19

04 21 Projecten D 113de e branche worstelt al decennia met een negatief imago. Velen zien schilderen niet als vak, maar iets dat je altijd nog kunt worden, ‘als je maar handig bent’. In de beroepenprestigeladder is het beroep ‘huisschilder’ de afgelopen jaren gezakt van de 94ste naar plaats, net onder ‘metselaar’. Daar heeft niet alleen de sector Schilders last van, ook de anderen sectoren onder de paraplu van OnderhoudNL. En dat terwijl er zo’n enorme behoefte is aan medewerkers, zowel voor de uitvoering als het middenkader. Beroepen als ‘onderhoudsschilder’ en ‘glaszetter’ staan niet voor niets in de top 10 van de meest kansrijke beroepen! duurzame sector Het imago van de sector was een van de belangrijkste thema’s tijdens de bijeenkomsten met werkgevers in de transitie naar de ondernemingsorganisatie. De Stuurgroep Ondernemingsorganisatie heeft het hoofdbestuur dan ook gevraagd om een plan voor het bereiken van het gewenste imago van de branche in 2025. Daarin staat duurzaamheid met stip op één. Duurzaam voor wat betreft mensen, materiaal, maatschappelijke relevantie en innovaties. Denk daarbij aan een branche die veiligheid vooropzet, een laag verzuim kent en waarin medewerkers gezond naar hun pensioen werken. Een branche met een hoge mate van welzijn en binding. eén imago? OnderhoudNL helpt haar leden graag dit ideale imago als branche te bereiken, maar ziet nog wel wat hobbels op de weg: kunnen we met al die verschillende sectoren en functies wel één duidelijk imago hebben? Momenteel wordt dat beeld hoofdzakelijk bepaald door dat van de schilder. En dat is, zoals hiervoor beschreven, voor verbetering vatbaar. Deels is dat te verklaren door de explosieve toename van bedrijven die de laatste jaren in onze markt actief zijn. Daar zitten helaas ook bedrijven tussen die een negatieve invloed op het imago van de schilder hebben. En dat is vaak wat opdrachtgevers zien, ervaren en onthouden. Het straalt op onze leden af. Bescheiden OnderhoudNL vertegenwoordigt de georganiseerde, professionele bedrijven. Bedrijven die zelf vaak te bescheiden zijn. Knappe prestaties worden afgedaan als ‘gewoon werk’, terwijl de buitenwereld onder de indruk zou kunnen zijn onderhoudnl 19 van de geleverde inspanningen en schitterende resultaten van onze leden. Conclusie: een beter imago begint bij de bedrijven zelf. Wees trots op elk project en draag die vaktrots zichtbaar uit. Plan Uiteraard gaat OnderhoudNL de bedrijven en de Schildersvakopleidingen (want het begint aan de basis) hierbij helpen. Want een positiever imago van de georganiseerde bedrijven is heel goed mogelijk, als we ons nadrukkelijk positioneren. Samen met corporate identity-bureau Matters Most, dat ook tekende voor de branding- campagne van OnderhoudNL, is een plan van aanpak ontwikkeld. Over dit plan leest u meer in een volgende magazine.

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication