27

04 22 PENSIOENDIALOOG Mark: “Ja, eerder dit jaar konden we de pensioenen met 2,57% verhogen, ook wel toeslagverlening genoemd. Dit is mogelijk dankzij een wetswijziging. Zo’n verhoging is onder andere afhankelijk van onze financiële positie. Die is uit te drukken in de dekkingsgraad: deze laat zien dat we genoeg geld in de portemonnee hebben om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. De dekkingsgraad is momenteel 137%, dat is best goed. Inmiddels is besloten de pensioenen per 1 januari 2023 met 9,44% te verhogen.” Klaas: “Hoe zeker is mijn pensioenuitkering? Ik werk niet meer, dus het is belangrijk dat ik erop kan vertrouwen dat mijn pensioen niet omlaag gaat.” Mark: “Die is behoorlijk zeker, in ieder geval zekerder dan zelf sparen. Met de premie die alle deelnemers jaarlijks inleggen behalen we goede beleggingsresultaten, gemiddeld zo’n 8%. Dat lukt doordat we de beleggingen zorgvuldig spreiden, het tegen lage kosten kunnen doen en doordat er professionele beleggers aan de knoppen zitten. Het is de afgelopen jaren dan ook niet nodig geweest om de pensioenen te korten. In het nieuwe pensioenstelsel kan het pensioen wel meer meebewegen met de markt. Daarom denken we nu al vast na hoe we veiligheidsmaatregelen kunnen inbouwen, om te voorkomen dat de uitkering aan jou en andere gepensioneerden in gevaar komt.” Klaas: “Dat nieuwe pensioenstelsel, is dat beter of juist niet voor mij als gepensioneerde?” Mark: “Of het beter is dan het huidige stelsel moeten we natuurlijk nog afwachten. Een voordeel is dat we de pensioenen sneller kunnen verhogen omdat we een minder grote spaarpot hoeven aan te houden. Tegelijkertijd kan het pensioen dus ook dalen als de economische situatie minder is. Al met al denk ik dat het voor jou als pensioengerechtigde niet veel verschil gaat maken.” Klaas: “Hoe kun je als gepensioneerde meepraten over je pensioen?” Mark: “Het BPF Schilders vraagt regelmatig om de mening van haar klanten door enquêtes te houden. Ook kun je reageren op berichten die je leest in ons pensioenblad en in digitale nieuwsbrieven. Er is ook een klantenpanel dat haar mening geeft over onze dienstverlening. Verder is er een verantwoordings orgaan. Daarin zitten vertegenwoordigers van de medewerkers, werkgevers, ondernemers en de pensioen gerechtigden. Laatstgenoemden worden door de pensioengerechtigden zelf gekozen. Dit orgaan geeft haar oordeel over het beleid dat het bestuur uitvoert en de keuzes voor de toekomst. Tot slot kun je ook altijd rechtstreeks contact opnemen met de klantenservice. Je vindt alle gegevens op de website.” ONDERHOUDNL 27 Mark Rosenberg

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication