3

04 22 INHOUDSOPGAVE 4 Blije gezichten op nieuw bruisend evenement 10 OnderhoudNL Garantie: Leercirkels 12 Schildersvakopleiding hét opleidingsloket in de regio 20 Digitale ledenvergadering: wat werd er besloten? 24 ‘Hoe zeker is mijn pensioenuitkering?’ 28 Overstappen naar duurzaam werken: hoe doe je dat? COLOFON ONDERHOUDNL Redactieadres + advertenties: Coenecoop 5, 2741 PG WADDINXVEEN Postbus 30, 2740 AA WADDINXVEEN 0182-556135 of l.kortenbout@onderhoudnl.nl Oplage: Circa 2.100 stuks worden verzonden naar leden en relaties. Een los abonnement kost € 50,- per jaar. Vormgeving: Mzoem Reclamebureau, Oudewater Opmaak + Druk: Media Center Rotterdam, Rotterdam Redactie: Annemieke Bos, Okke Spruijt en Lydia Kortenbout Beeldmateriaal: Annet Delfgaauw * Alex Mul * Bisonder Productions * Michel Porro Dat mag gezegd worden De leden van OnderhoudNL blijken veerkrachtig en energiek. Onze laatste Branchebarometer laat zien dat uw orderportefeuille meer dan een half jaar (31 weken) aan gemiddelde werkvoorraad is. Ondanks dat de substantiële cao-loonsverhoging hogere kosten met zich meebrengt, weet u nieuwe mensen aan te trekken. De cijfers van pensioenuitvoerder PGGM tonen dat aan en laten een groei van het aantal medewerkers zien. Wij, u allemaal, zijn een aantrekkelijke bedrijfstak waarin alle elementen van de piramide van Maslow tot zijn recht komen. Primaire behoefte, zekerheid, erkenning, erbij horen én ‘last but not least’ zelfontplooiing. Ook bij onze stakeholders aan de kant van de opdrachtgevers zijn wij gesprekspartner. Onze sector doet ertoe. Met al het werk dat onze leden verzetten zijn wij dé verduurzamers van Nederland pur sang. En dat moeten en zullen we claimen. Dat gaan we ook zeker doen met onze nieuwe imagocampagne. Daarin maken we duidelijk dat restauratieschilders ons nationaal erfgoed al sinds jaar en dag van sloop behoeden. Dat onze glaszetbedrijven met elke isolatieruit weer een bijdrage hebben geleverd aan de isolatie van de gevel. Dat schilders voorkomen dat de bebouwde omgeving gesloopt en herbouwd moet worden dankzij hun instandhouding. Dat de industriële bedrijven cruciale infrastructuur veilig en intact houden. En dat de totaal en vastgoedbedrijven grote verduurzamingsopgaven dagelijks realiseren. Wij onderhouden van Nederland en die credits komen u toe. En dat mag gezegd worden. Henk den Boer, voorzitter OnderhoudNL ONDERHOUDNL 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication