37

03 20 peNsIOeNDIaLOOg zijn waarde behoudt. En dat terwijl we nog nooit zoveel vermogen hebben gehad. Berekeningen van het CPB laten zien dat het nieuwe stelsel mogelijkheden biedt om veel sneller te kunnen indexeren. Daar zit een maar aan: de kans op verlagen wordt ook groter. Eigenlijk gaan we meer meebewegen met hoe de economie zich ontwikkelt.” Amy: “Wordt het duurder? Gaat de premie omhoog?” Mieke: “Dat hoeft niet. Het hangt af van de ambitie die je als sociale partners afspreekt voor het op te bouwen pensioen. Bijvoorbeeld 70 of 80% van het gemiddelde loon. Overigens zal in het huidige pensioencontract de premie volgend jaar niet meer voldoende kostendekkend zijn. Die zou dan omhoog moeten of de deelnemers gaan minder opbouwen. Dat heeft dus al consequenties in het huidige pensioencontract.” Amy: “Wanneer gaan we er iets van merken?” Mieke: “Zeer waarschijnlijk vanaf 1 januari 2026. Daarvoor willen we natuurlijk de sociale partners en alle deelnemers in de bedrijfstak mee gaan nemen in de veranderingen die eraan komen en wat dat voor ze betekent. Daarbij denken we ook aan de zelfstandigen die verplicht deelnemen aan BPF Schilders. Hoe meer er duidelijk wordt, hoe meer we daarover zullen communiceren via onze website, nieuwsbrieven en tijdens voorlichtingsbijeenkomsten.” Amy: “Bij Kloet Onderhoud werken mensen die al vanaf hun vijftiende in het vak zitten. Die hebben op hun zestigste dan 45 dienstjaren volgemaakt. Ze vragen mij waarom ze zo lang moeten doorwerken. Zowel fysiek als ook mentaal wordt dat moeilijk. Hoe kan ik hen als werkgever een sociale oplossing bieden?” Mieke: “Ik begrijp die vraag heel goed. We merken dat dit enorm leeft onder de deelnemers. Hier wordt al jaren door sociale partners over gediscussieerd. Een van de afspraken in het pensioenakkoord is het instellen van een onderzoek naar de mogelijkheden voor mensen om na 45 dienstjaren uit te kunnen treden. Ik vind dat een belangrijk punt. Een deel van de ouderen die al langer in de sector werken, heeft pensioen opgebouwd in de overgangsregelingen. Het is de moeite waard om met de pensioenplanner op de website van BPF Schilders uit te rekenen of het mogelijk is om eerder uit te treden. Daar kun je ook nog hulp bij krijgen van onze adviseurs. Men is zich vaak niet bewust dat er toch wel een mogelijkheid is. We organiseren bovendien deelnemersbijeenkomsten en kunnen voorlichtingsbijeenkomsten voor werknemers op het bedrijf verzorgen.” Mieke van Veldhuizen ONDeRHOUDNL 37

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication