10

ondernemIngsorganIsatIe 02 21 Op weg naar een ondernemingsorganisatie Wat vinden medewerkers belangrijk? WADDINXVEEN - OnderhoudNL is op weg om een vereniging te worden voor de ondernemer en álle medewerkers in het bedrijf: de ondernemingsorganisatie. Dat gebeurt in dialoog met de lidbedrijven en hun medewerkers. Na meerdere sessies met werkgevers richt de aandacht zich nu op die medewerkers: wat vinden zij belangrijk als het gaat om de relatie met hun werkgever en arbeidsvoorwaarden? OnderhoudNL organiseert daarvoor bijeenkomsten én zet een nieuwe online tool in. H et is de bedoeling om de medewerkers te bevragen op vier thema’s. Deze zijn namelijk als ‘rode draad’ uit de dialoogsessies met de ondernemers gekomen: 1. Het imago van de sector (de verbinding met de buitenwereld) 2. De verhouding tussen werkgever en medewerkers 3. Opleiding en Ontwikkeling 4. Arbeidsvoorwaarden 10 onderhoudnL Verplaats je naar 2025 Per thema zal aan de medewerkers gevraagd worden wat er bij hen leeft. Dat gebeurt aan de hand van een toekomstbeeld dat OnderhoudNL-voorzitter Henk den Boer schetst. “Verplaats je in 2025: de branche is dan de duurzame en innovatieve sector waaraan we nu bouwen. Werkgevers stellen hun medewerkers beter in staat om hun werk en privéleven te combineren. En medewerkers nemen de verantwoordelijkheid om zichzelf te blijven ontwikkelen.” Wat spreekt de medewerkers in dit toekomstbeeld aan? En welke aanvullingen hebben zij? Juryrapport beste werkgever Net als aan de werkgevers wordt ook aan medewerkers een juryrapport gevraagd van de bedrijfstak als beste werkgever van Nederland in 2025. Wat staat daar dan in? En wat moeten we doen om zo’n

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication