24

PEnsiOEndiaLOOg 03 21 Ellert: “De pensioenregeling die we met elkaar hebben afgesproken in onze bedrijfstak, brengt verantwoordelijkheden met zich mee. We willen iedereen natuurlijk een goed pensioen bieden, nu en in de toekomst. Maar de toekomst is onzeker. We vertrouwen op experts, zoals het bestuur van BPF Schilders dat voor ons het pensioen verzorgt. Grote vraag is altijd: hebben we een goed pensioen? Kunnen de deelnemers en premiebetalers rustig slapen?” Muhittin: “Om met die vraag te beginnen: de pensioenregeling is relatief goed en biedt de deelnemers dus een relatief goed pensioen. Om dat te kunnen bieden, moet het pensioenfonds beleggen. Als het fonds alleen maar zou sparen, dan zou het pensioen veel lager uitvallen. Of de deelnemers zouden meer premie moeten betalen. Iedereen krijgt het pensioen waar hij of zij recht op heeft. Daarin heeft BPF Schilders nog nooit gefaald. Er is een gedegen beleid, dat binnen de wettelijke kaders wordt uitgevoerd. Als nieuwkomer bij het bestuur van BPF Schilders zie ik een goede mix van deskundige bestuurders. Er wordt goed samengewerkt en men staat open voor vernieuwing.” Ellert: “Welke financiële risico’s loopt het pensioenfonds?” Muhittin: “Een van de risico’s is de lage rente. Die heeft altijd direct een negatief effect op de actuele dekkingsgraad. Deze geeft de verhouding weer tussen de pensioenverplichtingen die we hebben en het vermogen dat we in kas hebben. Zolang deze boven de 100% is, hebben we genoeg geld in kas om alle pensioenen uit te betalen. In juli was de actuele dekkingsgraad 111,9%. Daarnaast kijken we naar de beleidsdekkingsgraad. Dat is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden (juli: 105,6% - red.). We kijken naar deze beleidsdekkingsgraad om te bepalen of we de pensioenen kunnen verhogen of verlagen.” Ellert: “Jullie hebben al een poos niet kunnen verhogen.” Muhittin: “Sinds 2019 was dat niet mogelijk inderdaad. Toen is 0,5% toeslag verleend. De keer daarvoor was in 2012. Verhogen is wel onze ambitie, we willen dat het pensioen zijn waarde behoudt. Daarvoor moet de dekkingsgraad hoger zijn dan 110%.” Ellert: “Hoe beheersen jullie de financiële risico’s?” Muhittin: “Onze commissie vermogensbeheer volgt de ontwikkelingen op de financiële markten op de voet. Zo nodig grijpen we in. Nu zijn wij geen daytraders, we beleggen met het oog op de lange termijn. Dat betekent dat we niet bij elke beweging van de markt reageren. Die instelling heeft ook goed uitgepakt na de economische crisis.” 24 OndErHOudnL Ellert Janssen

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication