3

02 22 INHOUDSOPGAVE 4 Ondernemersdag 2022: familiebedrijf centraal De STEP is oud… 10 Augustus 2022: drie belangrijke veranderingen 12 Special ‘Onderscheidend vermogen’ 14 ERM-certificaat steeds vaker vereist 17 Nog meer hulpmiddelen voor duurzame inzetbaarheid 24 Wet Kwaliteitsborging: wat betekent deze voor uw bedrijf? COLOFON ONDERHOUDNL Redactieadres + advertenties: Coenecoop 5, 2741 PG WADDINXVEEN Postbus 30, 2740 AA WADDINXVEEN 0182-556135 of l.kortenbout@onderhoudnl.nl Oplage: Circa 2.100 stuks worden verzonden naar leden en relaties. Een los abonnement kost € 50,- per jaar. Vormgeving: Mzoem Reclamebureau, Oudewater Opmaak + Druk: Media Center Rotterdam, Rotterdam Redactie: Annemieke Bos, Okke Spruijt en Lydia Kortenbout Beeldmateriaal: Annet Delfgaauw * Michel Porro * iStock.com/OnderhoudNL * Eisma’s Schildersblad * Normafotografia/Norma van der Horst Mij is ooit geleerd om STEP-analyses te maken waarbij je de organisatiestrategie toetst aan Sociologische, Technologische, Economische én Politieke factoren. Je kunt het immers nog zo goed doen, maar als alles om je heen anders gaat dan verwacht dan valt je plan in duigen. Inmiddels – ik ben ook wat ouder – is STEP veranderd in STEPEC. Environment en Concurrentie zijn er bij gekomen. Gelukkig vertaalt dit zich bij OnderhoudNL in KOKA: Klimaat, Ontwikkeling, Ketensamenwerking en Arbeidsverhoudingen zijn onze focuspunten. En daar zijn we druk mee zoals tijdens de recente Ondernemersdag 2022 toegelicht. Zowel de STEPEC- als de SWOT-analyses bestaan al wat jaartjes maar helpen ons wel om voor onze leden en hun medewerkers de juiste koers te varen. De goede dingen te doen en dat dan vooral goed te doen. Wij bereiden ons nu al voor op de tweede helft van dit jaar. U moet dit ook doen! Denk aan Covid- complicaties die op zouden kunnen treden. Denk aan inflatiecorrecties, prijsverhogingen, brandstofkosten maar ook aan aanbestedingsplicht voor corporaties. In geen geval zou ik zeggen ‘gaat u maar rustig slapen’ terwijl ik u zeker geen slapeloze nachten wens. Toch moeten we alert zijn om zoals ik eerder aangaf voor onze mooie onderhoudssector te zorgen dat wij een grotere koek kunnen verdelen. Koekhappen gaat met een blinddoek om en is een spel. Die blinddoek zou ik voor deze gelegenheid maar aflaten, onze business is geen spel… Henk den Boer, voorzitter OnderhoudNL ONDERHOUDNL 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication