19

02 22 DUURZAME INZETBAARHEID Pilot Exoskeletten Exoskeletten kunnen helpen om de fysieke belasting tijdens bepaalde werkzaamheden te verlagen. Maar hoe werkt dat nu in de praktijk van het schilders- en onderhoudsbedrijf? Daar wordt onderzoek naar gedaan in samenwerking met OnderhoudNL. Er is veel animo onder de leden om deel te nemen aan de pilot. Het bedrijf ExoIQ voert dit onderzoek uit en heeft onder andere gekeken naar het werken met en zonder exoskelet bij het schilderen van muren en plafonds. De eerste resultaten zijn positief: het prototype blijkt te zorgen voor een betere werkhouding en minder fysieke belasting (vooral van de schouder). aan te bieden. Susag selecteert de medewerkers die op basis van hun leeftijd en frequentie van onderzoek, hiervoor in aanmerking komen. Herkennen laaggeletterdheid In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. De gevolgen daarvan zijn groot, ook voor werkgevers. Mensen die worstelen met taal zijn vaker ziek, hebben meer last van stress en zijn minder productief. Daarnaast kan de veiligheid op de werkvloer eronder leiden. Wat kunt u als werkgever doen? Om te beginnen is het belangrijk om de signalen te herkennen dat iemand moeite met lezen en schrijven heeft. OnderhoudNL wil daarvoor een digitale training en een veiligheidsprotocol ontwikkelen. Hierover zijn we in gesprek met de Stichting Lezen en Schrijven. Financieel advies In de cao is geregeld dat oudere medewerkers eerder kunnen stoppen met werken door gebruik te maken van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Medewerkers die van deze regeling gebruik maken, gaan er in inkomen op achteruit. Het is dan ook belangrijk om vooraf te weten hoe de financiële situatie eruit gaat zien, ook wat betreft het pensioen. Hiervoor worden financiële adviestrajecten aangeboden. Ook wordt bekeken of er begeleiding kan worden geboden aan medewerkers die financiële problemen hebben. Digitaal platform Duurzame inzetbaarheid is een veelomvattend begrip en kan allerlei activiteiten omvatten. Om grip te krijgen en te houden op de organisatie daarvan, is een digitale oplossing handig. OnderhoudNL en Susag inventariseren verschillende online platformen. * Stichting USAG staat voor Stichting Uitvoeringsregelingen Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Deze stichting helpt de werkgevers en medewerkers in onze branche onder andere op het gebied van duurzame inzetbaarheid. ONDERHOUDNL 19

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication