0

03 21 OnderhOudnL IndustrIeeL zIchtbaar en aantrekkeLIjk leden- en relatiemagazine van koninklijke vereniging OnderhoudnL EEn LEvEn Lang OntwikkELEn, nuttig En nOdig HEt is bijna wEEr tijd vOOr dE wintErscHiLdEr niEuwE trainingEn kLiMaat En EnErgiEtransitiE

niEuwE LEdEn 03 21 ’t skilderwiefke • Sinds 2020 gevestigd in Beverwijk • Aantal medewerkers: 1 • Ik werk voor: particulieren en bedrijven • Activiteiten: interieurschilderwerk, decoratie, restauratie, vergulden en kleuradvies • Werkgebied: Noord- en Zuid-Holland en Utrecht • Eigenaar: Marianne Stam Elshof Schilderwerken • Sinds 2003 gevestigd in Dieren • Aantal medewerkers: 6 • Wij werken voor: particulieren en mkb-bedrijven • Activiteiten: binnen- en buitenschilderwerk, plafond-, wand- en vloerafwerking, kleuradvies, onderhouds planning en uitvoering • Werkgebied: Dieren en omstreken • Directeur: Lex Elshof Ik ben lid geworden omdat: “dat nodig was om me als restauratie- en erfgoedschilder te kunnen registreren. Hierdoor ontdekte ik pas goed wat OnderhoudNL allemaal te bieden heeft.” OnderhoudNL kan mij helpen met: “informatie en advies. Het is fijn om te kunnen sparren over de bedrijfsvoering en tips te krijgen voor een betere profilering via mijn website. Ook het cursusaanbod is interessant. Ik ga leren glaszetten en spuiten. Tot nu toe bevalt het lidmaatschap dus prima.” Ik ben lid geworden omdat: “ik stappen wil maken in professionaliteit en nieuwe markten wil aanboren. Zo kom ik met de titel ‘Garantiebedrijf’ in aanmerking voor grotere werken in opdracht van VvE’s. Dat is interessant en zorgt voor meer afwisseling.” OnderhoudNL kan mij helpen met: “advies en tools om de bedrijfs voering verder te professionaliseren. Ik denk dan aan personeelszaken (cao), administratie en belastingen, verftechnisch advies, garanties, de branche-RI&E enzovoorts.” 2 OndErHOudnL

03 21 inHOudsOPgavE 4 Wat doen wij nou: ontwikkelen kabinet worstelt met eigen ‘klimaatakkoord’ 9 Save the date: Masters of Maintenance! 14 OnderhoudNL Industrieel zichtbaar en aantrekkelijk 20 Het is bijna weer tijd voor de Winterschilder 26 Duurzaam onderhoud: wat moet u weten en kunnen? 30 Feesten in coronatijd: hoe doe je dat? Het is u niet ontgaan: er is nog steeds geen nieuw kabinet. Niet omdat men het niet eens is over de inhoud, maar omdat men het niet eens is met wíe over de inhoud moet worden gespróken. Informateurs bijten zich stuk op het verstoorde ‘klimaat’ van het demissionair kabinet. Het echte Klimaatakkoord halen we zeker niet als het kabinet zelf geen fatsoenlijk ‘klimaatakkoord’ met elkaar kan realiseren om erover te debatteren! U zult ook wel gemerkt hebben dat er geen dag voorbij gaat of het Klimaatakkoord domineert momenteel zowel de overheids- als publieke opinie. Alles lijkt, of misschien moet ik toch nu wel gaan zeggen stáát, in het teken van die klimaatdoelstellingen. COLOFON ONDERHOUDNL Redactieadres + advertenties: Coenecoop 5, 2741 PG WADDINXVEEN Postbus 30, 2740 AA WADDINXVEEN 0182-556135 of l.kortenbout@onderhoudnl.nl Oplage: Circa 2.100 stuks worden verzonden naar leden en relaties. Een los abonnement kost € 50,- per jaar. Vormgeving: Mzoem Reclamebureau, Oudewater Opmaak + Druk: Twigt GrafiMedia, Rotterdam Redactie: Annemieke Bos, Okke Spruijt en Lydia Kortenbout Beeldmateriaal: Bilfinger * Hermen Buurman * ’t Skilderwiefke * Elshof Schilderwerken * Pruis Schilderwerken * Regiobusiness Okke Spruijt, directeur OnderhoudNL Er is afgelopen maand zelfs al een ‘Fit for 55’ plan gepresenteerd om de tekorten in het realiseren van het Klimaatakkoord weg te werken (naar 55% emissiereductie in 2030 i.p.v. de oorspronkelijke 49%, we lopen dus 6% ‘achter’) en te incorporeren in de Europese Green Deal. Echt waar, ook marketeers worden nu al ingeschakeld om ons gedrag te beïnvloeden. Alsof het om het wegwerken van overgewicht gaat… En u weet hoe dat gaat met ons gedrag: goed voorbeeld, doet goed volgen. Kabinet: zorg a.u.b. snel voor een gezond klimaat in de Kamer! OndErHOudnL 3

OntwikkELEn 03 21 Wat doen wij nou? In deze rubriek leest u meer over de beleidsthema’s en activiteiten van OnderhoudNL en wat u daar als lid aan heeft. Dit keer staat Ontwikkelen centraal. 4 OndErHOudnL V.l.n.r.: Egbert Roza, Mark Hulsen en John Peeters

03 21 OntwikkELEn Een Leven Lang Ontwikkelen: nuttig en nodig GELDERMALSEN - Ontwikkelen is voor iedereen in de onderhoudsbedrijfstak van belang. Het is nodig om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Om duurzaam inzetbaar te blijven en nieuwe instroom goed te begeleiden. Een Leven Lang Ontwikkelen is dus nuttig en nodig. Gelukkig hoeft het niet ingewikkeld te zijn. OnderhoudNL helpt haar leden daarbij. OndErHOudnL 5

OntwikkELEn 03 21 Egbert Roza: ‘Tot je pensioen hetzelfde werk blijven doen, is niet voor iedereen haalbaar’ “ O ntwikkelen moet altijd een speerpunt zijn, maar zeker nu”, stelt Egbert Roza. Hij is directeur van de Roza Groep en de vertrekkende voorzitter van OnderhoudNL Opleidingen. Hij is deze functie aan het overdragen aan John Peeters, directeur van Dirckx Vastgoedonderhoud te Sevenum, Leerbedrijf van het jaar 2019. “De branche verandert”, aldus Roza, “we hebben op tal van terreinen te maken met vernieuwing: circulariteit, klimaatverandering, innovaties. Functies veranderen, er komen nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij.” Peeters vult aan: “Opdrachtgevers verwachten meer organisatiecapaciteit en toezicht van onze bedrijven, tot op het niveau van de vakman aan toe. Dat vraagt aandacht voor ontwikkeling van werkgevers én werknemers.” Wat kunt u zoal verwachten? • Cursussen en trainingen, zowel op locatie als online via MijnVakMijnOntwikkeling • Landelijke leermeesterbijeenkomsten, trainingen, webinars, infomaterialen, vragen op antwoorden • Een wervingscampagne voor leerlingen met social media-influencers • Afstemming, overleg en gezamenlijke activiteiten met SBB • Onderzoek naar de uitbouw van de Schildersvakopleidingen tot dé regionale expertisecentra voor training en opleiding in de onderhoudsbranche • Aandacht en aanbod voor zij­instromers, in samenwerking met de Schildersvakopleidingen en eventueel de uitzendbranche • Onderzoek naar de mogelijkheid tot het aanbieden van niveau 4-opleiding in de regio, zoals de middenkaderopleiding of de opleiding restauratie-/decoratie-/erfgoedschilder verbreden en verdiepen Niet iedere vakman is erop gericht om zichzelf te ontwikkelen, al zien John en Egbert zeker wel interesse voor training en opleiding. “Aan werkgevers de taak om het zoveel mogelijk te stimuleren en faciliteren. Bij dat laatste helpt OnderhoudNL”, zegt Peeters. Zowel in de breedte als in de diepte is scholing mogelijk via een uitgebreid aanbod aan trainingen en e-learnings via het online platform MijnVakMijnOntwikkeling, een Leermanagementsysteem. Roza: “Ook vanuit Duurzame Inzetbaarheid is dat interessant, want tot je pensioen hetzelfde werk blijven doen is niet voor iedereen haalbaar.” 6 OndErHOudnL

03 21 OntwikkELEn instroom, doorstroom, uitstroom Door ‘Ontwikkelen’ als beleidsthema te nemen, laat OnderhoudNL ook naar andere sectoren zien dat het serieus werk maakt van dit onderwerp. “Het is een totaalpakket”, legt Mark Hulsen, manager Onderwijs Expertise Centrum van OnderhoudNL uit. “Van instroom naar doorstroom naar uitstroom, daar richten we ons op. Veel bedrijven hebben goed in beeld wat de leeftijdsopbouw van hun personeelsbestand is. Als je ziet dat een deel van de medewerkers richting pensioen gaat, zal er ook aan de ‘onderkant’ weer nieuwe aanwas moeten komen. Daar werken we aan, samen met de Schildersvakopleidingen.” Leermeesters Speciale aandacht is er voor de ontwikkeling van de leermeesters in de bedrijfstak. “De leermeester is de belangrijkste persoon voor de leerlingen in de praktijk”, legt Roza uit. “We willen leermeesters nog beter ondersteunen om hun taak als begeleider daarbij goed uit te kunnen oefenen. Daarmee tillen we ook het niveau van de vakopleidingen naar een hoger plan en versterken we het imago van onze sector.” Peeters ziet daar voor werkgevers zeker een taak in: “Wij moeten de leermeester de ‘skills & tools’ bieden én tijd voor goede begeleiding. Een leerling moet de leermeester vertrouwen, dan gaat hij of zij ook meer zaken delen en vragen stellen.” Hulsen beaamt dat: “We krijgen verschillende nieuwe medewerkers in de bedrijfstak. Van leerling tot zij-instromer, iedereen moet worden opgevangen en begeleid op een manier die bij hem of haar aansluit. Voor een succesvolle afronding van de opleiding is een leermeester als coach op wie je kunt leunen heel belangrijk.” stevige structuur OnderhoudNL heeft 2021 eerder al uitgeroepen tot het Jaar van de Leermeester, met een speciaal leermeesterprogramma. Dat programma omvat nieuwe trainingen, een handleiding en een speciale leermeesterpagina op de OnderhoudNL-website. Op 15 september werd bovendien een landelijke leermeesterdag georganiseerd bij alle Schildersvakopleidingen, met aansluitend een webinar. Verder gaat Heeft u vragen over het thema Ontwikkelen? Stel ze aan Mark Hulsen, manager Onderwijs Expertise Centrum of Aad Buller, sectormanager Opleidingen, van OnderhoudNL. Bel 0182-556 129. Of stuur een mail naar m.hulsen@onderhoudnl.nl of a.buller@onderhoudnl.nl OndErHOudnL 7

OntwikkELEn 03 21 OnderhoudNL nauwer samenwerken met SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Deze organisatie is onder andere verantwoordelijk voor de kwaliteit van het leren en werken bij leerbedrijven en in de werkplaatsen van de Schildersvakopleidingen. “Met al deze activiteiten willen we een goede basis en structuur neerzetten voor de leermeester in de bedrijfstak”, vertelt Hulsen. We vergroten de zichtbaarheid, rusten hen beter uit met kennis en vaardigheden en geven de leermeesters zo een betere positie in het opleidingsproces.” Egbert Roza (l) draagt binnenkort zijn functie als voorzitter van OnderhoudNL Opleidingen over aan John Peeters (r). “Er zijn mooie stappen gemaakt. De Schildersvakopleidingen werken samen en hebben één uitstraling naar buiten toe. Het is de uitdaging voor de toekomst om dat nog verder te trekken, zodat een leerling in Limburg volgens dezelfde structuur het vak krijgt aangeleerd als in Friesland.” John Peeters was betrokken bij de oprichting van de Schildersvakopleiding Mierlo en leidt ook zelf leerlingen op. Hij ziet deze nieuwe rol als een kans om de prachtige infrastructuur die de branche heeft met de Schildersvakopleidingen verder uit te bouwen. “Wie wat wil leren in deze branche, moet bij deze centra terecht kunnen. En het liefst zien we natuurlijk dat 100% van de leerlingen via de Schildersvakopleiding wordt opgeleid.” 8 OndErHOudnL

03 21 vakbEurs Save the date: Masters of Maintenance! WADDINXVEEN - Op 16 en 17 maart 2022 vindt in Nijkerk Masters of Maintenance plaats, een initiatief van OnderhoudNL, VVVH en VVVF. Een uniek evenement, van én voor de branche. OnderhoudNL-directeur Okke Spruijt vertelt wat er zo uniek aan is. H et evenement is volgens Spruijt interessant voor de leden van OnderhoudNL omdat er maar weinig branchebrede ontmoetingsplaatsen zijn zoals dit. “Wij denken precies in het midden te kunnen zitten van wat er wordt aangeboden. En dan ook nog eens in onze eigen opzet, met vier overkoepelende thema’s: Inspire voor de parade aan sprekers, influencers, optredens en workshops Innovate voor het tonen van de vele ‘state of the art’ producten en innovaties Connect voor ontmoetingen The Next voor de beroepsoriëntatie We willen daarbij ook alle facetten van het schildersen onderhoudsvak laten zien. De branche kent maar liefst 28 verschillende beroepen!” brede presentatie OnderhoudNL presenteert zich in de volle breedte van haar dienstverlening: van opleidingen voor jongeren en zij-instromers, trainingen voor alle niveaus van huidige medewerkers, werken met biobased verven en resultaatgerichte samenwerking, tot de keurmerken OnderhoudNL Garantie en VGO, advisering enzovoorts. Deelnemen als participant of partner? Meld u aan via info@mastersofmaintenance.nl of neem contact op met Suzanne Schoehuijs via 06-37140241. Ideeën zijn altijd welkom, stelt Okke Spruijt: “We staan aan de vooravond van een nieuwe reeks branche-events. Tips en adviezen nemen we ter harte. Laat ze horen!” OndErHOudnL 9

masters of maintenance. 16 en 17 maart 2022 Samen maken we het meesterwerk van morgen Masters of Maintenance is in 2022 hét evenement waar de verf- en schildersbranche elkaar ontmoet. De organistoren verwachten 5.000 bezoekers die zich laten informeren over innovatieve verfproducten en hun prestaties, evenals de carrièremogelijkheden in de sector. De bezoekers zijn schildersbedrijven, vastgoedbedrijven, besluitvormers bij overheden, en dergelijke. Partners van Masters of Maintenance ontvangen hun relaties in houten huisjes, die door hun open karakter uitnodigen om binnen te komen kijken. De huisjes bieden presentatiemogelijkheden in de vorm van banners, wandpanelen of plasmaschermen. Beleef de verf- en schildersbranche op Masters of Maintenance Masters of Maintenance zet vol in op beleving van de verf- en schildersbranche. Dat komt tot uiting in de indeling van het evenement en het programma op 16 en 17 maart bij Hart van Holland in Nijkerk. Bezoekers kunnen zich onderdompelen in kleur en zich laten inspireren door praktische inzichten en innovaties. De initiatiefnemers - OnderhoudNL, de VVVH en de VVVF – hebben de inschrijving voor deelname geopend voor verfleveranciers, schildersbedrijven en toeleveranciers. De inschrijving voor deelname aan het sectorevenement is geopend. Meer informatie is te vinden op www.vvvf.nl/masters en binnenkort op www.mastersofmaintenance.nl

Masters of Maintenance zet de toon voor vakprofessionals én de nieuwe generatie met een dynamisch programma vol nieuwe ervaringen. Deelnemers aan het evenement ontvangen op 16 en 17 maart 2022 hun relaties en bezoekers in een bruisende setting. Er zijn vier gebieden die herkenbaar zijn aan de kleur: Inspire Boeiende sprekers uit de branche én daarbuiten verrijken de kennis van bezoekers. Op het programma staan prominente sprekers die verf- en schildersprofessionals nieuwe inzichten geven, ze aan het denken zetten en laten groeien in hun vakmanschap. Connect Ontmoeten is een belangrijk onderdeel van dit sectorevenement. Op Masters of Maintenance zijn er veel sfeervol ingerichte ontmoetingspunten, verspreid over de locatie. Er is niet alleen veel te zien en te horen, er is ook volop ruimte om te netwerken. Innovate Producenten, importeurs en groothandelaren tonen op Masters of Maintenance ‘state of the art’producten. Robuuste verfsystemen die al jarenlang dienstdoen, zijn er natuurlijk te vinden, evenals nieuwe productontwikkelingen. Bovendien is het mogelijk ze uit te proberen. The Next Op Masters of Maintenance kunnen jongeren zich oriënteren op het vakgebied en kennis maken met de branche. Bovendien kunnen ze er hun creatieve vaardigheden uitproberen door met licht op een augmented reality (AR) graffiti wall hun kunstwerk te spuiten. Ook kunnen ze zich verdiepen in het verfen schildersvak.

PrOductEn En diEnstEn 03 21 12 OndErHOudnL

03 21 PrOductEn En diEnstEn De tip van Ledenadvies: leg meerwerk altijd vast WADDINXVEEN – Wanneer u contact opneemt met OnderhoudNL voor hulp en ondersteuning, dan is de kans groot dat u onze collega’s van Ledenadvies aan de lijn krijgt. Zij wijzen u graag op onze handige hulpmiddelen, producten of diensten waarvan u misschien nog niet wist dat deze op onze website staan. Zoals dit keer onze juridische dienstverlening. T ijdens de uitvoering van het werk gebeurt het regelmatig dat er mondeling extra werkzaamheden worden afgesproken met de opdracht gever. Het kan natuurlijk zijn dat uw medewerker tijdens het werk iets tegenkomt waar in de offerte geen rekening mee is gehouden. Denk bijvoorbeeld aan het behandelen van houtrot. bevestigen Het beste is om direct te melden dat deze extra werkzaamheden niet in de huidige offerte zitten. Bied aan dat uw bedrijf daar een aparte offerte voor kan maken. Mocht er toch mondeling overeengekomen worden met de opdrachtgever dat deze extra werkzaamheden worden uitgevoerd, zorg dan dat dit aan het einde van de dag bevestigd wordt. Hoe sneller dit gebeurt hoe duidelijker voor beide partijen. creatief Een korte e-mail of desnoods een WhatsApp-berichtje aan de opdrachtgever volstaat. Zo voorkomt u de discussie naderhand over wat er nu precies is afgesproken. Heeft uw opdrachtgever nu wel of niet ingestemd met het meerwerk en tegen welke prijs? Er kan ook een foto gemaakt worden van de situatie en meegestuurd worden. Dit is geen verplichting, maar wees creatief. OnderhoudNL Ledenadvies Of u nu een vraag heeft over cao-lonen, vakantiedagen, arbeidscontracten, persoonlijke beschermingsmiddelen, problemen met opdrachtgevers, kraamverlof of het toe te passen btw-tarief: OnderhoudNL Ledenadvies helpt u verder met gratis eerstelijns (juridisch) advies. Floris Visser en Chi-Ling Chu staan u graag te woord via 088-0188 155. OndErHOudnL 13

Sectorvoorzitter Bastiaan Spoelstra (l) en sectormanager Ferdinand Wieman (r) van OnderhoudNL bij een groot onderhoudsproject van Bilfinger Industrial Services N.B.: deze foto is gemaakt buiten de zone waar PBM’s verplicht zijn. OndErHOudnL industriEEL 03 21 14 OndErHOudnL

03 21 OndErHOudnL industriEEL OnderhoudNL Industrieel wil zichtbaar en aantrekkelijk zijn MOERDIJK - OnderhoudNL Industrieel heeft haar beleidsplan voor de komende twee jaar bijgewerkt en aangescherpt. Daarmee wil het bestuur, dat nu zo’n anderhalf jaar onderweg is in deze samenstelling, een nieuwe impuls geven aan de activiteiten. Voorzitter Bastiaan Spoelstra en sectormanager Ferdinand Wieman vertellen wat dat inhoudt. OndErHOudnL 15

OndErHOudnL industriEEL 03 21 Thema Wat willen we? Arbeidsvoorwaarden • Een aantrekkelijke sector met goede arbeidsvoorwaarden • Aandacht voor duurzame inzetbaarheid Wat doen we? • De leden informeren over activiteiten op het gebied van arbeidsvoorwaarden (o.a. nieuwsberichten via ledenmail en tijdens Industrieel Events) • Input leveren voor de cao-onderhandelingen • Duurzame inzetbaarheid stimuleren • Het vak Industrieel Schilder promoten Ketensamenwerking • Ketensamenwerking stimuleren • Goede samenwerking met NGO’s en opdrachtgevers • Aandacht voor continue verbetering van de processen ‘over de schakels heen’ (bv RGS) Klimaat & Energietransitie • Leden bewust maken van ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden Ontwikkelen • Invloed uitoefenen op normen, richtlijnen en regelgeving • Continue verbetering HSEQ • De leden informeren over activiteiten op het gebied van ketensamenwerking (o.a. nieuwsberichten via ledenmail en tijdens Industrieel Events) • Onderhouden van samenwerking met ION, VVVF, OGOS, BVM, NVVT, RWS etc. • Bedrijfsscans aanbieden • Introductie RGS voor Industrieel • De leden informeren over het programma Klimaat & Energietransitie (o.a. nieuwsberichten via ledenmail en tijdens Industrieel Events) • De leden informeren over normen, richtlijnen en regelgeving o.a. op het gebied van arbo & milieu en gevaarlijke stoffen zoals Chroom-6 • Ophalen marktkennis bij HSEQ-professionals • Kennis halen en brengen bij Technische Commissie • Pro-actief deelnemen aan normcommissies en werkgroepen NEN/ISO • Deelnemen aan diverse andere commissies (CROW-RAW, NTA-IFD, Praktijkrichtlijn Poeder en Natlak op Zink) Leden & Zichtbaarheid • Bestaande leden meer binden en betrekken • Nieuwe leden werven • Meer zichtbaar zijn binnen en buiten OnderhoudNL • Promotiecampagne sector Industrieel en het vak Industrieel Schilder • Meer actief ledencontact (online & fysieke afspraken) • Verbeteren zichtbaarheid binnen en buiten OnderhoudNL • Leden actief informeren via ledenmails en events 16 OndErHOudnL

03 21 OndErHOudnL industriEEL “ D e sector Industrieel wil haar leden nog beter ondersteunen in hun bedrijfsvoering”, vertelt Ferdinand. “Daarnaast werken we aan het verbeteren van de kwaliteit en zichtbaarheid van de sector. Dat doen we zodat de leden zich trots en meer betrokken voelen, maar ook voor de beeldvorming naar buiten toe. We willen meer jonge mensen kennis laten maken met deze sector. Het is een mooi vak met gave projecten waarvoor nieuw personeel hard nodig is.” toegevoegde waarde Bastiaan Spoelstra is operationeel directeur bij Bilfinger Industrial Services en sinds anderhalf jaar voorzitter van de sector Industrieel. Hij onderschrijft de ambitie van harte. “Als lidbedrijf bekijk je natuurlijk kritisch wat OnderhoudNL te bieden heeft. Dat doe ik zelf ook. Welke toegevoegde waarde levert de vereniging? Die vraag hebben we uitgebreid besproken in ons sectorbestuur. Daaruit zijn prioriteiten voor de sector Industrieel vastgesteld binnen de vier beleidsthema’s van OnderhoudNL: Arbeidsvoorwaarden, Ketensamenwerking, Klimaat & Energietransitie en Ontwikkelen.” “We hebben daar ook het beleidsthema Leden & Zichtbaarheid aan toegevoegd”, vult Ferdinand aan. “Want daar zetten we extra op in.” werkbare normen en regels Als het gaat om meer zichtbaar maken wat OnderhoudNL doet voor de leden, dan geldt dat bijvoorbeeld voor de normen, richtlijnen en regelgeving waarmee de bedrijven te maken hebben. “We nemen deel in allerlei normcommissies en werkgroepen van NEN en ISO”, vertelt Ferdinand. Met onze Technische Commissie halen we kennis op bij HSEQprofessionals onder de leden, zo werken we aan continue verbetering. Dit alles valt onder de pijler Ontwikkelen.” wensen en knelpunten De wisselwerking met de leden is belangrijk. Bastiaan: “Er is input van hen nodig om te weten wat de wensen zijn en waar knelpunten liggen. Die informatie gebruikt OnderhoudNL in de lobby aan de diverse tafels, nationaal en internationaal. Omgekeerd hebben de leden natuurlijk behoefte aan informatie over die Europese regelgeving: wat komt er aan en hoe kan OnderhoudNL daar invloed op uitoefenen zodat de normen en richtlijnen werkbaar zijn? Er wordt bijvoorbeeld gesproken over de verplichte certificering van industriële schilders en over de voorgeschreven Bresletest. We trekken hierin sinds kort samen op met branchevereniging ION die zich ook richt op applicateurs. Het bundelen van krachten is trouwens iets wat we op meer vlakken doen. Naar mijn idee is samenwerken essentieel om goed voor te sorteren op te toekomst.” aldus Bastiaan. Bastiaan Spoelstra: ‘Input van leden is nodig om te weten wat de wensen en knelpunten zijn’ OndErHOudnL 17

OndErHOudnL industriEEL 03 21 klaar voor de toekomst “De leden versterken in een toekomstbestendige bedrijfsvoering ligt aan de basis van vrijwel alle thema’s in het beleidsplan”, aldus Ferdinand. “Het geldt voor het normeringenstelsel, maar ook voor een onderwerp als duurzame mobiliteit binnen de pijler Klimaat & Energietransitie en voor Ketensamenwerking.” Bastiaan: “Samen bekijken we of de in het Assetmanagement bekende RGS-methodiek (Resultaat Gericht Samenwerken) ook in de industrie toepasbaar is. De markt verandert, bedrijven maken de transitie van onderaannemer naar samenwerkingspartner. Het is belangrijk om je daarvan bewust te zijn: ben je ingericht op een nieuwe manier van samenwerken? Doe je mee aan innovaties waarmee je een voorsprong hebt in de markt? We bieden de leden een bedrijfsscan aan waarin zij meer zicht krijgen op hun toekomstbestendigheid.” Leden binden De sector hoopt met alle plannen de leden nog meer te boeien en betrekken. Daarnaast wil Industrieel ook meer nieuwe leden aan zich binden. “We hebben er zin in om onze mooie sector een flinke impuls te geven” zegt Bastiaan. “Er staat een actief bestuur met een goede mix van ondernemers van verschillende typen bedrijven, met bedrijfskundige én technische kennis. Samen met sectormanager Ferdinand, de Technische Commissie en manager Arbo & Milieu Christel Peppelenbos kunnen we de toegevoegde waarde leveren die leden mogen verwachten.” 18 OndErHOudnL

Zorgeloos zzp’ers inhuren. Kan dat? Zzp’ers inhuren zonder zorgen kan absoluut. Er zijn echter wel spelregels om rekening mee te houden. Meestersgilde kent de regels. Wij informeren en adviseren u tot in detail en nemen compleet het werk uit handen door alle noodzakelijke documenten te verzorgen! Gratis e-Book Voorkomen dat uw zzp’ers als werknemer worden aangemerkt? In ons e-Book Zorgeloos zzp’ers inzetten zonder risico leggen wij haarfijn uit welke stappen u kunt ondernemen om dit te voorkomen. De belangrijkste punten: vooraf de gewenste arbeidsrelatie goed vastleggen en tijdens de uitvoering van de opdracht regelmatig evalueren. 085 - 48 309 81 www.meestersgilde.nl Meer weten? Download ons gratis e-Book via meestersgilde.nl/ebook

caMPagnEs 03 21 HET IS TIJD VOOR VOOR BINNEN ÉN BUITEN 9% BTW LID VAN KONINKLIJKE Het is bijna weer tijd voor de Winterschilder WADDINXVEEN - Zoals u van OnderhoudNL gewend bent, voeren we ook dit najaar weer campagne om de Winterschilder onder de aandacht te brengen bij particulieren. Vorig jaar deden we dat met een geheel vernieuwde campagne en dat heeft gewerkt! Nog niet eerder zochten huiseigenaren zoveel op de term ‘Winterschilder’. 20 OndErHOudnL

03 21 caMPagnEs D e Winterschildercampagne loopt jaarlijks van november tot en met eind januari. Via landelijke promotie voert OnderhoudNL campagne om huiseigenaren te laten weten dat zij het onderhoud aan hun huis zowel binnen als buiten (en coronaproof) kunnen laten uitvoeren. Via de zoekmachine vinden ze snel en eenvoudig een OnderhoudNL-bedrijf in de buurt. cijfers winterschildercampagne 2020/2021 1.659x bezocht Campagnepagina voor leden Aantal doorklikken naar websites van leden Social media-berichten Winterschildermateriaal gedownload Facebookkader Hashtag #winterschilder 102% gestegen 21.270 mensen bereikt 1.005x 98x gebruikt 34.256 mensen bereikt uw orderportefeuille Met deze campagne zet OnderhoudNL haar leden herkenbaar in de markt als professioneel schilders- en onderhoudsbedrijf. Zo zorgen we ervoor dat de werkvoorraad van de bedrijven ook in de winterperiode op peil blijft. Moet dat nu? ‘Moet dat nu zo’n campagne? We hebben het al druk genoeg!’ horen we regelmatig van leden. Dat is goed nieuws natuurlijk. Maar we doen dit niet alleen voor nu en het voorjaar. Het blijft nodig om de bewustwording en interesse bij consumenten te onderhouden. Zo ziet u: ook het merk ‘de Winterschilder’ heeft periodiek onderhoud! uw mening of idee Opmerkingen van leden nemen we uiteraard ter harte. Daarom hebben we in september een aantal leden gevraagd naar hun mening over de Winterschilder campagne. Heeft u zelf een idee en wilt u daarover eens van gedachten wisselen? Stuur een mail aan onze communicatiespecialisten: communicatie@onderhoudnl.nl inkooptool Dit najaar kunt u in ieder geval weer gebruikmaken van het campagnemateriaal, waarvan een deel kant-en-klaar is, zodat u dat makkelijk zelf kunt inzetten. Daarnaast doen we een proef met een speciale tool waarmee u zelf advertenties kunt inkopen bij verschillende (lokale) media, op basis van uw budget. Het voordeel daarvan is dat u makkelijk uw doelgroepen kunt bereiken, waarbij u direct zicht heeft op de kosten. Mocht de proef met deze inkooptool een succes zijn, dan zetten we deze voor alle leden in. U hoort er dan uiteraard meer over! Kijk voor informatie ook op onze campagnepagina: www.onderhoudnl/ campagnes/winterschilder OndErHOudnL 21

PEnsiOEndiaLOOg 03 21 Welke risico’s loopt het pensioenfonds? UTRECHT - Om aan alle deelnemers een goed pensioen te kunnen uitbetalen, belegt BPF Schilders de pensioenpremies. Beleggen is niet zonder risico’s. Daarom doet BPF Schilders aan risicomanagement. Muhittin Elvan weet daar als kersvers bestuurslid van het pensioenfonds alles van. Ellert Janssen - werkgever en bestuurder van OnderhoudNL met ‘pensioen’ in zijn portefeuille - ging erover met hem in gesprek. 22 OndErHOudnL

03 21 PEnsiOEndiaLOOg OndErHOudnL 23

PEnsiOEndiaLOOg 03 21 Ellert: “De pensioenregeling die we met elkaar hebben afgesproken in onze bedrijfstak, brengt verantwoordelijkheden met zich mee. We willen iedereen natuurlijk een goed pensioen bieden, nu en in de toekomst. Maar de toekomst is onzeker. We vertrouwen op experts, zoals het bestuur van BPF Schilders dat voor ons het pensioen verzorgt. Grote vraag is altijd: hebben we een goed pensioen? Kunnen de deelnemers en premiebetalers rustig slapen?” Muhittin: “Om met die vraag te beginnen: de pensioenregeling is relatief goed en biedt de deelnemers dus een relatief goed pensioen. Om dat te kunnen bieden, moet het pensioenfonds beleggen. Als het fonds alleen maar zou sparen, dan zou het pensioen veel lager uitvallen. Of de deelnemers zouden meer premie moeten betalen. Iedereen krijgt het pensioen waar hij of zij recht op heeft. Daarin heeft BPF Schilders nog nooit gefaald. Er is een gedegen beleid, dat binnen de wettelijke kaders wordt uitgevoerd. Als nieuwkomer bij het bestuur van BPF Schilders zie ik een goede mix van deskundige bestuurders. Er wordt goed samengewerkt en men staat open voor vernieuwing.” Ellert: “Welke financiële risico’s loopt het pensioenfonds?” Muhittin: “Een van de risico’s is de lage rente. Die heeft altijd direct een negatief effect op de actuele dekkingsgraad. Deze geeft de verhouding weer tussen de pensioenverplichtingen die we hebben en het vermogen dat we in kas hebben. Zolang deze boven de 100% is, hebben we genoeg geld in kas om alle pensioenen uit te betalen. In juli was de actuele dekkingsgraad 111,9%. Daarnaast kijken we naar de beleidsdekkingsgraad. Dat is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden (juli: 105,6% - red.). We kijken naar deze beleidsdekkingsgraad om te bepalen of we de pensioenen kunnen verhogen of verlagen.” Ellert: “Jullie hebben al een poos niet kunnen verhogen.” Muhittin: “Sinds 2019 was dat niet mogelijk inderdaad. Toen is 0,5% toeslag verleend. De keer daarvoor was in 2012. Verhogen is wel onze ambitie, we willen dat het pensioen zijn waarde behoudt. Daarvoor moet de dekkingsgraad hoger zijn dan 110%.” Ellert: “Hoe beheersen jullie de financiële risico’s?” Muhittin: “Onze commissie vermogensbeheer volgt de ontwikkelingen op de financiële markten op de voet. Zo nodig grijpen we in. Nu zijn wij geen daytraders, we beleggen met het oog op de lange termijn. Dat betekent dat we niet bij elke beweging van de markt reageren. Die instelling heeft ook goed uitgepakt na de economische crisis.” 24 OndErHOudnL Ellert Janssen

03 21 PEnsiOEndiaLOOg Ellert: “Een pensioenfonds kan ook worden aangesproken op de fondsen waarin het belegt. Hoe verantwoord zijn de beleggingen van BPF Schilders?” Muhittin: “BPF Schilders doet aan ‘maatschappelijk verantwoord beleggen’. Dat houdt onder andere in dat we goed kijken naar duurzaamheid en bepaalde beleggingen uitsluiten. We beleggen bijvoorbeeld niet in ondernemingen die wapens produceren of verhandelen. Ook steken we geen geld in tabaksproducenten. Vanwege het klimaat beleggen we ook niet in de meest vervuilende bedrijven. Op de website van BPF Schilders lees je meer over onze keuzes.” Ellert: “Zijn er nog andere risico’s?” Muhittin: “Een groot en relatief nieuw risico is cybercriminaliteit. Net als het bedrijfsleven is ook het pensioenfonds kwetsbaar voor dataverlies, hacking en cyberaanvallen. We stellen daarom hoge eisen aan de IT-systemen die onze uitvoerder PGGM gebruikt. Naast technische bescherming, vraagt ook het gedrag van mensen aandacht: bewustwording van deze risico’s en hoe te handelen bij vreemde e-mails en dergelijke is heel belangrijk. Daar worden speciale workshops voor georganiseerd.” Ellert: “Het pensioenfonds heeft veel te verantwoorden, want het gaat om veel geld. Hoe is het toezicht geregeld?” Muhittin: “Binnen BPF Schilders is het toezicht op meerdere niveaus geregeld. Het bestuur van het pensioenfonds is eindverantwoordelijk. Dit bestuur houdt ook toezicht op de uitvoering, die is uitbesteed aan PGGM. Met deze uitvoerder hebben we zogeheten service level agreements afgesproken. Het bestuur legt ook verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan, met vertegenwoordigers namens werkgevers, werknemers, zelfstandigen en pensioengerechtigden. OndErHOudnL 25 Wilt u meer weten over de manier waarop BPF Schilders de risico’s beheerst en hoe het toezicht is geregeld? U leest het op www.bpfschilders.nl. Daar vindt u ook de contactgegevens wanneer u vragen heeft. Er is een Raad van Toezicht die toeziet op het beleid van het bestuur en ook op adequate risicobeheersing. Verder hebben we te maken met de wettelijke controle en het oordeel van de externe accountant over de jaarrekening en met het toezicht van De Nederlandse Bank en AFM. Verder hebben we met OnderhoudNL als opdrachtgever een goede dialoog.” Muhittin Elvan

trainingEn 03 21 Duurzaam onderhoud: wat moet u weten en kunnen? CULEMBORG - Nederland gaat steeds verder duurzaam op de schop. In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. Werk aan de winkel dus voor vastgoedonderhoudsbedrijven! Werk dat ook nieuwe kennis en vaardigheden vraagt. Via OnderhoudNL Trainingen kunt u die opdoen. 26 OndErHOudnL

Cees van Dillen, bestuurder OnderhoudNL Totaal 03 21 trainingEn OndErHOudnL 27

trainingEn 03 21 Cees van Dillen, ondernemer en bestuurder sector Totaal ‘Fijn dat OnderhoudNL dit aanbiedt en laten we er vooral gebruik van maken!’ B ENG in de praktijk en Nieuwe bouwfysica: het zijn twee nieuwe eendaagse trainingen die OnderhoudNL haar leden biedt binnen het thema ‘Klimaat en energietransitie’. Cees van Dillen, ondernemer en bestuurder van de sector Totaal is er enthousiast over. “Het is echt nodig dat onderhoudsbedrijven zich hierin verdiepen. De opgave is zó groot. Hoe beter je thuis bent in deze materie, hoe beter je je opdrachtgevers kunt adviseren en valkuilen kunt vermijden.” beng en de nieuwe norm De training BENG gaat in op de nieuwe norm die de oude EPC-norm vervangt. Voor onderhoudsprofessionals is het belangrijk om te weten wat BENG inhoudt en hoe deze werkt. “Samen met het Bouwbesluit is BENG nu de norm voor het verduurzamen van bestaande gebouwen”, aldus Van Dillen. “Ik kan het dan zeker aanbevelen om je hierin te verdiepen, zodat je de nieuwe rekenregels kent en weet hoe je op de juiste manier de benodigde vergunningen kunt krijgen.” secuur werken De training Nieuwe bouwfysica behandelt de manieren om een duurzaam gebouw goed te ontwerpen, renoveren en onderhouden. Belangrijk onderdeel op het programma is het vermijden van de grootste valkuilen. Docent Rens ten Hagen van Bouwprofs legt uit waarom: “Er moet secuur gewerkt worden anders komen we onszelf straks keihard tegen: energie blijft duur, het is dus zaak het energieverbruik terug te dringen. Met goed werkende isolatie bijvoorbeeld. Door verkeerd isoleren kunnen vochtproblemen ontstaan met houtrot en schimmel tot gevolg. Tijdens de training gaan we verkeerde én goede methoden uitgebreid behandelen. De deelnemers kunnen voorbeelden en vragen vanuit hun eigen praktijk aandragen, graag zelfs!” Praktisch Van Dillen beoordeelt de inhoud van de trainingen als ‘fundamenteel en praktisch’. “Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod en zijn toegespitst op onze dagelijkse praktijk. In de training Nieuwe bouwfysica zit zelfs meer dan ik dacht: ook aan brandveiligheid wordt aandacht besteed.” “We leren de deelnemers 28 OndErHOudnL

03 21 trainingEn Docent Rens ten Hagen van Bouwprofs ‘Er moet secuur gewerkt worden anders komen we onszelf straks keihard tegen’ meer over het werken volgens de stappen van de verduurzamingscyclus van vastgoedonderhoud”, legt Ten Hagen uit. “Alles om dat ‘spijtmoment’ van verkeerde keuzes te voorkomen. Dat doen we niet met een wijzende vinger, maar met veel humor en zelfspot.” voor alle sectoren De trainingen zijn gericht op onderhoudsprofessionals in alle sectoren van OnderhoudNL. “Van oudsher werken we aan het verduurzamen van vastgoed”, stelt Van Dillen. “Het is logisch om daar steeds stappen in te blijven maken. Voor totaalbedrijven ligt het voor de hand, maar ook schilders kunnen er hun voordeel mee doen. Als je bijvoorbeeld enkel glas vervangt door dubbel glas, heb je kans dat condens niet meer op het glas neerslaat maar op de muur om het kozijn heen. In plaats van standaard ventilatieroosters kunnen ook zelfregulerende roosters worden gebruikt. En klakkeloos alles afkitten is ook niet altijd goed. Kortom: fijn dat OnderhoudNL dit aanbiedt en laten we er vooral gebruik van maken!” cursusaanbod Dit zijn alle nieuwe trainingen binnen het thema Klimaat & Energietransitie: • Wet kwaliteitsborging • BENG • Nieuwe bouwfysica • Energieprestatieadviseur Woningen basismethode (EP-W/B) • Bouwkunde voor de EP­adviseur • Installatietechniek voor de EP-adviseur • Energiecoach Meer informatie vindt u op de website van OnderhoudNL Trainingen: www.onderhoudnl.nl/trainingen. Houd het in de gaten, want binnenkort volgen nog meer trainingen. OndErHOudnL 29

jubiLEa 03 21 Feesten in coronatijd WADDINXVEEN - Een bedrijfsjubileum vieren in tijden van corona, hoe doe je dat? De maatregelen maken het onmogelijk om met grotere groepen bijeen te komen. Geen knalfeest dus voor medewerkers en relaties. Maar wat dan wel? We belden een paar ondernemers van bedrijven die de afgelopen maanden een prachtige leeftijd bereikten. 100 jaar Maas vastgoedonderhoud, tilburg Ruud Maas: “We hebben onze medewerkers op 21 april op het werk verrast met een ‘morteltje’, dat is een Brabants gebakje. Ook bij onze leveranciers hebben we een traktatie laten bezorgen. Onze opdrachtgevers trakteren was wat lastiger: die werken momenteel ook veel thuis. Zij zullen op een later moment nog een attentie ontvangen. We hebben onze medewerkers verder in groepjes naar de zaak laten komen voor het maken van een feestelijke portretfoto. Al die foto’s zijn samengevoegd en sieren nu de wanden van ons pand. In de lokale en regionale media zijn mooie interviews gepubliceerd, daar kregen we veel leuke reacties op. Een groot feest zat er dus niet in, maar wie weet, als het straks weer kan, doen we het alsnog!” 30 OndErHOudnL Ruud Maas (m) is de derde generatie van het Tilburgse familiebedrijf. Zijn dochters Sophie (l) en Annemarie (r) werken inmiddels ook in de zaak. “Daar ben ik blij om”, aldus Ruud. Hoe je als bedrijf zo oud wordt? “We stellen de lange termijn voorop, dat zit in ons dna.” Het bedrijf begon in 1921 als ‘J. Maas en Zoon’, vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw was het ‘Maas Schilderwerken’ en sinds 2018 is het Maas Vastgoedonderhoud. “Want ook bij ons bedrijf moet de vlag de lading blijven dekken.”

03 21 jubiLEa deze bedrijven vierden de afgelopen periode een bijzonder jubileum. van harte gefeliciteerd en nog vele goede jaren toegewenst! 100 jaar: • Schildersbedrijf J. Aardoom – Rotterdam Gert-Jan Lindhout is de vierde generatie in het van oorsprong Zeeuwse familie bedrijf. Zijn overgrootvader Johannis Lindhout begon in OudVossemeer in de jaren tachtig van de negentiende eeuw als ambachtelijk schilder. Door de jaren heen ontwikkelde de onderneming zich tot resultaatgericht vastgoedonderhoudsbedrijf. De vijfde generatie werkt nu ook in de zaak: zoon Jos (vernoemd naar zijn opa) is planvormer. Hoe je als bedrijf zo oud wordt? “Altijd je afspraken nakomen en blijven innoveren.” Bij het bedrijf werken circa tachtig medewerkers, waaronder een flink aantal met een langjarig dienstverband 125 jaar Lindhout schildervastgoedonderhoud, bergen op Zoom Gert-Jan Lindhout: “We hebben buiten voor het pand een speciale tv-uitzending gemaakt, samen met Zuidwest TV. De presentator voerde korte gesprekjes met mij en mijn vrouw, een aantal medewerkers en een aantal relaties uit West-Brabant en Zeeland. Ook was er muziek en kregen de kijkers gefilmde impressies van ons bedrijf, waaronder een indruk van ons eigen museum. De medewerkers hadden de middag vrij om er thuis via de livestream naar te kijken, zij ontvingen een ‘borrelbox’ en een geldbedrag. Het was spannend om te doen, maar heel bijzonder dat het op deze manier kon. Aan het einde van de middag kregen we van onze burgemeester het predicaat ‘Hofleverancier’ overhandigd. Dat was een geweldig moment. De uitzending is al vele keren bekeken • Sibbing Schilderwerken B.V. – Den Haag • Kloet Onderhoud B.V. – Vlaardingen • Van Rennes Schilderwerken B.V. – Wageningen • Koek en Reinders – Den Haag 150 jaar: • Andeweg – Zuid Beijerland 175 jaar: • Verhoeven - Arnhem en meer dan 1.000 keer gedeeld. Volgend jaar juli zullen we het met z’n allen vieren, ook is er een jubileumboekje in de maak.” OndErHOudnL 31

www.onderhoudnl.nl/ondernemersdag2021

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
Home


You need flash player to view this online publication