3

03 21 inHOudsOPgavE 4 Wat doen wij nou: ontwikkelen kabinet worstelt met eigen ‘klimaatakkoord’ 9 Save the date: Masters of Maintenance! 14 OnderhoudNL Industrieel zichtbaar en aantrekkelijk 20 Het is bijna weer tijd voor de Winterschilder 26 Duurzaam onderhoud: wat moet u weten en kunnen? 30 Feesten in coronatijd: hoe doe je dat? Het is u niet ontgaan: er is nog steeds geen nieuw kabinet. Niet omdat men het niet eens is over de inhoud, maar omdat men het niet eens is met wíe over de inhoud moet worden gespróken. Informateurs bijten zich stuk op het verstoorde ‘klimaat’ van het demissionair kabinet. Het echte Klimaatakkoord halen we zeker niet als het kabinet zelf geen fatsoenlijk ‘klimaatakkoord’ met elkaar kan realiseren om erover te debatteren! U zult ook wel gemerkt hebben dat er geen dag voorbij gaat of het Klimaatakkoord domineert momenteel zowel de overheids- als publieke opinie. Alles lijkt, of misschien moet ik toch nu wel gaan zeggen stáát, in het teken van die klimaatdoelstellingen. COLOFON ONDERHOUDNL Redactieadres + advertenties: Coenecoop 5, 2741 PG WADDINXVEEN Postbus 30, 2740 AA WADDINXVEEN 0182-556135 of l.kortenbout@onderhoudnl.nl Oplage: Circa 2.100 stuks worden verzonden naar leden en relaties. Een los abonnement kost € 50,- per jaar. Vormgeving: Mzoem Reclamebureau, Oudewater Opmaak + Druk: Twigt GrafiMedia, Rotterdam Redactie: Annemieke Bos, Okke Spruijt en Lydia Kortenbout Beeldmateriaal: Bilfinger * Hermen Buurman * ’t Skilderwiefke * Elshof Schilderwerken * Pruis Schilderwerken * Regiobusiness Okke Spruijt, directeur OnderhoudNL Er is afgelopen maand zelfs al een ‘Fit for 55’ plan gepresenteerd om de tekorten in het realiseren van het Klimaatakkoord weg te werken (naar 55% emissiereductie in 2030 i.p.v. de oorspronkelijke 49%, we lopen dus 6% ‘achter’) en te incorporeren in de Europese Green Deal. Echt waar, ook marketeers worden nu al ingeschakeld om ons gedrag te beïnvloeden. Alsof het om het wegwerken van overgewicht gaat… En u weet hoe dat gaat met ons gedrag: goed voorbeeld, doet goed volgen. Kabinet: zorg a.u.b. snel voor een gezond klimaat in de Kamer! OndErHOudnL 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication