten oriënteren zich steeds meer op internet. Het CBS meet elk jaar weer meer online aankopen, in 2020 zijn deze al toegenomen tot 71,2%. Via Zervices zijn onze leden straks zichtbaar op websites waar woningeigenaren zich oriënteren. Het is een uitstekend platform, waar we bovendien meedenken over kwaliteit en hoe we dat invullen, want we willen niet meedoen aan wildgroei. Zo maken we de deelname aan OnderhoudNL Garantie nog interessanter, ook voor bedrijven die nog niet zijn aangesloten.” gemak voor de leden Als lid van OnderhoudNL Garantie kunt u makkelijk aanhaken en wordt u ontzorgd in acquisitie, logistiek en administratie. U kunt zich dus zich volledig richten op uw eigen vakwerk. Van den Berg spreekt uit ervaring als hij zegt dat dat goed bevalt. Hij maakt met zijn bedrijf al langere tijd gebruik van Zervices. “Je wordt op een andere manier bekend bij een ander publiek en bepaalt je eigen periode en mate van beschikbaarheid. De match geeft je de kans om te scoren. Als het tot een opdracht komt, zorgt Zervices niet alleen voor de facturatie richting de consument maar is ook verantwoordelijk voor de incasso van de facturen. Je ontvangt altijd je geld. Dat is een groot voordeel.” optimale zekerheid Zervices brengt met deze dienst consumenten en onderhoudsprofessionals bij elkaar.

02 21 onderhoudnL garantIe Vlnr: Ramon Cohen de Lara, Michael Nijenhuis, Hendrik Höften, Gerrit-Jan van den Berg en Okke Spruijt ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst uitbreiden naar ander aanbod, zoals glas zetten en behangen. Dat spreekt ook Van den Berg zeer aan. “Door samen te werken hoef je als ondernemer niet alles zelf te bedenken. Laten we nieuwe mogelijkheden testen en ervan leren.” Het bedrijf wil op een betrouwbare manier relevant zijn voor beide partijen. “Consumenten zien vaak door de bomen het bos niet meer als ze hun schilderwerk willen uitbesteden”, legt marketingdirecteur Ramon Cohen de Lara uit. “Het is voor hen lastig te bepalen aan wie ze hun project kunnen toevertrouwen. Met ons systeem én de samenwerking met OnderhoudNL Garantie brengen wij betrouwbaarheid terug in de branche.” nieuwe mogelijkheden Samen met OnderhoudNL Garantie wil Zervices de dienstverlening verder uitbreiden. Denk aan het creëren van een offerte door het foto graferen van de gevel en klankbordgroep Om de kwaliteit van het platform te borgen en te verbeteren zijn leden van OnderhoudNL Garantie en Zervices in een klankbordgroep permanent met elkaar in gesprek. Leden die deel willen nemen aan de klankbordgroep kunnen zich melden bij sector manager Mark Hulsen. Ook deelnemen? Wilt u deelnemen aan het online platform van Zervices? Kijk op www.onderhoudnl.nl/zrvcs hoe dat werkt. onderhoudnL 19

onderhoudnL partners 02 21 Meestersgilde belooft juiste vakkracht voor elk project RIDDERKERK - Schilders- en onderhoudsbedrijven die op projectbasis vakkundig personeel nodig hebben, kunnen een beroep doen op de diensten van uitzendbureaus. Meestersgilde is zo’n bureau, maar dan anders. En sinds kort OnderhoudNL Partner. Tijd voor een nadere kennismaking. M eestersgilde is vanuit zes vestigingen actief in het projectmatig uitlenen van hoogwaardige vaklieden in de bouw- en 20 onderhoudnL onderhoudssector, waaronder schilders, timmerlieden, houtsaneerders en betonreparateurs. Dagelijks zijn er zo’n 750 vakkrachten aan het werk bij opdrachtgevers. Peter Huijser (r), directeur Meestersgilde

02 21 onderhoudnL partners “Deels zijn dat vaklieden die bij ons in loondienst zijn, deels zzp’ers die zich via ons laten bemiddelen”, vertelt directeur Peter Huijser. “We hebben een actuele database van ruim 3.500 vaklieden.” Zuinig zijn op vaklieden Met ervaring opgedaan bij een grote uitzender begon Peter Huijser in 2004 met Meestersgilde in de schildersbranche. Een branche waarin toen nog veel seizoenswerkloosheid voorkwam. “Kwalitatief hoogwaardige vakmensen die een periode in het jaar thuis zaten, dat was toen heel gewoon. Inmiddels is dat wel veranderd. We moeten zuinig zijn op deze vaklieden met veel passie voor hun vak.” aanpak ‘De juiste man/vrouw op de juiste plaats’, is het motto. “Wij werken altijd vanuit de positie van de vakkracht en niet vanuit het vullen van personeelsplanningen”, vertelt Huijser. “We plaatsen onze vakmensen op projecten waar ze passen en zich happy voelen. Opdrachtgevers hebben daar ook baat bij: zij ontvangen gekwalificeerde, gemotiveerde vakmensen wanneer hun orderportefeuille daar om vraagt.” duurzame inzet zzp’ers Meestersgilde streeft nadrukkelijk de rol van HR-kennispartner na. Zo biedt het bureau inlenende bedrijven binnen het kader van de wet DBA ondersteuning bij de duurzame inzet van zzp’ers. Concreet met een kosteloze risicoanalyse en hulp bij het werken met modelovereenkomsten. Daarnaast implementeert Meestersgilde op dit moment de Opdrachtevaluatie ZZP Ondernemerschap. Deze is ontwikkeld op basis van de webmodule van de Belastingdienst. “We delen hierbij onze juridische kennis en adviseren desgewenst. Zo leveren we altijd duurzaam kwalitatief hoogwaardig maatwerk. En zijn we er trots op ons nu een Partner van OnderhoudNL te mogen noemen. Ik zie het als een mooie beloning voor onze inspanningen in de branche.” “Ons bedrijf maakt al twaalf jaar gebruik van de diensten van Meestersgilde. Voor ons staan ze op nummer 1 door hun betrokkenheid. Ze weten de juiste vaklieden te matchen bij onze bedrijfscultuur en activiteiten. Ook administratief hebben ze de zaak goed op orde, dat scheelt mij veel tijd en energie. Verder kan ik goed sparren met mijn contactpersoon, ik kan echt leunen op zijn kennis en kunde.” Juriën Leertouwer, directeur Leertouwer Schilders onderhoudnL 21 Juriën Leertouwer

pensIoendIaLoog 02 21 Hoe brengen we pensioen dichter bij de jongeren? DEN HELDER - Pensioen is voor veel jongeren in de branche een ver-van-mijn-bedshow. Bovendien leven er misvattingen over wat er straks voor hen overblijft in de pensioenpot. Hoe betrekken we deze groep meer bij hun pensioen? En wat doet BPF Schilders aan voorlichting? Met die vragen ging werkgever Peter Wiering, directeur bij Helder Vastgoed Schilderwerken het gesprek aan met BPF Schilders-bestuurslid Ronald van Oostrom. 22 onderhoudnL

02 21 pensIoendIaLoog onderhoudnL 23

pensIoendIaLoog 02 21 Peter: “BPF Schilders werkt aan een goed pensioen voor alle schilders. De keuzes die daarvoor worden gemaakt, moeten voor iedereen begrijpelijk zijn. Hoe vullen jullie dat in?” Ronald: “We geven uitleg over de pensioenregeling via persoonlijke adviesgesprekken en tijdens presentaties. Daarbij wijzen we deelnemers voortdurend op de pensioenplanner die op onze website te vinden is. Daarmee kun je inzicht krijgen in hoeveel pensioen je kunt verwachten bij een bepaalde pensioenleeftijd. Verder vind je op onze website antwoord op veelgestelde vragen over pensioen, in tekst én in filmpjes.” Peter: “Ik heb redelijk wat jongeren in dienst en ben ook bestuurslid van de Schildersvakopleiding. Ik zie dat jongeren vaak niet nadenken over hun pensioen. Dat is iets ‘voor later’. Hoe kunnen we dat veranderen?” Ronald: “Dat is best moeilijk. Feit is dat wanneer je weinig of niets opbouwt, je geld tekortkomt als je met pensioen wilt. In onze voorlichting benadrukken we daarom steeds dat de pensioenregeling in ónze bedrijfstak een heel goede is. Bij arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld, is het tweede ziektejaar premievrij. Heb je een tijdelijk 24 onderhoudnL dienstverband en ga je aan het einde daarvan ziek uit dienst met recht op een ZW-uitkering? Dan hoef je geen premie te betalen. Je bouwt toch pensioen op over het deel dat je ziek bent. Daar zijn wij best uniek in.” Peter: “Persoonlijk contact is heel belangrijk in de voorlichting over pensioen. Jongeren kijken hiervoor juist niet op een website of in een pensioenblaadje.” Ronald: “Dat is waar. Onze pensioen adviseurs gaan dan ook de Schildersvakopleidingen langs met een speciaal lesprogramma voor jongeren: ‘mañana mañana’. Als bestuursleden gaan we met jongeren in gesprek over pensioen. Werkgevers kunnen het onderwerp regelmatig aan bod laten komen tijdens een werkoverleg. Verder neem ik zeker jouw suggestie mee om binnen ons bestuur iemand te hebben die speciaal let op de belangen van en voorlichting aan jongeren.” Peter: “Jongeren vragen zich af wat het nu eigenlijk oplevert, dat deelnemen aan de pensioenregeling. Je kunt er toch ook zelf voor sparen?” Ronald: “Via de pensioenregeling bouw je jaarlijks een stukje pensioen op voor een vaste premie. Daar komt het beleggingsrendement bij. Je hoeft er niet naar om te kijken, hebt er geen zorgen over. De regeling biedt vanaf je zestiende jaar zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Het bevat ook een partnerpensioen wanneer je als deelnemer overlijdt. Peter Wiering

02 21 pensIoendIaLoog De premie wordt vastgesteld door de sociale partners in de bedrijfstak. Om de vijf jaar wordt er getoetst of de hoogte nog reëel is. Verder hangt de flexibiliteit af van het soort premiecontract dat de sociale partners gaan kiezen (zie kader – red.).” Als je dat allemaal zelf bij elkaar moet sparen is dat een enorm bedrag. Het voordeel van collectief sparen, dus met alle schilders samen, is ook dat je de risico’s deelt en dat het tegen relatief lage kosten kan.” Peter: “Als jongeren zelfstandig aan de slag willen, hoe zit het dan met hun pensioen?” Ronald: “Als zelfstandige val je ook onder de pensioenregeling van BPF Schilders. Je bepaalt zelf hoeveel pensioen je jaarlijks opbouwt, dat heet het pensioenkeuzeloon. Maak je geen keuze of kies je steeds voor het minimum, dan bouw je eigenlijk te weinig op, zeker in vergelijking met een vakvolwassen schilder. Je betaalt zelf de volledige premie. Ben je in loondienst, dan betaalt de werkgever de helft van de premie.” Peter: “Kan het pensioen anders worden ingericht, zodat jongeren eerst minder inleggen, bijvoorbeeld omdat ze een gezin starten? En dat ze dan later meer inleggen?” Ronald: “Nee, dat zit er niet echt in. Peter: “Hebben jongeren inspraak in de keuzes van BPF Schilders? Bijvoorbeeld als het gaat om beleggingen?” Ronald: “Ze kunnen hun stem laten horen via de werknemersvertegenwoordiging in ons bestuur, de vakbond. Ze kunnen ook namens de werknemersverenigingen zitting nemen in het Verantwoordingsorgaan van BPF Schilders. En ze kunnen tijdens deelnemersonderzoeken die we organiseren, laten horen wat zij belangrijk vinden.” over het nieuwe pensioenstelsel per 2023 Sociale partners moeten gaan kiezen uit twee soorten premiecontracten: ‘Het nieuwe contract’ of de ‘Wet verbeterde premieregeling’. ‘Het nieuwe contract’ is een contract met uitgebreide solidariteit tussen generaties: financiële mee- en tegenvallers worden gedeeld en er is sprake van een collectieve pot. De ‘verbeterde premieregeling’ is meer een individuele spaarpot, er worden dan minder risico’s met elkaar gedeeld. onderhoudnL 25 Ronald van Oostrom

traInIngen 02 21 De leermeester centraal met nieuwe trainingen WADDINXVEEN – Nieuwe instroom binnenhalen en houden is heel erg belangrijk voor onze branche. Leermeesters spelen daarin als begeleider en coach een cruciale rol. Daarom hebben we twee nieuwe trainingen voor hen ontwikkeld. Deze maken deel uit van een breed pakket aan trainingen, verdiepingstrainingen, workshops en korte bijeenkomsten bij de Schildersvakopleidingen. 26 onderhoudnL Wilbert Teunissen (l), ontwikkelaar en trainer bij OnderhoudNL

02 21 traInIngen D e leermeestertraining is ontwikkeld voor leermeesters die hun ‘skills’ willen bijspijkeren om het leermeesterschap goed te vervullen. “Zie het als een apk”, zegt ontwikkelaar en trainer Wilbert Teunissen. “De training is een mooie manier om helemaal bijgepraat te worden over de laatste ontwikkelingen rond het opleiden van jongeren.” Leermeester aan zet Teunissen is sinds kort werkzaam bij OnderhoudNL en kent de branche goed vanuit zijn loopbaan als ontwikkelaar en trainer, onder andere bij de kenniscentra Innovam, KOC en Savantis. “Leermeesters lopen soms tegen allerlei zaken aan die hen beperken in hun rol als begeleider en coach. Dat kunnen dingen zijn binnen het leerbedrijf zelf, maar ook ruis op de lijn met de Schildersvakopleiding, de school enzovoorts. Met deze training en alle andere activiteiten die op stapel staan, willen we leermeesters helpen om ‘aan zet’ te komen, dus meer de ruimte nemen (en krijgen) om hun taak goed uit te voeren.” rolmodel De trainingen, losse workshops en bijeenkomsten die nog volgen, zijn ontwikkeld vanuit het standpunt dat de leermeester een cruciale rol speelt in het succesvol opleiden van jongeren. “Je brengt als leermeester niet alleen kennis en ervaring over, maar ook vaktrots en enthousiasme”, aldus Teunissen. “Je moet van mensen houden en om kunnen gaan met de jongeren van deze tijd. Je bent aanspreekpunt en rolmodel: soms een vader, soms een broer.” uitgebreid repertoire Gaandeweg het opleidingstraject ontwikkelt een leermeester zich van ‘regelaar en manager’ tot ‘coach en adviseur’ die de leerling steeds meer loslaat. Teunissen is opgeleid als toneeldocent en vergelijkt de leermeester ook wel met een acteur: “je moet kunnen putten uit een uitgebreid repertoire van rollen die je aanneemt, waarbij je steeds adequaat inspeelt op de situatie. Daar gaan we tijdens de training mee oefenen.” Verdieping De tweedaagse leermeestertraining volgt het stageproces van een leerling: van werving en selectie, via introductie, begeleiding en beoordeling naar exit. In elke stap van dit proces leert de leermeester wat belangrijk is om het traject voor de leerling én hemzelf tot een succes te maken. In de verdiepende leerMASTER-training bouwt de leermeester verder aan zijn vaardigheden als begeleider zodat hij/zij zich nog zekerder gaat voelen in zijn/haar rol. “Aan de basis van deze leer-MASTER-training ligt een test om inzicht te krijgen in je eigen sterktes en zwaktes. Dat gebruiken we om beter naar de leerlingen te kunnen kijken en zelf de ‘zaag scherp te houden’.” meer weten? Wilt u meer weten over deze trainingen, workshops of korte bijeenkomsten voor leermeesters? Neem contact op met Wilbert Teunissen via 06-539 780 94 of stuur een e-mail aan w.teunissen@onderhoudnl.nl onderhoudnL 27

Vernieuwde Leidraad Resultaatgericht Samenwerken Leidraad Resultaatgericht Samenwerken Duurzaam samenwerken bij onderhouden en investeren in vastgoed Bestel het boek of download de pdf gratis: www.rgsnl.nl/publicaties

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
Home


You need flash player to view this online publication