19

03 20 vacaTURe Om medewerkers langer vitaal en gezond te houden zijn cao-afspraken gemaakt over een collectieve ongevallenverzekering (mantelcontract), gezondheids- en bodychecks, loopbaangesprekken en adviesgesprekken. Ook blijven wij actief om deze te verbeteren en uit te breiden, zoals pilots ‘vitaliteitscoaching’. Om medewerkers in staat te stellen zich te blijven ontwikkelen is ook het LMS, een digitaal leerplatform ontwikkeld. De Stichting Uitvoeringsregelingen Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (Susag) voert deze regelingen uit en is verantwoordelijk voor het zo efficiënt mogelijk omgaan met de door werkgevers en werknemers betaalde premies. OnderhoudNL bestuurt Susag samen met vakbond LBV. Bestuurder Stichting Uitvoeringsregelingen SAG (Susag) algemene voorwaarden voor bestuurder: • De kandidaat c.q. het bedrijf is lid van Koninklijke OnderhoudNL; • De kandidaat onderschrijft de doelstellingen en statuten van de vereniging; • De kandidaat is overtuigd van het nut en de noodzaak van één belangenvereniging in de bedrijfstak en is actief in onze bedrijfstak als ondernemer, lid van een management team of HR-functionaris; • De kandidaat is bereid en in staat, om de gehele bedrijfstak te vertegenwoordigen; • De kandidaat heeft het vermogen om op bedrijfstakniveau te denken; • De kandidaat functioneert op HBO werk- en denkniveau; • De kandidaat is een teamspeler; • De kandidaat beschikt, gedurende minimaal 3 jaar, over de tijd om de functie te kunnen uitvoeren: - voorbereidingstijd: lezen van de stukken, voorbereiden besprekingen; - voor het bijwonen van bestuursvergaderingen en eventuele (ad hoc) commissies. Geschatte benodigde tijd gemiddeld drie tot vier dagdelen per maand. Hiervoor is een vacatievergoeding beschikbaar. algemene voorwaarden voor bestuurder: De kandidaat is in staat om: • trends en ontwikkelingen te volgen; • beleids- en bedrijfstakinformatie te analyseren; • bij te dragen aan de professionalisering van de beroepsgroep. • De kandidaat beschikt over goede communicatieve vaardigheden. • Tot slot is het belangrijk dat de kandidaat goed past binnen de huidige bemensing van het team namens OnderhoudNL in het bestuur van Stichting USAG. Meer informatie en reageren Kijk voor meer informatie en hoe te reageren op deze vacature op: www.OnderhoudNL.nl/vacatures ONDeRHOUDNL 19

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication