43

03 20 TRaININgeN Marc Prins: ‘Voldoende bagage om veilig te kunnen saneren’ heidsrisico’s lopen wanneer zij in aanraking komen met asbest? Daarvoor biedt OnderhoudNL de training ‘Asbestverdacht materiaal herkennen’. De deelnemers leren in één dag alles over asbest om het werk verantwoord uit te kunnen voeren. gezondheid “Zowel binnen als buiten kunnen medewerkers asbest tegenkomen”, stelt docent Wouter Mast. Hij verzorgde de training al meerdere malen en gaf korte kennissessies over dit onderwerp voor de Studieclub Schilders van OnderhoudNL. “Die werden goed bezocht. Ik merk dat er behoefte is aan informatie: medewerkers stuiten tijdens het werk op materiaal waarvan ze denken dat het asbest is, maar weten dan niet goed hoe te handelen.” Meer aandacht voor asbest is volgens Mast dan ook zeker van belang. “Het gaat om de gezondheid van mensen. De werkgever is volgens de arbowet verantwoordelijk voor de gezondheid van zijn medewerkers, maar denk ook aan bewoners en gebruikers. Die kunnen ook risico’s lopen wanneer vezels achterblijven na onkundig verwijderen of onderhouden van asbesthoudend materiaal. Er staan hoge boetes op overtreding van wet- en regelgeving die bedrijven moeten naleven. Als je daarmee te maken krijgt, is dat slechte reclame voor je onderneming.” Meer weten? Wilt u meer weten over de asbesttrainingen? Kijk voor de beschrijving op www.OnderhoudNL.nl/trainingen en meld u aan. U kunt ook contact opnemen met Gerrie van der Breggen via 0182 556126 of trainingen@onderhoudnl.nl Subsidie van Mijn Carrière Deze veiligheidstrainingen komen in aanmerking voor subsidie van Stichting Mijn Carrière. Kijk voor meer informatie op het werkgeversportaal van www.startmijncarriere.nl onder ‘Scholingsactiviteiten veiligheid’. ONDeRHOUDNL 43

44 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication