41

03 20 TRaININgeN D e branchevereniging van woningcorporaties, Aedes, heeft het mogelijk gemaakt dat op basis van vele proef saneringen (met blootstellingsmetingen) een landelijke afschaling is bereikt. Hierdoor is nu (landelijk) geregeld dat onderhoudsbedrijven zelf deze saneringswerkzaamheden mogen uitvoeren als in de vensterbanken maximaal 15% chrysotiel aanwezig is. Er hoeft dan geen gecertificeerd saneringsbedrijf meer aan te pas te komen. “Dat scheelt tijd én kosten”, zegt asbestdeskundige Marc Prins, die de rapportage met de werkmethodiek opstelde. Hij ontwikkelde ook de training die vanaf dit najaar via OnderhoudNL wordt aangeboden. “In veel galerijflats van woningcorporaties kom je geschroefde of geplakte vensterbanken tegen die asbest bevatten. Die complexen worden nu volop gerenoveerd, dus onderhoudsmedewerkers kunnen dagelijks met deze vensterbanken te maken krijgen.” Inhoud In de training leren de deelnemers over de eigenschappen en toepassingen van asbest en over de gezondheidsrisico’s. Ook de wetgeving rondom asbest komt aan de orde. Prins: “Na deze informatie leg ik uit wat ze bij het saneren van asbesthoudende vensterbanken kunnen tegenkomen en hoe ze volgens de werkmethodiek moeten saneren. Van voorbereiding tot en met het afvoeren van het afval. We sluiten af met een praktijkoefening.” Behoefte De asbestregelgeving schrijft voor dat de medewerkers die asbest gaan saneren ‘relevante voorlichting en training’ moeten hebben gekregen. Deze eis is daarom ook expliciet in de werkmethodiek opgenomen. Prins: “Na deze training hebben de medewerkers voldoende bagage om veilig vensterbanken te kunnen saneren. Gelukkig leeft het in de sector, diverse leden hebben al aangegeven uit te kijken naar deze training.” saneren asbesthoudende beglazingskit Vorig jaar publiceerde Aedes een protocol met een werkmethodiek voor het saneren van asbesthoudende beglazingskit. Dat is opgesteld samen met OnderhoudNL en de Vakgroep Glas van Bouwend Nederland. De bijbehorende training, die sinds november 2019 in samenwerking met Kenniscentrum Glas wordt aangeboden, is inmiddels zo’n dertig keer verzorgd voor groepen van circa tien deelONDeRHOUDNL 41

42 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication