2

VOOrwOOrd 03 20 Stress-test C orona heeft ons allen nog steeds in de greep, zowel privé als zakelijk. Tegelijkertijd kan onderhoud door en gaat onderhoud ook door. Toch zien we aan de conjunctuurmeting onder de leden nu voor het eerst de lijn van omzetverlies voor sommigen boven de 10% uitkomen. Dat is helaas meer dan de eerdere prognose van 6,2%. En wat gaat het diepe najaar nog bieden? Laat staan 2021. Dit hebben we in het bestuur aangegrepen voor een ‘stress-test’ van het Beleidsplan 2020-2023. Gebaseerd op alle beschikbare economische feiten en de branche-ontwikkelingen brengen we in beeld welke impact de CPB-scenario’s ‘matig herstel’ en ‘tweede golf’ kunnen hebben op de plannen die wij hebben afgesproken. We ontkomen daar niet aan! Waar we ook niet aan ontkomen is een lobby bij Sociale Zaken voor compensatie van de verletkosten die aan coronatesten zijn verbonden. Met een wachttijd van één tot twee dagen op de test zelf en één tot twee dagen op de uitslag, zijn helaas vele niet-productieve uren voor u gemoeid. Wij vinden dat dit onder de reguliere steun van de overheid thuis hoort omdat het rechtstreeks aan de coronacrisis verbonden is. Wordt vervolgd. Al met al een periode waarin een behoorlijk appel wordt gedaan op het stressgestel van u als ondernemer. Het feit dat het onderhoud door gaat, zegt dat u geslaagd bent voor de ‘stress-test’, maar wat komt er morgen? Vooruitlopend hierop heeft het bestuur wel het besluit genomen uw werkvoorraad aan te wakkeren met een ruime campagne op de Winterschilder en 365+ onderhoud. Een goed najaar gewenst! Okke Spruijt, directeur 2 ONdErhOUdNL

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication