36

peNsIOeNDIaLOOg 03 20 LEIDSCHENDAM - Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben een nieuw pensioenakkoord bereikt. Dit betekent dat de invoering van het nieuwe pensioenstelsel in gang kan worden gezet. Wat gaat er veranderen? Amy Oerlemans, directeur van Kloet Onderhoud, legt haar vragen voor aan Mieke van Veldhuizen. Zij is voorzitter namens de werknemers in het bestuur van BPF Schilders. Amy: “Wat zijn de belangrijkste veranderingen?” Mieke: “Een van de veranderingen is dat de AOW-leeftijd minder snel meestijgt met de ontwikkeling van de levensverwachting van mensen. Op het moment dat die omhoog gaat, stijgt de AOW-leeftijd met een bepaald percentage mee. Dat is ook voor ons pensioenfonds belangrijk, voor het maken van de berekeningen. Doordat de AOW-leeftijd minder snel meestijgt met de levensverwachting, zou dat kunnen betekenen dat mensen iets minder lang hoeven door te werken. Een andere belangrijke verandering is dat sociale partners moeten gaan kiezen uit twee soorten premiecontracten: ‘Het nieuwe contract’ of de ‘Wet verbeterde premieregeling’. Ze moeten daarvoor bekijken wat hun ambitie is voor de deelnemers. Welk pensioen moet worden behaald? Als je weet waar je ongeveer uit wilt komen, kun je daar een premie aan koppelen.” Amy Oerlemans 36 ONDeRHOUDNL Amy: “Welk type premiecontract gaat onze sector hanteren?” Mieke: “Dat is nog niet bepaald. Sociale partners zullen goed samen optrekken met het BPF Schilders om te achterhalen hoe de keuze zal doorwerken, zodat ze weten waar ze voor kiezen. ‘Het nieuwe contract’ is een contract met uitgebreide solidariteit tussen generaties: financiële mee- en tegenvallers worden gedeeld. De ‘verbeterde premieregeling’ is meer een individuele spaarpot, je deelt dan minder risico’s met elkaar. Uiterlijk halverwege 2023 moet de keuze worden bepaald. Uitvoerders hebben dan nog twee jaar de tijd om alles te kunnen inregelen, denk aan het inrichten van de IT-systemen bijvoorbeeld.” Amy: “Waarom is er eigenlijk een nieuw stelsel nodig?” Mieke: “Een reden is het feit dat het huidige pensioenstelsel eigenlijk niet meer past bij de manier van werken en leven tegenwoordig. De arbeidsmarkt is veranderd, er zijn heel veel mensen werkzaam in flexibele werkvormen: als zzp’er, uitzendkracht, payroller. Mensen werken ook niet meer hun leven lang in dezelfde bedrijfstak. Daarnaast moeten we als pensioenfonds voldoen aan allerlei regels waardoor we al jaren niet of nauwelijks meer onze pensioenen hebben kunnen aanpassen aan de gestegen prijzen (indexeren). Dat willen we graag zodat het pensioen

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication