0

03 20 EEN LEVEN LANg ONtwikkELEN leden- en relatiemagazine van koninklijke vereniging OnderhoudNL ONdErhOUdNL iN bEwEgiNg rEsErVEEr ALVAst dE wiNtErschiLdEr spEciALE UitgAVE bEdrijfsOVErdrAcht

VOOrwOOrd 03 20 Stress-test C orona heeft ons allen nog steeds in de greep, zowel privé als zakelijk. Tegelijkertijd kan onderhoud door en gaat onderhoud ook door. Toch zien we aan de conjunctuurmeting onder de leden nu voor het eerst de lijn van omzetverlies voor sommigen boven de 10% uitkomen. Dat is helaas meer dan de eerdere prognose van 6,2%. En wat gaat het diepe najaar nog bieden? Laat staan 2021. Dit hebben we in het bestuur aangegrepen voor een ‘stress-test’ van het Beleidsplan 2020-2023. Gebaseerd op alle beschikbare economische feiten en de branche-ontwikkelingen brengen we in beeld welke impact de CPB-scenario’s ‘matig herstel’ en ‘tweede golf’ kunnen hebben op de plannen die wij hebben afgesproken. We ontkomen daar niet aan! Waar we ook niet aan ontkomen is een lobby bij Sociale Zaken voor compensatie van de verletkosten die aan coronatesten zijn verbonden. Met een wachttijd van één tot twee dagen op de test zelf en één tot twee dagen op de uitslag, zijn helaas vele niet-productieve uren voor u gemoeid. Wij vinden dat dit onder de reguliere steun van de overheid thuis hoort omdat het rechtstreeks aan de coronacrisis verbonden is. Wordt vervolgd. Al met al een periode waarin een behoorlijk appel wordt gedaan op het stressgestel van u als ondernemer. Het feit dat het onderhoud door gaat, zegt dat u geslaagd bent voor de ‘stress-test’, maar wat komt er morgen? Vooruitlopend hierop heeft het bestuur wel het besluit genomen uw werkvoorraad aan te wakkeren met een ruime campagne op de Winterschilder en 365+ onderhoud. Een goed najaar gewenst! Okke Spruijt, directeur 2 ONdErhOUdNL

03 20 INHOUDsOpgave 4 Van leerling tot professional: mbo-vakscholen 14 De reis is begonnen: op weg naar een ondernemingsorganisatie 20 Zomer? Vooruit met die Winterschilder! 24 Quickscan Klantfocus brengt heldere inzichten 28 Special Bedrijfsoverdracht met handige tips en adviezen 34 Een nieuw pensioenstelsel: wat verandert er? 40 OnderhoudNL-training Veilig asbest saneren COLOFON ONDERHOUDNL Redactieadres + advertenties: Coenecoop 5, 2741 PG WADDINXVEEN Postbus 30, 2740 AA WADDINXVEEN 0182-556135 of l.kortenbout@OnderhoudNL.nl Oplage: Circa 2.000 stuks worden verzonden naar leden en relaties. Een los abonnement kost € 50,- per jaar. Vormgeving: Mzoem Reclamebureau, Oudewater Opmaak + Druk: Twigt GrafiMedia, Moordrecht Redactie: Annemieke Bos, Okke Spruijt en Lydia Kortenbout Beeldmateriaal: Annet Delfgaauw * ©iStock.com/OnderhoudNL * Evert van de Worp * Bob Voermans ONDeRHOUDNL 3

ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN 03 20 4 ONDeRHOUDNL

03 20 ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN Van leerling tot professional – de vakscholen NIEUWEGEIN - Een opleiding met goede begeleiding, meerdere niveaus en een beroep met toekomst: dat vinden jongeren in de schilders- en onderhoudsbranche. Dagelijks zijn honderden mensen actief om de onderhoudsspecialisten van de toekomst op te leiden. In deze serie brengen we ze in beeld. In dit zesde deel staan de vakscholen centraal. N aast mensen op de werkvloer hebben de bedrijven in de schilders- en onderhoudsbranche ook medewerkers nodig op middenkaderniveau. Denk aan werkvoorbereiders, projectleiders, uitvoerders of adviseurs vastgoedonderhoud. En ook aan specialisten die het ambacht van restauratie en decoratie beheersen is behoefte. Voor mbo-opleidingen die jongeren voorbereiden op deze functies zijn de vakscholen in het leven geroepen. OnderhoudNL Opleidingen werkt samen met Nimeto, Cibap en SintLucas. Tweedejaars leerling Stan van Staa (20) is tweedejaars leerling van de opleiding Vastgoedadviseur en projectmanagement bij Nimeto. “Hiervoor deed ik de grafische opleiding, maar dat bleek toch niet echt iets voor mij. Op advies van mijn ouders ben ik bij Nimeto rond gaan kijken. Deze opleiding is concreet en richt zich op onderhoud, beheer en transformatie van vastgoed. Ik leer over bouwkunde, begrotingen maken voor onderhoudswerk, ondernemen, adviseren enzovoorts.” ONDeRHOUDNL 5

ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN 03 20 studentgericht leren “Vanaf dit jaar werken we volgens een nieuwe methode die me heel goed bevalt. Het heet ‘studentgericht leren’. In groepen met leerlingen van verschillende niveaus doen we praktijkgerichte projecten. Ik heb veel contact met de docenten en met mijn coach, zij helpen me echt goed om mijn doelen te bereiken. Zo krijg ik ondersteuning bij het plannen en behalen van deadlines.” excellent vastgoedonderhoud Marcel van der Borden, teamleider en curriculum coördinator Nimeto: “Op onze vakschool zijn we bezig met het vernieuwen van de opleidingen zodat ze goed aansluiten bij het bedrijfs leven en bij het hbo. Vier jaar geleden zijn we in samenwerking met OnderhoudNL en enkele vastgoed onderhoudsbedrijven gestart met het project ‘Excellent Vastgoedonderhoud’. We hebben 6 ONDeRHOUDNL de niveau 4-opleiding onder de loep gelegd met het doel deze meer af te stemmen op de eisen die de markt vandaag stelt.” expertiseniveaus “Op basis van uitgebreide gesprekken met de bedrijven en marktonderzoek, hebben we een basis gemaakt voor een nieuw curriculum voor de opleiding”, zo legt Van der Borden uit. “De student kan zich op zes verschillende niveaus ontwikkelen, de zogenaamde expertiseniveaus. Van Ontdekker en Beginner uiteindelijk naar Professional en Expert.” peergroepen “In zogeheten ‘peergroepen’ met studenten van verschillende niveaus wordt samen aan projecten gewerkt. Daarin leren ze enorm veel van elkaar.

03 20 ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN Marcel van der Borden, Nimeto: ‘Onderwijs wordt dynamischer en flexibeler’ Het onderscheid in leerjaren vervaagt daarmee. Ik vind deze ontwikkelingen geweldig”, zegt Marcel enthousiast. “Het onderwijs wordt veel dynamischer en flexibeler. Voor elke opleiding maken we nu jaarlijks een plan op basis van beleidsinformatie van onder andere OnderhoudNL en SBB waarin we afstemmen op actuele ontwikkelingen in techniek, wet- en regelgeving enzovoorts. Dat vertalen we naar concrete inhoud voor de opleidingen.” Uitdagen en groeien “Elke student willen we op zijn of haar niveau uitdagen en laten groeien. OnderhoudNL en Nimeto hebben subsidie gekregen om een flexibel leertraject voor her-, om- en bijscholers te ontwikkelen voor de opleiding Schilder. Als ieder zich grenzeloos ontplooit, hebben we samen alle vaardigheden in huis om uitdagingen in de maatschappij aan te kunnen. Om verschillen te overbruggen en de wereld mooier te maken.” Marcel van der Borden (l) en Stan van Staa ONDeRHOUDNL 7

eeN LeveN LaNg ONTWIKKeLeN 03 20 een leven lang ontwikkelen, zo doe je dat… ‘Iedereen moet mee kunnen doen’ DEVENTER - 47 jaar stonden de broers Johan en Cornelis Elskamp met de verfkwast in de hand bij Wolters Vastgoedonderhoud en Schildersbedrijf in Deventer. Ze leerden alle facetten van het schildersvak beheersen en droegen hun vakkennis met liefde over op de volgende generatie. De eeneiige tweeling blikt bij hun pensioen met voldoening terug op een mooie loopbaan. Een loopbaan waarin de vakmannen zich steeds bleven ontwikkelen. 8 ONDeRHOUDNL

V.l.n.r.: Cornelis Elskamp, Johan Elskamp, Gert-Jan Wolters en Hans Wolters 03 20 eeN LeveN LaNg ONTWIKKeLeN ONDeRHOUDNL 9

eeN LeveN LaNg ONTWIKKeLeN 03 20 Cornelis en Johan Elskamp: ‘Werk gezond en veilig, zorg voor je lichaam’ Z estien jaar waren ze, toen hun vader hen meenam naar Wolters senior, de opa van de huidige directeuren Hans en Gert-Jan. Het toen nog kleine schildersbedrijf had één schilder nodig, maar vader Elskamp was resoluut: het was allebei of geen van de jongens. De rest is geschiedenis. Na 47 jaar dienstverband gaan de heren met pensioen. De mannummers 06 en 07 zijn weer beschikbaar. gouden handen De tweeling werd opgeleid van aspirant tot gezel en groeide in de loop der jaren uit tot allround schilders. Met gouden handen, zo bleek al snel. “Het schilderen zit in de familie”, stelt Cornelis. Hun vakmanschap bracht hen op bijzondere projecten, van particulier schilderwerk in het hogere segment tot monumentale objecten zoals Paleis het Loo. een leven lang ontwikkelen Een leven lang ontwikkelen is nodig om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. In de snel veranderende hedendaagse maatschappij is dat meer dan ooit noodzakelijk. Ontwikkeling is dan ook een van de vier beleidsthema’s waarop OnderhoudNL zich de komende jaren richt. Een voorbeeld is het nieuwe e-learning platform voor allerlei korte trainingen en een eigen ‘ontwikkelingspaspoort’. Zo maakt OnderhoudNL een leven lang ontwikkelen voor iedere werknemer mogelijk. Wilt u hier meer over weten? Kijk op de website: OnderhoudNL.nl > Koers > Ontwikkeling Ruimte voor ontwikkeling Alle facetten van het schildersvak leerden ze tot in de puntjes beheersen. Hun werkgever maakte dat graag mogelijk. En dus volgden ze allerlei trainingen zoals houtrot reparatie, vergulden, marmer imitatie en veiligheid/VCA. “We hebben ook cursussen gedaan om jonge leerlingen goed te begeleiden”, zegt Cornelis. “En zodra er nieuwe producten of technieken op de markt kwamen, dan probeerden we die uit, daarin is Wolters heel vooruitstrevend.” 10 ONDeRHOUDNL

03 20 eeN LeveN LaNg ONTWIKKeLeN vernieuwingen Drie generaties aan de leiding van het bedrijf maakten de heren mee. En allerlei veranderingen en vernieuwingen, zoals de intro ductie van watergedragen verf. “Dat was allemaal niet zo moeilijk”, vindt Werk veilig Johan. “Lastiger was de toenemende digitalisering. Werken met de computer gaat bij ons wel eens mis. Gelukkig mochten wij onze uren op papier blijven bijhouden.” Behoefte om bij en ander bedrijf te gaan werken had de tweeling nooit. Een laatste advies aan jonge collega’s: “Werk gezond en veilig, zorg voor je lichaam.” ONDeRHOUDNL 11 Cornelis (l) en Johan Elskamp

eeN LeveN LaNg ONTWIKKeLeN 03 20 Individuele opleidingstrajecten E en leven lang ontwikkelen, hoe maakt een werkgever als Wolters dat mogelijk? Dat begint al aan de basis, zo blijkt in een gesprek met HR-manager Angela Timmer: “Alle schilders die hier instromen, volgen of hebben de schildersopleiding gevolgd. Dankzij nauwe samenwerking met de Schildersvakopleiding Zutphen, Hengelo en met instituten zoals Nimeto en Cibap, kunnen we leerling-schilders aan ons bedrijf binden. Vanaf dag één gaan ze in de praktijk aan de slag. Bij Wolters hechten we veel waarde aan ‘training on the job’ waarbij je leert van meer ervaren collega’s en vakgenoten met een bepaald specialisme. Op deze basis bouwen we voort met individuele ontwikkel - trajecten. In gesprekken bekijken we waar de behoefte ligt. Voor de een is dat een training werken met de hoogwerker, de ander heeft de bruikbare handvatten voor toepassing in ons bedrijf.” Het bedrijf maakt ook actief gebruik van het nieuwe e-learning platform van OnderhoudNL. “Dat biedt nu mooi de mogelijkheid om online trainingen te volgen.” Angela Timmer ambitie om door te groeien naar een leidinggevende rol. Dat faciliteren we graag, Het motto bij Wolters is dan ook: ‘iedereen moet mee kunnen doen’.” praktijk en theorie Wolters maakt regelmatig gebruik van het trainingsaanbod van OnderhoudNL. “Een aantal medewerkers heeft onlangs de leer meestertraining gevolgd. Dat bleek een goede mix tussen praktijk en theorie. Het biedt Kennis delen Binnenkort organiseert Wolters voor al haar medewerkers Kennissessies onder de vlag van de Wolters Academie. “Veel kennis zit in de hoofden van onze mede werkers. Een deel van die kennis komt wel bij collega’s terecht, maar we willen dat meer organiseren zodat we het kunnen vasthouden. Zeker nu Wolters behoorlijk is gegroeid. Een flink aantal medewerkers werkt hier al langere tijd. We willen voorkomen dat waardevolle kennis verloren gaat wanneer zij uit dienst treden.” 12 ONDeRHOUDNL

Juiste kierafdichting essentieel bij renovatie en onderhoud In 2030 moeten bestaande woningen 25-30% minder energie verbruiken. Nu is het moment om bij onderhoudswerkzaamheden goed naar de raam- en deurafdichtingen te kijken. Met eenvoudige oplossingen creëer je namelijk een tochtvrije en comfortabele leefomgeving en wordt aanzienlijk op de energie bespaard. Ellen profi elen biedt een nieuwe generatie tochtprofi elen die bijdragen aan een groter afdichtingsbereik en een betere luchtdichting. Ideaal voor renovatie. ARP+ • Geanodiseerd houderprofi el, ideaal voor buitentoepassing • Extra sluitende en isolerende afdichting • Kierdichting tot 10mm AIB 3N XL • Groot afdichtingsbereik tot 13mm • Soepele siliconenafdichting voor lage sluitweerstand • Ook in een zelfklevende variant verkrijgbaar, ideaal voor montage aan de scharnierzijde van voordeuren ASP Naast tochtwering zijn ook geluid- en rookwering actuele onderwerpen bij renovatiewerken van o.a. kantoren, woonruimten en hotels. Het Ellen ASP profi el biedt voor al deze zaken uitkomst! • 3-in-1-oplossing: tocht-, geluid- en rookwering • Ideaal voor toepassing bij bestaande deuren • Eenvoudig te monteren en af te stellen profi el • Voorzien van fraaie geanodiseerde afdekkap Neem voor meer informatie contact met ons op: 050 - 502 11 99 ellen@elton.nl / www.elton.nl

KOeRs 03 20 14 ONDeRHOUDNL

03 20 KOeRs Op weg naar een ondernemingsorgansiatie De reis is begonnen! WADDINXVEEN - OnderhoudNL transformeert van ondernemersorganisatie naar ondernemingsorganisatie. Met andere woorden: naar een vereniging voor de ondernemer en álle medewerkers in het bedrijf. Zo’n transformatie maak je niet van de ene op de andere dag. Dat vraagt om uitgebreid nadenken, brainstormen en input ophalen bij werkgevers én werknemers. Henk den Boer en Joachim van Olst van het OnderhoudNL-bestuur vertellen er meer over. ONDeRHOUDNL 15

KOeRs 03 20 Het idee Het is al vaker gezegd en geschreven: de bedrijven in de onderhoudssector moeten voor bereid zijn op de toekomst. Denk aan de energietransitie, de verduurzaming van vastgoed, het behalen van de klimaatdoel stellingen. Het beleidsprogramma van OnderhoudNL is helemaal gericht op die uitdagingen van de toekomst. En dan hebben we het niet over de verre toekomst, maar over 2025! Joachim: “We willen als werkgevers én werknemers goed voorbereid zijn op de toekomst. Onze sector heeft echt een rol in het verduur zamen van Nederland. Dat maakt ons aantrekkelijk voor nieuwe instroom. Die aantrekkingskracht moeten we verder ontwikkelen. Daarnaast is het voor elke onderneming noodzaak om wendbaar te blijven en goed te kunnen inspelen op veranderingen om ons heen. Dat moeten we samen doen. De insteek is dan ook dat we niet óver de ondernemers en hun werknemers praten, maar mét hen.” Henk: “Waar we naartoe willen is dat we niet meer denken in termen van ‘wij’ als werkgevers en ‘zij’ als werknemers. Dat idee is niet houdbaar richting 2025. Arbeids verhoudingen veranderen, daar kunnen we zeker van zijn. Hoe ze er precies uit gaan zien, dat is nog onbekend. En daar gaan we ook niet op wachten. We ondernemen nu actie en gaan in gesprek met elkaar. We zoeken naar nieuwe verhoudingen om een solide sector neer te zetten in 2025.” De reis – station ‘werkgevers’ De reis is begonnen. OnderhoudNL trekt het land in en legt het oor te luisteren bij werkgevers. Begin oktober heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Met een dwarsdoorsnede van de leden worden vragen besproken zoals ‘Hoe zien jullie de wereld in 2025?’ 16 ONDeRHOUDNL Joachim van Olst Joachim: “Tijdens de sessie doen we ook een opdracht: stel je voor dat we in 2025 worden uitgeroepen tot beste sector, wat staat er dan in het juryrapport? En waar moeten we dan aan werken?” Henk: “We willen elkaar als ondernemers aan het denken zetten. 2025 is dichterbij dan je denkt. Tegelijkertijd begrijpen we dat zo’n idee moet ‘landen’ en dat er ook bedenkingen of twijfels zijn. Daarom is

03 20 KOeRs om met meer leden te praten. Alle input uit de werkgeverssessies gebruikt OnderhoudNL voor verdere brainstormacties om te bereiken dat we met werkgevers op één lijn zitten. Het proces heeft tijd nodig. Dit is een superbelangrijke dialoog.” De reis – station ‘werknemers’ Na de dialoog met werkgevers zal ook het net worden opgehaald bij de werknemers. Henk den Boer het juist zo belangrijk om met elkaar visies en ervaringen uit te wisselen. Jacco Vonhof, de voorzitter van MKB Nederland met een directe link naar politiek Den Haag, is uitgenodigd om te vertellen hoe hij een dergelijke transitie heeft ervaren in zijn branche (de schoonmaakbranche – red.). Zo kunnen we van allerlei waardevolle ervaringen leren.” Joachim: “Na de eerste sessie gaan we weer het land in Joachim: “We luisteren naar wat de jongere generatie wil als het gaat om werk-privébalans, gezondheid en duurzame inzetbaarheid, een leven lang ontwikkelen, pensioen enzovoorts.” Henk: “Centraal staat de vraag hoe we een bedrijfstak kunnen zijn waarvan medewerkers zeggen: ‘daar wordt goed voor mij gezorgd, daar wil ik werken’. Dat betalen we uiteindelijk met z’n allen, maar hoe gaan we dat doelmatig doen? Eerst moeten we het met elkaar eens zijn over wat we willen en waarom we dat willen.” Joachim: “Dat is al best een complexe vraag, merk ik. Er zijn werknemers die zich niet gekend voelen. Des te interessanter om te weten wat de glaszetter in Gelderland wil, en hoe de schilder in Den Helder erover denkt. Het idee is om de stem van zoveel mogelijk, maar liefst alle werknemers te laten spreken, jong én oud. Duurzame inzetbaarheid bijvoorbeeld, is niet alleen voor veertigers actueel, het begint juist al aan de start van ieders carrière.” De eindbestemming Waar de reis precies eindigt, zal nog moeten blijken. In ieder geval is de eindbestemming: een toekomstbestendige sector waarin gezond, veilig, betaalbaar en schaalbaar werken centraal staat. En waarin ‘wij’ en ‘zij’ heeft plaatsgemaakt voor ‘ons’. ONDeRHOUDNL 17

KOeRs 03 20 Henk den boer: ‘We hebben elkaar keihard nodig voor een houdbare toekomst’ Henk: “We zijn met een reis begonnen en die is het belangrijkst. Er is geen uitgestippeld plan. Dat lijkt misschien doelloos, maar dat is het allerminst. Dat we moeten veranderen is onvermijdelijk. We weten alleen niet exact welke kant op. Daarvoor gaan we dus in gesprek met iedereen die eerlijk en transparant wil communiceren over andere arbeidsverhoudingen. Wat ons betreft ook met de vak bonden.” Joachim: “Bij de bonden zit veel kennis en vakmanschap. We hebben hen gevraagd om mee te denken en daar is positief op gereageerd. Ook de bonden worstelen met 2025 en staan open voor rechtvaardige en toekomst bestendige ontwikkelingen.” Henk: “Zonder onze mensen zijn onze bedrijven slechts een website. Maar zonder de ondernemers en investeerders zijn we stuurloze schepen. We hebben elkaar keihard nodig voor een houdbare toekomst.” Henk den Boer is als bestuursvoorzitter betrokken bij het transitietraject. Joachim van Olst is lid van het OnderhoudNL bestuur, met arbeidsvoorwaarden in zijn portefeuille. Hij is zowel voorzitter van de commissie Arbeidsvoorwaarden, als van de stuurgroep die deze reis richting ondernemingsorganisatie begeleidt. Henk den Boer Joachim van Olst 18 ONDeRHOUDNL

03 20 vacaTURe Om medewerkers langer vitaal en gezond te houden zijn cao-afspraken gemaakt over een collectieve ongevallenverzekering (mantelcontract), gezondheids- en bodychecks, loopbaangesprekken en adviesgesprekken. Ook blijven wij actief om deze te verbeteren en uit te breiden, zoals pilots ‘vitaliteitscoaching’. Om medewerkers in staat te stellen zich te blijven ontwikkelen is ook het LMS, een digitaal leerplatform ontwikkeld. De Stichting Uitvoeringsregelingen Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (Susag) voert deze regelingen uit en is verantwoordelijk voor het zo efficiënt mogelijk omgaan met de door werkgevers en werknemers betaalde premies. OnderhoudNL bestuurt Susag samen met vakbond LBV. Bestuurder Stichting Uitvoeringsregelingen SAG (Susag) algemene voorwaarden voor bestuurder: • De kandidaat c.q. het bedrijf is lid van Koninklijke OnderhoudNL; • De kandidaat onderschrijft de doelstellingen en statuten van de vereniging; • De kandidaat is overtuigd van het nut en de noodzaak van één belangenvereniging in de bedrijfstak en is actief in onze bedrijfstak als ondernemer, lid van een management team of HR-functionaris; • De kandidaat is bereid en in staat, om de gehele bedrijfstak te vertegenwoordigen; • De kandidaat heeft het vermogen om op bedrijfstakniveau te denken; • De kandidaat functioneert op HBO werk- en denkniveau; • De kandidaat is een teamspeler; • De kandidaat beschikt, gedurende minimaal 3 jaar, over de tijd om de functie te kunnen uitvoeren: - voorbereidingstijd: lezen van de stukken, voorbereiden besprekingen; - voor het bijwonen van bestuursvergaderingen en eventuele (ad hoc) commissies. Geschatte benodigde tijd gemiddeld drie tot vier dagdelen per maand. Hiervoor is een vacatievergoeding beschikbaar. algemene voorwaarden voor bestuurder: De kandidaat is in staat om: • trends en ontwikkelingen te volgen; • beleids- en bedrijfstakinformatie te analyseren; • bij te dragen aan de professionalisering van de beroepsgroep. • De kandidaat beschikt over goede communicatieve vaardigheden. • Tot slot is het belangrijk dat de kandidaat goed past binnen de huidige bemensing van het team namens OnderhoudNL in het bestuur van Stichting USAG. Meer informatie en reageren Kijk voor meer informatie en hoe te reageren op deze vacature op: www.OnderhoudNL.nl/vacatures ONDeRHOUDNL 19

WINTeRscHILDeRcaMpagNe 03 20 20 ONDeRHOUDNL

03 20 WINTeRscHILDeRcaMpagNe ‘Reserveer alvast de Winterschilder’ WADDINXVEEN - ‘Zomer? Vooruit met die Winterschilder!’ Met deze slogan maakte OnderhoudNL de afgelopen maanden reclame voor de Winterschilder. Op radio en tv en social media werd de consument die dit jaar nog zijn huis wil laten schilderen erop attent gemaakt om alvast de Winterschilder te reserveren. OnderhoudNL-leden konden aanhaken door het campagnemateriaal in te zetten. Bennie Krijthe: ‘Eén persconferentie kan de boel weer op z’n kop zetten’ ONDeRHOUDNL 21

WINTeRscHILDeRcaMpagNe 03 20 V eel onderhoudsbedrijven lijken de coronacrisis goed door te komen en hadden tijdens het voorjaar en de zomer een goed gevulde orderportefeuille. Onzekerheid is er echter over de werkvoorraad voor dit najaar en de winter. Daarom is OnderhoudNL deze zomer, op verzoek van de leden, met de Winterschildercampagne begonnen. Inhaken De lopende campagne ‘Klaar voor de toekomst’ is voor dit doel aangepast en werd gevoerd op radio, tv, reclame-ledmasten langs de snelweg en via social media. OnderhoudNL-leden kunnen inhaken op de campagne door de promotiematerialen te downloaden en in te zetten als advertentie, poster en online op Instagram en Facebook en dergelijke. Guido Deckers (Unideck) is een van de leden die daar gebruik van maakte. “Goed dat OnderhoudNL dit doet, daarmee brengen we bij particulieren onder de aandacht dat buitenschilderwerk het hele jaar door kan. En ook dat mensen er goed aan doen om alvast een schilder te benaderen voor het najaar. Via OnderhoudNL krijgt zo’n boodschap meer aandacht dan wanneer je dat als ondernemer zelf moet doen. Ik ben nog niet zolang lid, dus ben er blij mee.” 22 ONDeRHOUDNL

03 20 WINTeRscHILDeRcaMpagNe vooruit met die Winterschilder De Winterschilder® kan sinds het begin van deze zomer ook via OnderhoudNL.nl/winterschilder gereserveerd worden. Deze pagina is speciaal in het leven geroepen om consumenten te informeren over de voordelen van de Winterschilder® en hen in contact te brengen met leden van OnderhoudNL. En met succes! De website is 84% vaker bezocht ten opzichte van vorig jaar en via de zoekfunctie op de website is er maar liefst 37% vaker naar een lidbedrijf gezocht. Dit najaar voert OnderhoudNL opnieuw campagne voor de Winterschilder®, inclusief een gloednieuw logo. Het doel is om de werkvoorraad van onderhoudsbedrijven te vergroten. Deels in een brede, landelijke campagne richting particulieren, vve’s, corporaties en zakelijke opdrachtgevers. En deels met promotiemateriaal dat bedrijven zelf in kunnen zetten op bijvoorbeeld de eigen website en social media. Kijk op www.OnderhoudNL.nl/campagnes/winterschilder. planning Ernst Bennink (Ernst Bennink Schilderwerk) deelde de campagne ook via social media. Hij is positief over de boodschap aan particulieren om niet te lang te wachten, maar alvast te reserveren bij een schildersbedrijf. “De coronacrisis heeft invloed op mijn planning. Voor de korte termijn heb ik nog wel voldoende werk, zowel binnen als buiten. Enige zorg heb ik wel over de langere termijn. Stel dat particulieren vanwege de economische situatie het werk gaan uitstellen of zelf doen? Of – nog vervelender – een beunhaas inschakelen? Dat gaat allemaal door mijn hoofd en ik twijfel bijvoorbeeld of ik nog een uitzendkracht zal aannemen.” persconferentie “Een goede zaak, deze campagne”, vertelt Bennie Krijthe (Schildersbedrijf Krijthe). “Het is slim om mensen vroegtijdig te informeren, dan kunnen we het werk beter inplannen. Tot nu toe had ik het te druk om dit soort promotie te doen, dat schiet er dan bij in.” Krijthe merkt dat de zaken anders dan anders gaan. “Een aantal zakelijke projecten werd ‘on hold’ gezet, maar komt nu toch los. Voor de winter heb ik wat orders genoteerd. Men lijkt af te wachten hoe de coronacrisis zich ontwikkelt. Eén persconferentie kan de boel weer op z’n kop zetten. Gelukkig hebben we tot nu toe goed door kunnen werken. Dat komt ook door het goede weer, anders had ik veel werk niet kunnen doen.” ONDeRHOUDNL 23

BeDRIJFssTRaTegIe 03 20 QuickScan Klantfocus brengt heldere inzichten OISTERWIJK - Vorig jaar introduceerde OnderhoudNL, bij wijze van pilot, de QuickScan Klantfocus. Met dit instrument kunnen ondernemers hun strategie en klantbenadering onder de loep nemen. Ruim dertig schildersbedrijven namen er aan deel. Hoe kijken ze daarop terug en wat heeft het hen opgeleverd? 24 ONDeRHOUDNL Foto: Bob Voermans

03 20 BeDRIJFssTRaTegIe ONDeRHOUDNL 25

BeDRIJFssTRaTegIe 03 20 B ob Voermans van EcoPro uit Oisterwijk is duurzame schilder. Samen met één vaste medewerker werkt hij hoofdzakelijk voor Helderheid particulieren en voor een aantal zakelijke opdrachtgevers, zoals een hotel. Bob wilde met de QuickScan graag inzicht krijgen in een mogelijke volgende stap voor zijn onderneming. “Ik heb bewust gekozen om me te profileren als duurzame schilder die bijdraagt aan een gezond binnenklimaat. Ik merk dat de markt zich meer en meer bewust is van het belang daarvan en ook dat leveranciers daarvoor goede oplossingen hebben. Die twee werelden zou ik graag meer bij elkaar brengen, zodat ik met mijn werk meer impact kan creëren.” Na zijn aanmelding volgde een gesprek met adviseur Michiel van Eeten van Insector, partner van OnderhoudNL. Tijdens dat gesprek kwamen zijn visie en missie uitgebreid aan bod. “Het was fijn om eens met iemand van buiten te sparren. Michiel was oprecht geïnteresseerd en door de vragen die hij stelde, kreeg ik meer helderheid. Zo vroeg hij bijvoorbeeld welke keuzes ik maakte: wat doe ik wel, wat niet, voor welke klanten?, enzovoorts. Niet allemaal nieuw voor mij, maar wel goed om weer eens bij stil te staan.” Quickscan Klantfocus Tijdens een persoonlijk gesprek bij u op kantoor met onze adviseur, zoekt u aan de hand van een aantal vragen naar verdieping. Daarbij worden ook de strategie van uw bedrijf en de diverse klanten waar uw bedrijf zich op richt, doorgenomen. Op basis van dit gesprek stelt de adviseur een maat werkadviesrapport op. In dit advies rapport staat naast een algemene beschouwing over de strategie, ook beschreven welke concepten passen bij de specifieke klantgroep waar uw bedrijf zich op richt. Zo krijgt u extra handvatten die ondersteunen bij het vinden van de juiste klantfocus. 26 ONDeRHOUDNL

03 20 BeDRIJFssTRaTegIe Bob Voermans: ‘Het was fijn om eens met iemand van buiten te sparren’ proof of concept Bob bezocht een aantal collega’s met een vergelijkbare visie. Van Michiel ontving hij een adviesrapport waarmee hij concreet aan de slag kan. Een van de adviezen is om te gaan werken aan een ‘proof of concept’, een document waarmee Bob richting zijn opdrachtgevers duidelijk kan maken wat de voordelen zijn van zijn werkwijze. “Mensen denken vaak dat de natuurlijke producten waarmee ik veelal werk een minder mooi resultaat opleveren. En ook dat het houtwerk vaker onderhoud nodig heeft. Dat moet ik zien te weerleggen.” gezond binnenklimaat Een ander advies gaat Bob ook zeker verder uitwerken. “Door het gesprek met Michiel werd me duidelijk dat ik me nog meer op hotels en op zorginstellingen kan richten. Voor deze opdrachtgevers is een gezond binnenklimaat extra belangrijk. Dat vond ik wel een eye-opener.” Werk aan de winkel dus, voor Bob Voermans. Maar voorlopig heeft hij nog opdrachten genoeg. “Ik zit tot zeker december vol. Verder kan ik niet vooruitkijken, ook vanwege de coronacrisis. Mogelijk heeft deze periode trouwens wel invloed op de bewustwording bij opdrachtgevers als het gaat om een gezond binnenklimaat. Ecologische verf kan daaraan bijdragen, dus het kan positief uitwerken.” Ook deelnemen? Sector Schilders biedt haar leden nu de kans om hun bedrijfs strategie kosteloos onder de loep te leggen met de QuickScan Klantfocus. Maak gebruik van deze unieke kans en meld u aan via www.OnderhoudNL.nl/quickscan-klantfocus. ONDeRHOUDNL 27

BeDRIJFsOveRDRacHT 03 20 Special Bedrijfsoverdracht Bedrijfsopvolging is voor veel ondernemers – ook in de schilders- en onderhoudsbranche – de komende jaren een belangrijk thema. In deze uitgave van OnderhoudNL Magazine leest u de ervaringen van enkele collega’s. Zij onderschrijven een van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle overdracht: tijdig beginnen met de voorbereidingen. Denkt u erover om uw bedrijf over te dragen aan een familielid, medewerker of een andere partij? Of overweegt u een ander bedrijf over te nemen? OnderhoudNL helpt u daar graag bij. OnderhoudNL sector Schilders heeft de Special Bedrijfsoverdracht ontwikkeld, die u bij dit magazine aantreft. Daarin zijn de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij gezet. 28 ONDeRHOUDNL

03 20 BeDRIJFsOveRDRacHT ONDeRHOUDNL 29

BeDRIJFsOveRDRacHT 03 20 Vader en zoon Leertouwer: ‘Netjes het bedrijf voortzetten, dat staat voorop’ DELFT - Juriën Leertouwer is de vierde generatie in Leertouwer Schilders in Delft, dat al sinds 1897 bestaat. Vijf jaar geleden nam hij het roer over van zijn vader Sam, die nog in het bedrijf actief is. Ze hebben de taken duidelijk verdeeld. “We hebben een goede balans gevonden, daardoor kan het bedrijf verder groeien.” L eertouwer senior had niet gedacht dat hij zijn bedrijf zou overdragen aan zijn zoon. “We hebben er nooit over gesproken. Juriën deed opleidingen in de marketing en economie. Ik was dan ook verrast toen hij hier solliciteerde, maar ik zag dat hij het in zich had om het bedrijf op termijn te gaan leiden.” De afgelopen jaren is het bedrijf doorontwikkeld tot een organisatie met ongeveer veertig vaklieden en een middenkader om hen te ondersteunen. Juriën Leertouwer 30 ONDeRHOUDNL specialist Vader en zoon namen ruim de tijd om de overname voor te bereiden. Ze bespraken met elkaar welke toekomst zij voor het bedrijf zien en hoe ze de taken wilden verdelen. “Zelf ben ik meer van de vaktechniek”, zegt Sam. “Tegelijkertijd is de commerciële kant van het vak en de positionering net zo belangrijk. Daarom richt Juriën zich vooral op de commerciële taken, het dagelijks management en de communicatie.” “We zijn van huis uit een schildersbedrijf van zeer betrokken vakpuristen”, aldus Juriën. “We willen ons blijven profileren als specialist in het betere schilderwerk, voornamelijk voor zorginstellingen, onderwijsinstellingen en beheerders.”

03 20 BeDRIJFsOveRDRacHT verantwoordelijk Juriën nam het bedrijf in 2015 officieel over, midden in de economische crisis, inclusief alle lopende arbeidsovereenkomsten. “Onze accountant wierp allerlei problemen op” stelt Sam, “maar voor ons is continuïteit belangrijk. Netjes het bedrijf voortzetten staat voorop. We voelen ons verantwoordelijk voor de mensen die we in dienst hebben.” “Die zijn jarenlang loyaal geweest aan ons familiebedrijf en die inzet moet worden beloond”, vult Juriën aan. “Onze medewerkers staan centraal, ze voelen zich hier veilig en geborgen.” valkuil De accountant adviseerde bij de waardebepaling en het maken van allerlei afspraken. De allerbelangrijkste afspraak hoefde niet op papier te worden gezet: zakelijke geschillen neem je niet mee naar huis. “Dat is volgens mij de grootste valkuil binnen familiebedrijven”, vindt Sam, “dat heb ik wel geleerd uit het verleden en gezien bij andere bedrijven. Als het zakelijk niet botert, ettert dat door in de hele familie.” Sam Leertouwer pensioen Sam wordt binnenkort 67. Hij blijft nog enige tijd de kwaliteit van het vakmanschap binnen Leertouwer Schilders bewaken. “Ik vind het nog veel te leuk en wil graag mijn kennis overdragen op de volgende generatie. Zodra ik het gevoel krijg dat ik niet meer nodig ben, stop ik.” adviezen van sam en Juriën Leertouwer: 1. Weet waar je kracht ligt. Scheid op basis daarvan de taken en ga elkaar niet voor de voeten lopen. 2. Bekijk als opvolger wat de merkwaarden van het bedrijf zijn en of deze bij je passen. 3. Bedenk als overdrager dat je moet accepteren dat de opvolger een eigen koers vaart. 4. Stap er als overdrager niet in één keer uit maar zorg voor een overgangsfase waarin medewerkers en opdrachtgevers aan de nieuwe leiding kunnen wennen. 5. Neem zakelijke geschillen niet mee de familie in. ONDeRHOUDNL 31

BeDRIJFsOveRDRacHT 03 20 Vader en zoon Noom: ‘Een overdracht hoeft niet ingewikkeld te zijn’ SINT MAARTENSDIJK - Jan Noom is de vijfde generatie in Schildersbedrijf Noom, dat in 1902 werd opgericht in Scherpenisse. Samen met zijn vader Johan zet hij koers naar een bloeiende toekomst voor het groeiende bedrijf. Geleidelijk aan zal hij de leiding overnemen. “Het is een natuurlijk proces”, zegt vader Johan. “Jan groeit op een rustige, natuurlijke manier in de zaak.” V an een dorpsschilder groeide Schildersbedrijf Noom uit tot het allround schilders- en onderhoudsbedrijf dat het nu is, met veertig medewerkers. Vanuit drie vestigingen is het actief in Zeeland en WestBrabant. Dat Jan het pad van de voorgaande generaties zou volgen, was niet vanzelfsprekend. “Ik heb hem nooit in deze richting ‘geduwd’”, aldus Johan, “ik vind het wel erg fijn dat hij ervoor heeft gekozen. Het bedrijf is beter geworden sinds Jan erin werkt.” Op de ladder Jan volgde de schildersopleidingen en deed praktijkervaring op. “Alle 32 ONDeRHOUDNL generaties Noom hebben zelf op de ladder gestaan”, zegt Johan. “Het schilderen zit gewoon in ons bloed.” In Rotterdam volgde Jan de kader- en ondernemersopleiding, waarna hij als calculator op kantoor begon. Een paar jaar later werd hij ook verantwoordelijk voor de projectleiding en planning. Johan Noom Jan Noom aandelen Zes jaar geleden droeg Johan de eerste aandelen over aan zijn zoon. “We hebben ieder een eigen accountant en die communiceren met elkaar”, legt Johan uit. “Voor het geleidelijk overdragen van de aandelen hebben we vooraf een formule afgesproken. Dat werkt goed. Alles is transparant en we

03 20 BeDRIJFsOveRDRacHT communiceren er open over. Deze aanpak is voor ons persoonlijk prettig en voor het bedrijf.” Heisessie Samen trokken ze zich terug voor een ‘heisessie’ met een coach. Daar bespraken ze hun visies op de toekomst van het bedrijf en hun wensen. “Het is heel verhelderend om af en toe eens uit je vertrouwde omgeving te stappen en samen te kijken naar de toekomst”, aldus Johan. “We zitten behoorlijk op één lijn. Allebei hebben we de continuïteit van het bedrijf als belangrijkste drijfveer. Daarnaast hebben we een verantwoordelijkheid naar onze veertig medewerkers, ook hen willen we continuïteit bieden.” persoonlijkheidstest Ze deden beiden een persoonlijkheidstest om inzicht te krijgen in hun sterke en zwakke punten. “Daardoor kunnen we elkaar nog beter aanvullen”, stelt Jan. “Zo richt ik mij op de planning en organisatie. Daar krijg ik energie van. Mijn vader doet de commerciële zaken, zoals het binnen halen van nieuwe opdrachten en de marketing. Hij heeft daar oog voor.” verbonden blijven Voorlopig gaan vader en zoon Noom op deze voet verder. “We zijn voortdurend in ontwikkeling, dat geeft energie”, vult Johan aan. “En bovendien ben ik pas 52. Als ik er mee stop, dan zal ik Jan zeker de ruimte geven. Maar een familiebedrijf zit in je hart, je blijft altijd verbonden.” adviezen van Johan en Jan Noom: 1. Wees niet bang om experts in te schakelen. 2. Neem de tijd voor een geleidelijke overdracht. Iedereen kan dan op een natuurlijke manier naar de nieuwe situatie groeien en je kunt alles goed regelen. 3. Zorg dat de interne organisatie goed ‘staat’. ONDeRHOUDNL 33

peNsIOeNDIaLOOg 03 20 34 ONDeRHOUDNL

03 20 peNsIOeNDIaLOOg Een nieuw pensioenstelsel: wat verandert er? ONDeRHOUDNL 35

peNsIOeNDIaLOOg 03 20 LEIDSCHENDAM - Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben een nieuw pensioenakkoord bereikt. Dit betekent dat de invoering van het nieuwe pensioenstelsel in gang kan worden gezet. Wat gaat er veranderen? Amy Oerlemans, directeur van Kloet Onderhoud, legt haar vragen voor aan Mieke van Veldhuizen. Zij is voorzitter namens de werknemers in het bestuur van BPF Schilders. Amy: “Wat zijn de belangrijkste veranderingen?” Mieke: “Een van de veranderingen is dat de AOW-leeftijd minder snel meestijgt met de ontwikkeling van de levensverwachting van mensen. Op het moment dat die omhoog gaat, stijgt de AOW-leeftijd met een bepaald percentage mee. Dat is ook voor ons pensioenfonds belangrijk, voor het maken van de berekeningen. Doordat de AOW-leeftijd minder snel meestijgt met de levensverwachting, zou dat kunnen betekenen dat mensen iets minder lang hoeven door te werken. Een andere belangrijke verandering is dat sociale partners moeten gaan kiezen uit twee soorten premiecontracten: ‘Het nieuwe contract’ of de ‘Wet verbeterde premieregeling’. Ze moeten daarvoor bekijken wat hun ambitie is voor de deelnemers. Welk pensioen moet worden behaald? Als je weet waar je ongeveer uit wilt komen, kun je daar een premie aan koppelen.” Amy Oerlemans 36 ONDeRHOUDNL Amy: “Welk type premiecontract gaat onze sector hanteren?” Mieke: “Dat is nog niet bepaald. Sociale partners zullen goed samen optrekken met het BPF Schilders om te achterhalen hoe de keuze zal doorwerken, zodat ze weten waar ze voor kiezen. ‘Het nieuwe contract’ is een contract met uitgebreide solidariteit tussen generaties: financiële mee- en tegenvallers worden gedeeld. De ‘verbeterde premieregeling’ is meer een individuele spaarpot, je deelt dan minder risico’s met elkaar. Uiterlijk halverwege 2023 moet de keuze worden bepaald. Uitvoerders hebben dan nog twee jaar de tijd om alles te kunnen inregelen, denk aan het inrichten van de IT-systemen bijvoorbeeld.” Amy: “Waarom is er eigenlijk een nieuw stelsel nodig?” Mieke: “Een reden is het feit dat het huidige pensioenstelsel eigenlijk niet meer past bij de manier van werken en leven tegenwoordig. De arbeidsmarkt is veranderd, er zijn heel veel mensen werkzaam in flexibele werkvormen: als zzp’er, uitzendkracht, payroller. Mensen werken ook niet meer hun leven lang in dezelfde bedrijfstak. Daarnaast moeten we als pensioenfonds voldoen aan allerlei regels waardoor we al jaren niet of nauwelijks meer onze pensioenen hebben kunnen aanpassen aan de gestegen prijzen (indexeren). Dat willen we graag zodat het pensioen

03 20 peNsIOeNDIaLOOg zijn waarde behoudt. En dat terwijl we nog nooit zoveel vermogen hebben gehad. Berekeningen van het CPB laten zien dat het nieuwe stelsel mogelijkheden biedt om veel sneller te kunnen indexeren. Daar zit een maar aan: de kans op verlagen wordt ook groter. Eigenlijk gaan we meer meebewegen met hoe de economie zich ontwikkelt.” Amy: “Wordt het duurder? Gaat de premie omhoog?” Mieke: “Dat hoeft niet. Het hangt af van de ambitie die je als sociale partners afspreekt voor het op te bouwen pensioen. Bijvoorbeeld 70 of 80% van het gemiddelde loon. Overigens zal in het huidige pensioencontract de premie volgend jaar niet meer voldoende kostendekkend zijn. Die zou dan omhoog moeten of de deelnemers gaan minder opbouwen. Dat heeft dus al consequenties in het huidige pensioencontract.” Amy: “Wanneer gaan we er iets van merken?” Mieke: “Zeer waarschijnlijk vanaf 1 januari 2026. Daarvoor willen we natuurlijk de sociale partners en alle deelnemers in de bedrijfstak mee gaan nemen in de veranderingen die eraan komen en wat dat voor ze betekent. Daarbij denken we ook aan de zelfstandigen die verplicht deelnemen aan BPF Schilders. Hoe meer er duidelijk wordt, hoe meer we daarover zullen communiceren via onze website, nieuwsbrieven en tijdens voorlichtingsbijeenkomsten.” Amy: “Bij Kloet Onderhoud werken mensen die al vanaf hun vijftiende in het vak zitten. Die hebben op hun zestigste dan 45 dienstjaren volgemaakt. Ze vragen mij waarom ze zo lang moeten doorwerken. Zowel fysiek als ook mentaal wordt dat moeilijk. Hoe kan ik hen als werkgever een sociale oplossing bieden?” Mieke: “Ik begrijp die vraag heel goed. We merken dat dit enorm leeft onder de deelnemers. Hier wordt al jaren door sociale partners over gediscussieerd. Een van de afspraken in het pensioenakkoord is het instellen van een onderzoek naar de mogelijkheden voor mensen om na 45 dienstjaren uit te kunnen treden. Ik vind dat een belangrijk punt. Een deel van de ouderen die al langer in de sector werken, heeft pensioen opgebouwd in de overgangsregelingen. Het is de moeite waard om met de pensioenplanner op de website van BPF Schilders uit te rekenen of het mogelijk is om eerder uit te treden. Daar kun je ook nog hulp bij krijgen van onze adviseurs. Men is zich vaak niet bewust dat er toch wel een mogelijkheid is. We organiseren bovendien deelnemersbijeenkomsten en kunnen voorlichtingsbijeenkomsten voor werknemers op het bedrijf verzorgen.” Mieke van Veldhuizen ONDeRHOUDNL 37

WaT DOe JIJ NOU? 03 20 HSEQ-manager ‘Ik blijf me ontwikkelen’ Wie: Ilja Bangma (47) Waar: Van der Ende Steel Protectors Group Wat doe je in deze functie? “Als Health, Safety, Environment en Quality-manager geef ik leiding aan de afdeling met veiligheidskundigen en een kwaliteitsfunctionaris. Ik houd me bezig met de bedrijfscertificeringen en het beleid rondom veiligheid, gezondheid, milieu en duurzaamheid. Daarnaast ondersteun ik de uitvoerders met het voorbereiden van werkplannen en veiligheidsplannen, vooral voor projecten van ProRail, Rijkswaterstaat en gemeenten. Ook adviseer ik bij vragen over asbest, chroom-6, lood en dergelijke en hoe wij daar binnen de geldende wet- en regelgeving verantwoord mee omgaan. Het boeiende is dat we bij Van der Ende te maken hebben met een enorme diversiteit aan werksituaties en veiligheidsvraagstukken; we werken aan grote opslagtanks, op (spoor)bruggen, aan waterkeringen en soms zelfs onder water. Het conserveren van de Oosterscheldekering is een mooi voorbeeld.” Hoe word je HSEQ-manager? “Ik heb de opleiding Hogere Veiligheidskunde gedaan. Dat is een heel brede opleiding. Daarmee ben ik zeven jaar geleden begonnen als HSEQ-coördinator bij Van der Ende. Gaandeweg heb ik specifieke trainingen gevolgd, bijvoorbeeld om kwaliteitsmanagementsystemen op te zetten en bij te houden en om audits te doen. Sinds anderhalf jaar ben ik HSEQ-manager en geef ik leiding aan het team. 38 ONDeRHOUDNL

03 20 WaT DOe JIJ NOU? Vorig jaar volgde ik een masterclass bij Nyenrode Business Universiteit, gericht op duurzaam ondernemen. Zo blijf ik me ontwikkelen.” Welke competenties heb je hiervoor nodig? “Je moet stevige vakinhoudelijke kennis hebben en die kunnen toepassen in verschillende situaties: als adviseur van directie en management, bij instructie aan medewerkers op de werkvloer en in gesprekken met inspecteurs, bevoegd gezag, milieudeskundigen enzovoorts. Dat vraagt om inlevingsvermogen en kunnen schakelen naar verschillende niveaus.” Welke doorgroeimogelijkheden zijn er? “Qua functieniveau kan ik niet doorgroeien, vak inhoudelijk zijn er wel mogelijkheden. Zo zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en innovaties in techniek. Denk aan het verminderen van de fysieke belasting voor medewerkers door inzet van straal- en spuitmachines, het terugdringen van de CO2 -footprint van het bedrijf, meer circulair werken enzovoorts. Daar kunnen we onze bedrijfsprocessen nog beter op inrichten en ons nog meer in gaan onderscheiden. Ik breng dat dan ook in bij de Klankbordgroep Arbo&Milieu van OnderhoudNL waar ik aan deelneem.” ONDeRHOUDNL 39

TRaININgeN 03 20 Veilig asbesthoudende vensterbanken saneren WADDINXVEEN - Er is een werkmethodiek ontwikkeld voor het saneren van asbesthoudende vensterbanken onder risicoklasse 1. Ook werknemers van onderhoudsbedrijven kunnen de vensterbanken dan saneren. Voorwaarde is wel dat zij aantoonbaar deskundig zijn. Dat kan met het certificaat van de nieuwe training die OnderhoudNL aanbiedt. 40 ONDeRHOUDNL

03 20 TRaININgeN D e branchevereniging van woningcorporaties, Aedes, heeft het mogelijk gemaakt dat op basis van vele proef saneringen (met blootstellingsmetingen) een landelijke afschaling is bereikt. Hierdoor is nu (landelijk) geregeld dat onderhoudsbedrijven zelf deze saneringswerkzaamheden mogen uitvoeren als in de vensterbanken maximaal 15% chrysotiel aanwezig is. Er hoeft dan geen gecertificeerd saneringsbedrijf meer aan te pas te komen. “Dat scheelt tijd én kosten”, zegt asbestdeskundige Marc Prins, die de rapportage met de werkmethodiek opstelde. Hij ontwikkelde ook de training die vanaf dit najaar via OnderhoudNL wordt aangeboden. “In veel galerijflats van woningcorporaties kom je geschroefde of geplakte vensterbanken tegen die asbest bevatten. Die complexen worden nu volop gerenoveerd, dus onderhoudsmedewerkers kunnen dagelijks met deze vensterbanken te maken krijgen.” Inhoud In de training leren de deelnemers over de eigenschappen en toepassingen van asbest en over de gezondheidsrisico’s. Ook de wetgeving rondom asbest komt aan de orde. Prins: “Na deze informatie leg ik uit wat ze bij het saneren van asbesthoudende vensterbanken kunnen tegenkomen en hoe ze volgens de werkmethodiek moeten saneren. Van voorbereiding tot en met het afvoeren van het afval. We sluiten af met een praktijkoefening.” Behoefte De asbestregelgeving schrijft voor dat de medewerkers die asbest gaan saneren ‘relevante voorlichting en training’ moeten hebben gekregen. Deze eis is daarom ook expliciet in de werkmethodiek opgenomen. Prins: “Na deze training hebben de medewerkers voldoende bagage om veilig vensterbanken te kunnen saneren. Gelukkig leeft het in de sector, diverse leden hebben al aangegeven uit te kijken naar deze training.” saneren asbesthoudende beglazingskit Vorig jaar publiceerde Aedes een protocol met een werkmethodiek voor het saneren van asbesthoudende beglazingskit. Dat is opgesteld samen met OnderhoudNL en de Vakgroep Glas van Bouwend Nederland. De bijbehorende training, die sinds november 2019 in samenwerking met Kenniscentrum Glas wordt aangeboden, is inmiddels zo’n dertig keer verzorgd voor groepen van circa tien deelONDeRHOUDNL 41

TRaININgeN 03 20 nemers. Docent Rick Bregman vindt dat iedere glaszetter die werkt met oude beglazingskitten deze training moet volgen. “Je leert wat asbest is, hoe je asbesthoudende beglazingskit herkent en hoe je het volgens het protocol kunt verwijderen. Het is een praktisch ingestoken training, we lopen stap voor stap door het protocol heen. Ik geef uitleg over de voorzorgsmaatregelen die ze moeten nemen en de juiste werkwijze. We oefenen met een asbeststofzuiger en bespreken praktijksituaties. We sluiten af met een examen en wie dat behaalt, ontvangt het persoonscertificaat. Daarmee is men volgens de wet aantoonbaar deskundig om deze werkzaamheden uit te voeren.” asbestverdacht materiaal Naast vensterbanken en beglazingskit kan asbest ook in andere materialen voorkomen, zoals in plaatmateriaal. Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers geen gezond42 ONDeRHOUDNL

03 20 TRaININgeN Marc Prins: ‘Voldoende bagage om veilig te kunnen saneren’ heidsrisico’s lopen wanneer zij in aanraking komen met asbest? Daarvoor biedt OnderhoudNL de training ‘Asbestverdacht materiaal herkennen’. De deelnemers leren in één dag alles over asbest om het werk verantwoord uit te kunnen voeren. gezondheid “Zowel binnen als buiten kunnen medewerkers asbest tegenkomen”, stelt docent Wouter Mast. Hij verzorgde de training al meerdere malen en gaf korte kennissessies over dit onderwerp voor de Studieclub Schilders van OnderhoudNL. “Die werden goed bezocht. Ik merk dat er behoefte is aan informatie: medewerkers stuiten tijdens het werk op materiaal waarvan ze denken dat het asbest is, maar weten dan niet goed hoe te handelen.” Meer aandacht voor asbest is volgens Mast dan ook zeker van belang. “Het gaat om de gezondheid van mensen. De werkgever is volgens de arbowet verantwoordelijk voor de gezondheid van zijn medewerkers, maar denk ook aan bewoners en gebruikers. Die kunnen ook risico’s lopen wanneer vezels achterblijven na onkundig verwijderen of onderhouden van asbesthoudend materiaal. Er staan hoge boetes op overtreding van wet- en regelgeving die bedrijven moeten naleven. Als je daarmee te maken krijgt, is dat slechte reclame voor je onderneming.” Meer weten? Wilt u meer weten over de asbesttrainingen? Kijk voor de beschrijving op www.OnderhoudNL.nl/trainingen en meld u aan. U kunt ook contact opnemen met Gerrie van der Breggen via 0182 556126 of trainingen@onderhoudnl.nl Subsidie van Mijn Carrière Deze veiligheidstrainingen komen in aanmerking voor subsidie van Stichting Mijn Carrière. Kijk voor meer informatie op het werkgeversportaal van www.startmijncarriere.nl onder ‘Scholingsactiviteiten veiligheid’. ONDeRHOUDNL 43

ONDeRHOUDNL gaRaNTIe 03 20 44 ONDeRHOUDNL

03 20 ONDeRHOUDNL gaRaNTIe Komt u het bestuur versterken? WADDINXVEEN - Het bestuur van OnderhoudNL Garantie is op zoek naar versterking. Twee leden – Pieter Franx en Onno Loonstra – treden namelijk af. Daarnaast wil het bestuur graag uitbreiden om zo een breed mogelijk draagvlak te hebben voor de nieuwe koers die het wil inslaan. “W e werken er al langer aan om OnderhoudNL Garantie meer in de particuliere en zakelijke markt te positioneren”, vertelt voorzitter Gerrit-Jan van den Berg. “Om nog beter klaar te zijn voor de toekomst slaan we een nieuwe koers in waarbij we nog sterker inzetten op OnderhoudNL Garantie als keurmerk. De OnderhoudNL Garantie-bedrijven krijgen meer mogelijkheden om hun prestaties voor het voetlicht te brengen. Het moet meer zijn dan een verkooplabel.” Brede vertegenwoordiging Binnenkort komt de vacature voor de bestuursfunctie online voor de leden. Van den Berg hoopt dat er niet alleen vanuit de sector Schilders, maar ook uit de andere sectoren reacties zullen komen. “Met een bredere vertegenwoordiging vanuit OnderhoudNL kunnen we ons breder profileren bij particuliere en zakelijke opdrachtgevers. We denken dan aan kandidaten vanuit de sectoren Glas, Vastgoed, en ook vanuit de sector Totaal en Restauratie. Het liefst komen we in contact met ondernemers met gevoel voor marketing.” Wilt u meer weten over de bestuursfuncties bij OnderhoudNL Garantie? Kijk dan op www.OnderhoudNL.nl/vacatures ONDeRHOUDNL 45

veRZeKeRINgsDIeNsT 03 20 Cijfers en trends UTRECHT – Cijfers en trends geven vaak snel en eenvoudig inzicht in de ontwikkelingen in een branche of sector. De OnderhoudNL Verzekeringsdienst zet een aantal cijfers en trends voor u op een rijtje en geeft u daarbij vrijblijvend verzekeringstechnische adviezen. 961 Dat is het aantal bestelbussen dat in de eerste 7 maanden van dit jaar is gestolen. Een stijging van 26% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. En dat terwijl de diefstal van het aantal personenauto’s afneemt. Van die 961 zijn er maar 332 teruggevonden. Eigenlijk is deze toename van diefstallen wel verklaarbaar. Er is namelijk sprake van een ‘en-en’-situatie: de bestelbussen worden steeds duurder (€ 60.000 of meer begint gewoon te worden) én de bestelbussen worden zelden af-fabriek beveiligd. Diefstalbeveiliging En op dat laatste willen wij u attenderen. Het is namelijk steeds gebruikelijker dat de verzekeraar voor een bestelbus een vorm van diefstalbeveiliging eist. Vaak in de vorm van een track-and-tracesysteem. En daar zit het risico: het ene systeem is het andere niet. Want let op: een track-and-trace voor de kilometerregistratie voor 46 ONDeRHOUDNL de belastingdienst, is nog geen ‘na-diefstal terugvindsysteem’ met een peilzender. 5.000, 13.500 of 23.000 Dit zijn aantallen zonnepanelen die op één dak zijn geplaatst. In het eerste geval van het IJsstadion Thialf in Heerenveen en in de andere gevallen de nieuwste distributiecentra van Jumbo en Coolblue. Dit zullen vast geen aantallen zijn waar u aan denkt. Maar toch. Bent u van plan meer dan 100 zonnepanelen op uw bedrijfspand te laten installeren? Neem dan in ieder geval van tevoren contact op met uw tussenpersoon of verzekeraar. polis aanpassen Zonnepanelen verhogen de (herbouw)waarde van uw pand. Daarom moet ook het verzekerde bedrag op de polis worden aangepast. Daarnaast stellen verzekeraars steeds vaker eisen aan de zonnepaneleninstallatie. Zo moet de installatie bij of na oplevering worden gekeurd. Eventueel geconstateerde gebreken moeten dan binnen een bepaalde termijn (meestal 3 maanden) worden hersteld. Ook moet door een erkend constructeur een berekening worden gemaakt om te bekijken of het dak de extra belasting kan dragen. Hebt u vragen over deze of andere verzekeringsonderwerpen? Of wilt u een offerte ontvangen? Neem dan contact op met de OnderhoudNL Verzekeringsdienst op 030 - 254 91 92 of via advies@wuthrich.nl.

03 20 ONdErhOUdNL pArtNErs Doe uw voordeel met OnderhoudNL Partners ASC Group Aluminium Scaffolding Company www.ascgroup.nl Admicom Bouwsoftware www.admicom.nl ASC Group www.ascgroup.nl Bartels Datastore www.bartelsdatastore.nl Boels Rental www.boels.nl bpo-axsys www.bpo-axsys.nl CBBS Salarisadministratie www.cbbs.nl Centric www.centric.eu Faber www.faberpersoneel.nl OLDE HARTMAN ADVIES B.V. Festool www.festool.nl Gilde Software www.gildesoftware.nl Insector www.insector.nl Olde Hartman Advies www.bouwbedrijvenbeurs.nl Omnius juristen www.omniusjuristen.nl Verzekeringsdienst www.wuthrich.nl Opstap www.opstapnaarwerk.nl Randstad Bouw www.randstadbouw.nl Remplooi Repair Care www.remplooi.nl www.repair-care.nl Softstar www.softstar.nl Stiho www.stiho.nl Verweij Wiltec Houttechniek www.verweij-ht.nl www.wiltec.nl ONdErhOUdNL 43

Noteer in uw agenda: 17 november 2020 OnderhoudNL Ondernemersdag en ALV digitaal! Als gevolg van de coronamaatregelen zijn wij genoodzaakt de Ondernemersdag en ALV dit jaar op een andere manier te organiseren, passend bij de tijdelijke wet op de ALV. Met onder andere een speciaal Ondernemersjournaal! www.OnderhoudNL.nl/ondernemersdag2020 U bent van harte uitgenodigd om ons die dag digitaal te volgen. Nadere informatie volgt.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
Home


You need flash player to view this online publication