14

ondernemen 04 21 ook van nieuwe, op te starten projecten. Voorzitter Henk den Boer schrijft: ‘Het mag duidelijk zijn dat onze leden, uw vastgoedonderhoudsbedrijven, geen baat hebben bij deze prijsstijgingen, maar er juist last van hebben. Wij vragen hen, maar via deze brief ook u, in voorkomende gevallen gebruik te maken van de overlegregelingen met de opdrachtnemers.’ Download deze brief via www.onderhoudnl.nl/stream/brief-onderhoudnl-prijsstijgingen-juni-2021 3. Gang naar de rechter? Als er geen specifieke afspraken zijn gemaakt, dan geldt dat het – volgens de wet via een verzoek bij de rechter – moet gaan om een kostenverhogende omstandigheid die een gehele of gedeeltelijke doorberekening noodzakelijk maakt. Die omstandigheid moet buiten het ondernemersrisico vallen, niet toe te rekenen zijn aan de opdrachtnemer én er kon geen rekening mee gehouden worden toen de offerte/overeenkomst werd afgesloten. Wat het lastig maakt is de juridische omgeving waarbinnen dit allemaal plaatsvindt. Een (eenzijdige) wijziging van de overeenkomst moet objectief te rechtvaardigen zijn. Zelfs als alles de kant van u als opdrachtnemer op wijst, is het onduidelijk hoe de rechtspraak hierop reageert. Daarnaast heeft u geen tijd en zin om de (lange) gang naar de rechter te maken. Reden te meer om in onderling overleg tot redelijke afspraken te komen. Opdrachtnemers moeten zich niet de mogelijkheid laten ontnemen van verrekening van prijsstijgingen waar zij zelf niets aan kunnen doen… 14 onderhoudnl

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication